Firma Optris GmbH oferuje możliwość samodzielnego sprawdzenia jak będzie działać wybrana optyka jeszcze przed zakupem urządzenia. Kalkulator oferuje obsługę pirometrów oraz kamer termowizyjnych. W przypadku pirometrów można sprawdzić jaki będzie spot, czyli średnica plamki pomiarowej, w zależności od typu pirometru oraz użytej optyki.

Ma to istotne znaczenie, gdyż zbyt duża plamka pomiarowa powoduje uśrednienie wartości temperatury w  mierzonym obszarze. Inaczej mówiąc, jeśli w mierzonym obszarze znajdzie się punkt gorętszy od pozostałej części obszaru pomiarowego, to odczytana temperatura będzie uśredniona do wartości niższej niż temperatura tego punktu.

Kalkulator optyki jest szczególnie przydatny dla profesjonalistów zajmujących się termografią i przemysłową termometrią, którzy potrzebują dokładnych i rzetelnych informacji o swoich narzędziach pomiarowych.

Jak korzystać z kalkulatora?

Wpisując model pirometru, wybraną optykę oraz odległość pomiędzy pirometrem a mierzonym obiektem, otrzymujemy informację o średnicy pola, z którego odczytywany jest pomiar. Oprócz tego kalkulator podaje również podstawowe parametry wybranego pirometru.

W przypadku kamer termowizyjnych kalkulator pozwala dobrać właściwy obiektyw i odległość pomiaru. Można więc sprawdzić jakie będzie pole widzenia kamery z danej odległości oraz wartość parametru IFOV - pola widzenia jednego piksela, a także MFOV - minimalnego pola pomiarowego zapewniającego poprawny pomiar temperatury (3 x 3 piksele). Pole MFOV powinno zawierać się w obrysie mierzonego obiektu.

Chętnie odpowiem na Państwa pytania i pomogę skorzystać z kalkulatora optyki przyrządów optris!

  Strona używa plików cookies.