Szukając informacji w naszym serwisie na www.mera-sp.pl, dokonując zakupów, zamawiając newsletter, klient akceptuje zasady zawarte w niniejszym dokumencie.

Mając na uwadze bezpieczeństwo danych osobowych i kontaktowych, prowadzimy działalność zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a między innymi z:

• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z 27.04.2016 r,

• Ustawą z 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych,

• Ustawą z 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

• Ustawą z 16 lipca 2004 r prawo telekomunikacyjne (ze zm. 2014 r). Oświadczamy, że sprzedając towary1 nie udostępniamy osobom trzecim danych uzyskanych od Klientów naszego sklepu internetowego i Użytkowników serwisu, z wyjątkiem instytucji upoważnionych do tego z mocy prawa.§1. Zbierane dane

1. Dane uzyskane automatycznie podczas wizyty w naszym serwisie internetowym.

2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu w naszym sklepie internetowym niezbędne do realizacji zamówienia:

• imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy,

• nazwa firmy, adres firmy, NIP,

• formy płatności, adres dostawy.

3. Dane zbierane podczas rejestracji w serwisie internetowym, niezbędne do skorzystania z wybranych funkcji naszego systemu: adres e-mail oraz hasło do swojego konta.§2. Sposoby wykorzystania zbieranych danych

1. Dane zbierane podczas rejestracji i transakcji zakupowej są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, wystawienia dowodu sprzedaży i wysyłki towaru, a także obsługi posprzedażnej.

2. W celu wysyłania naszych newsletterów - po uzyskaniu zgody na ich otrzymywanie.

3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy wykorzystania naszego serwisu internetowego.

4. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy serwisem spółki MERA a klientem są wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadawane pytania lub zapytania ofertowe.

5. Jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach, oraz promocjach w oferowanych przez nasz sklep www.§3. Sposoby kontaktowania

1. W trakcie procesu rejestracji i transakcji zakupu, wysyłamy e-maila z potwierdzeniami i wyjaśnieniami. Możemy także kontaktować się telefonicznie, jeżeli Użytkownik poda numer telefonu.

2. Na zapytanie ofertowe lub inne zapytanie dotyczące oferowanych produktów, wysyłamy e-maile z ofertą lub wyjaśnieniem związanym z zapytaniem, lub też kontaktujemy się telefonicznie w celu doprecyzowania informacji lub udzielenia odpowiedzi.

3. Po uzyskaniu zgody na subskrypcję newslettera, newsletter jest wysyłany na adres e-mail.§4. Klauzula informacyjna

1. Administrator danych osobowych (ADO)

Administratorem danych osobowych jest MERA spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 202 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000063516

2. Sposoby kontaktu z ADO

• telefonicznie, pod numerem 22 863 76 50,

• poprzez e-mail, na adres mera@mera-sp.pl,

• przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.mera-sp.pl,

• pisemnie, na adres MERA Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 202, 02- 486 Warszawa,

• w siedzibie firmy.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

• przygotowanie ofert w ramach odpowiedzi na zapytania ofertowe,

• zawieranie umów na dostawę produktów na podstawie otrzymanych zamówień,

• obsługa zamówień składanych przez internet,

• składanie zamówień na produkty do dostawców, obsługa dostaw, przygotowanie i wysyłka produktów do klientów oraz fakturowanie,

• prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, obliczanie wynagrodzeń, wypłata wynagrodzeń, rozliczanie czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich i badań lekarskich,

• rozliczanie zobowiązań i należności, rozliczenia podatkowe, składanie sprawozdań finansowych, składki ubezpieczeniowe,

• rekrutacja pracowników zgodnie z aktualnymi potrzebami,

• marketing.

4. Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (ZUS, banki).

5. Okres przechowywania danych

• zgodnie z Ustawą o rachunkowości,

• zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach,

• zgodnie z Kodeksem pracy,

• zgodnie ze zgodą podmiotów danych,

• zgodnie z umowami zawartymi z podmiotami reprezentowanymi przez osoby, których dane dotyczą.

6. Przysługujące prawa podmiotów danych osobowych (osobom, których dane dotyczą)

• prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

• prawo sprzeciwu: zażądania zaprzestania przetwarzania,

• prawo przenoszenia danych,

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji transakcji handlowych lub odpowiedzenia na zadane pytania.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja powyższych celów.

8. Dane udostępniane nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.§5. Zmiana danych osobowych

• Dane osobowe zbierane w otrzymanych zgodach mogą zostać usunięte przez osobę, której dane dotyczą za pomocą linku rezygnacji lub zgłoszenie do ADO.

• Danych wykorzystanych w procesie transakcji zakupu nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one częścią faktury.

• Danych zbieranych automatycznie (z wykorzystaniem ciasteczek) nie da się zmienić ani usunąć.§6. Wykorzystanie “ciasteczek” (cookies)

Nasz serwis internetowy używa “ciasteczek” (małych plików tekstowych) do identyfikacji Państwa przeglądarki w trakcie korzystania z serwisu, w celu:

• dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji wykorzystywania strony internetowej, w tym zapamiętywania ustawień Użytkownika takich jak rozmiar czcionki, wyglądu strony itp.,

• rozpoznawania podstawowych parametrów urządzenia Użytkownika (takich jak np. rozdzielczość), aby odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do możliwości urządzenia,

• tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik strony internetowej z niej korzysta, co pozwala na polepszanie jej struktury i zawartości,

• prezentowania treści multimedialnych na stronie internetowej, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego oraz wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych,

• prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi reklam internetowych.

Na podstawie „ciasteczek” nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.§7. Zabezpieczenie danych osobowych

Dane przesyłane pomiędzy klientem a naszym serwisem, sklepem internetowym są szyfrowane z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).§8. Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej.1MERA Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż wyłącznie osobom prawnym.MERA Sp. z o. o. - właściciel serwisu internetowego www.mera-sp.pl

  Strona używa plików cookies.