Wilgotność powietrza - opis zjawiska i pomiar_1

Pomiar wilgotności

Jeśli kiedykolwiek obserwowałeś pogodę, to wiesz, że pomiar wilgotności jest istotny dla prawidłowego prognozowania i zrozumienia naszego komfortu cieplnego. Wysoka wilgotność może oznaczać, że nadszedł czas, aby włączyć klimatyzator lub wentylator w celu obniżenia temperatury. Wysoka wilgotność w pomieszczeniu może przyczynić się do uszkodzenia lub zepsucie urządzenia w nim działającego.

Z tego powodu firmy, których urządzenia sprzedajemy (Davis, ETI, Testo, Onset, Comet, Delta OHM czy system Aranet) zaprojektowały grupę czujników do pomiaru wilgotności oraz temperatury wewnątrz i na zewnątrz. W naszym asortymencie mamy ich tak dużo, że z pewnością znajdziesz coś co zaspokoi Twoje unikalne potrzeby.

Jednak, aby lepiej zrozumieć pojęcie wilgotności i sposób jej pomiaru, zapoznajmy się dokładniej z definicją wilgotności oraz jak i czym ją mierzyć.

Czym jest wilgotność?

Wilgotność to ilość pary wodnej w powietrzu. Przyczyną wilgoci jest parowanie wody i przekształcanie się w maleńkie kropelki zawieszone w powietrzu. Kropelki są tak małe, że mają właściwości gazu, a nie cieczy. Wilgotność względna (RH) jest miarą stopnia nasycenia powietrza w aktualnej temperaturze. Ponieważ ciepłe powietrze może „zatrzymać” więcej pary wodnej niż powietrze chłodne, wilgotność względna powietrza cieplejszego będzie niższa niż powietrza chłodnego, nawet przy takiej samej ilości pary wodnej.

Gdy wilgotność względna jest wysoka, powietrze jest wilgotne i lepkie. Być może zauważyłeś, że odczuwamy tak powietrze po letnim deszczu, gdy wychodzi słońce i woda zaczyna parować lub tuż przed letnią burzą. Dzieje się tak, ponieważ powietrze staje się bardziej nasycone parą wodną.

Gdy wilgotność względna osiąga 100%, zaczyna się kondensować i opadać w postaci deszczu.

Wilgotność powietrza - opis zjawiska i jego pomiary

Co to jest punkt rosy?

Punkt rosy to temperatura, w której powietrze bez zmiany ciśnienia musi zostać schłodzone do pełnego nasycenia. W tej temperaturze wilgoć skondensuje się w rosę. Jest to ważne dla przewidywania powstawania rosy, szronu, mgły, a nawet minimalnej temperatury.

Jak mierzy się wilgotność?

Kiedy zrozumiesz podstawowy dotyczące pary wodnej i powietrza, pomiar wilgotności staje się prostym procesem. Wyrażona jako wilgotność względna, wymaga pomiaru zarówno pary wodnej, jak i temperatury. Jakie narzędzia mierzą wilgotność? Higrometr to urządzenie służące do pomiaru wilgotności. Higrometry są dostępne zarówno w wersji analogowej, jak i cyfrowej, ale nowoczesne higrometry cyfrowe są dokładniejsze, dlatego są obecnie najczęściej używane.

Do pomiarów temperatury i wilgotności w pomieszczeniach nasi klienci najczęściej wybierają termohigrometry bądź rejestratory temperatury i wilgotności. Ich różnica polega na tym, iż rejestratory mają możliwość zapisania danych i ich analizy.

Najprostszym, ale bardzo niezawodnym urządzeniem w naszej ofercie będzie Termohigrometr elektroniczny ETI 810-130. Używany jest on przez wiele jednostek samorządowych, szpitali czy aptek.

Termohigrometr elektroniczny ETI 810-130

Bardziej dokładnym oraz posiadający większy zakres pomiarowy będzie Higrometr Testo 608-H2. Najczęściej kupowany jest on przez fabryki oraz muzea.

Higrometr testo 608-h1

W przypadku rejestratorów najbardziej dokładnymi, niezawodnymi oraz cechującymi się najlepszym stosunkiem ceny do jakości będą rejestratory wilgotności i temperatury Onset:

Oba posiadają przyjazny interfejs dla użytkownika oraz dają możliwość analizy danych poprzez przedstawienie ich za pomocą wykresów. Głównie używane są do lodówek w przemyśle farmaceutycznym, ale ich zastosowanie jest tak szerokie, że nie jesteśmy w stanie wypisać ich wszystkich.

Wszystkie powyższe urządzenia nadają się głównie do zadań w pomieszczeniach zamkniętych. Jednakże posiadamy również całe stacje meteorologiczne, które to nie tylko mierzą wilgotność i temperaturę, ale również wiatr, opady i ciśnienie.

Jedną z podstawowych stacji jest stacja meteorologiczna Davis Vantage Vue (6250EU). Posiada ona wszystkie wymienione wcześniej funkcje, lecz nie ma możliwości ich poszerzenia o kolejne.

Stacja meteorologiczna Davis Vantage Vue 6250EU

Z tego powodu firma Davis Instruments wyszła naprzeciw oczekiwaniom klientów i stworzyła stację modułową Davis Vantage Pro2 (6152EU).

Stacja meteo Davis Vantage Pro2

Zachęcamy do przejrzenia obu stacji i wybrania odpowiedniej dla siebie. Są one wykorzystywane w wielu miejscach w Polsce takich jak szkoły, uniwersytety, instytuty czy ostatnio nawet stoki narciarskie. Dane z nich mogą być wysyłane prosto do chmury przez urządzenie Weatherlink Live. Oczywiście dla osób chcących większe systemy monitorowania mamy taką opcję korzystając z rozwiązań firmy ONSET (indywidualne konfiguracje).