Wzorcowanie przyrządów

Firma MERA Sp. z o.o. posiada własne laboratorium pomiarowe, które świadczy usługi wzorcowania następujących urządzeń:

  • termometry elektroniczne i rejestratory temperatury,
  • higrometry i rejestratory wilgotności i temperatury powietrza,
  • pirometry.

Posiadana przez nas aparatura laboratoryjna oraz okresowo walidowane wzorce pomiarowe pozwalają na wiarygodne sprawdzenie wymienionych urządzeń w przedziałach:

  • termometry i rejestratory temperatury: -25 ... +100°C
  • higrometry i rejestratory wilgotności i temperatury (dla temperatur z zakresu +15...+60°C): 30...70 %RH
  • pirometry: +25...+350°C.

Nasza firma prowadzi również wzorcowanie urządzeń w jednostkach posiadających akredytację PCA (dodatkowo anemometrów, luksomierzy, tachometrów i stacji meteo).

Laboratorium wzorcujące. Wzorcowanie i legalizacja aparatur pomiarowej
Dostępny
Bez akredytacji

Świadectwo wzorcowania temperatury

Mera Sp. z o.o.
SW1
100,00 zł
Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury w 3-ech punktach standardowych w laboratorium bez akredytacji.
Świadectwo wzorcowania termometru lub rejestratora temperatury
Dostępny
Z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania temperatury

Mera Sp. z o.o.
SW1-A
250,00 zł
Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury w 3-ech punktach standardowych w laboratorium z akredytacją PCA.
Świadectwo wzorcowania termometru lub rejestratora temperatury
Dostępny
Bez akredytacji

Świadectwo wzorcowania temperatury 2 kanały

Mera Sp. z o.o.
SW2
150,00 zł
Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury (2-kanałowego) w 3-ech punktach standardowych w laboratorium bez akredytacji PCA.
Świadectwo wzorcowania termometru lub rejestratora temperatury
Dostępny
Z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania temperatury 2 kanały

Mera Sp. z o.o.
SW2-A
350,00 zł
Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury (2-kanałowego) w 3-ech punktach standardowych w laboratorium z akredytacją PCA.
Dostępny
Bez akredytacji

Wzorcowanie temperatury w dowolnym / dodatkowym...

Mera Sp. z o.o.
DPT
40,00 zł
Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury w dowolnym / dodatkowym punkcie z zakresu: -25 ÷ 100°C w laboratorium bez akredytacji PCA.
Świadectwo wzorcowania termometru lub rejestratora temperatury
Dostępny
Z akredytacją PCA

Dodatkowy punkt wzorcowania temperatury

Mera Sp. z o.o.
DPT-A
70,00 zł
Dodatkowy punkt wzorcowania temperatury z zakresu: -30 ... 180°C, w laboratorium z akredytacją PCA.
Świadectwo wzorcowania higrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności
Dostępny
Bez akredytacji

Wzorcowanie temperatury i wilgotności w...

Mera Sp. z o.o.
DPW
50,00 zł
Wzorcowanie termohigrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności względnej w dowolnym / dodatkowym punkcie z zakresu: (15 ... 25°C), (50 ... 70%RH), i/lub (25 ... 60°C), (30 ... 70%RH) w laboratorium bez akredytacji PCA.
Świadectwo wzorcowania higrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności
Dostępny
Z akredytacją PCA

Dodatkowy punkt wzorcowania temperatury i...

Mera Sp. z o.o.
DPW-A-1
100,00 zł
Dodatkowy punkt wzorcowania temperatury i wilgotności z zakresu (10 ... 40°C), (10 ... 95%RH) w laboratorium z akredytacją PCA.
Świadectwo wzorcowania pirometru
Dostępny
Z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania pirometru

Mera Sp. z o.o.
SW5
100,00 zł
Wzorcowanie pirometru w 3-ech punktach standardowych w laboratorium bez akredytacji PCA.
Świadectwo wzorcowania pirometru
Niedostępny
Bez akredytacji

Świadectwo wzorcowania pirometru w dowolnej...

Mera Sp. z o.o.
SW5-N
Wzorcowanie pirometru w 3 punktach standardowych dowolnej ilości standardowych / niestandardowych punktów pomiarowych temperatury z zakresu: -25 ... 350°C w laboratorium bez akredytacji PCA.
Świadectwo wzorcowania pirometru
Dostępny
Z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania pirometru

Mera Sp. z o.o.
SW5-A
250,00 zł
Wzorcowanie pirometru w 3-ech punktach standardowych w laboratorium z akredytacją PCA.
Świadectwo wzorcowania higrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności
Niedostępny
Bez akredytacji

Świadectwo wzorcowania temperatury i...

Mera Sp. z o.o.
SW3-N
Wzorcowanie termohigrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności względnej w dowolnej ilości standardowych / niestandardowych punktów pomiarowych wilgotności i temperatury z zakresu: (15 ... 25°C), (50 ... 70%RH) i/lub (25 ... 60°C), (30 ... 70%RH) bez akredytacji PCA.
Świadectwo wzorcowania higrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności
Niedostępny
Bez akredytacji

Wzorcowanie temperatury i wilgotności premium

Mera Sp. z o.o.
SW3-A-N-P
Wzorcowanie temperatury i wilgotności premium (przyspieszone) w zakresie: (10 ... 40°C), (10 ... 95%RH), czas wzorcowania do 1 tygodnia, (+70% od ceny podstawowej) w laboratorium z akredytacją PCA.
Świadectwo wzorcowania pirometru
Dostępny
Z akredytacją PCA

Dodatkowy punkt wzorcowania pirometru

Mera Sp. z o.o.
DPP-A
90,00 zł
Dodatkowy, kolejny punkt wzorcowania pirometru z zakresu: -15 ... 500°C, w laboratorium z akredytacją PCA.
Świadectwo wzorcowania termometru lub rejestratora temperatury
Niedostępny
Bez akredytacji

Świadectwo wzorcowania temperatury w dowolnej...

Mera Sp. z o.o.
SW1-N
Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury w dowolnej ilości standardowych / niestandardowych punktów pomiarowych temperatury z zakresu: -25 ... 100°C, w laboratorium bez akredytacji.
Świadectwo wzorcowania barometru
Dostępny
Z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania barometru

Mera Sp. z o.o.
SW7-A
300,00 zł
Wzorcowanie barometru w 6-ciu standardowych punktach ciśnienia w laboratorium z akredytacją PCA.
Świadectwo wzorcowania stacji meteorologicznej
Dostępny
Z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania stacji meteorologicznej

Mera Sp. z o.o.
SW8-A
550,00 zł
Wzorcowanie stacji meteorologicznej w punktach standardowych temperatury, wilgotności i ciśnienia w laboratorium z akredytacją PCA.
Świadectwo wzorcowania tachometru
Dostępny
Z akredytacją PCA

Świadectwo wzorcowania tachometru

Mera Sp. z o.o.
SW11-A
350,00 zł
Wzorcowanie tachometru w 10-ciu punktach standardowych w laboratorium z akredytacją PCA.

Na życzenie naszych Klientów dla termometrów, pirometrów, higrometrów, anemometrów, ciśnieniomierzy i luksomierzy może być dostarczone świadectwo wzorcowania.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

  Strona używa plików cookies.