Detektory i mierniki gazu

Detektory i mierniki gazów • Mierniki pomiaru stężenia gazów

Elektroniczne detektory do wykrywania i lokalizacji wycieków gazów palnych i czynników chłodniczych, wykrywania nieszczelności instalacji gazowych, z sondami pomiarowymi i ostrzeganiem sygnałem wizualnym i akustycznym o wzroście koncentracji gazu.

  Strona używa plików cookies.