Wzorcowanie przyrządów

Wzorcowanie i legalizacja aparatury pomiarowej • MERA Sp. z o.o.

Laboratorium pomiarowe świadczy usługi wzorcowania następujących urządzeń:

  • termometry elektroniczne i rejestratory temperatury,
  • higrometry i rejestratory wilgotności i temperatury powietrza,
  • pirometry.

Posiadana przez nas aparatura laboratoryjna oraz okresowo walidowane wzorce pomiarowe pozwalają na wiarygodne sprawdzenie wymienionych urządzeń w przedziałach:

  • termometry i rejestratory temperatury: -25 ... +100°C
  • higrometry i rejestratory wilgotności i temperatury (dla temperatur z zakresu +15...+60°C): 30...70 %RH
  • pirometry: +25...+350°C.

Firma prowadzi również wzorcowanie urządzeń w jednostkach posiadających akredytację PCA (dodatkowo anemometrów, luksomierzy, tachometrów i stacji meteo).

  Strona używa plików cookies.