Manometry

Manometry Elektroniczne • Mierniki różnicy ciśnień

Manometr to urządzenie do pomiaru ciśnienia gazów lub cieczy w przewodach i rurociągach. Wyróżniamy m.in. manometry: absolutne (wskazujące ciśnienie w odniesieniu do próżni), względne (ciśnienie względem ciśnienia otoczenia), różnicowe (pokazujące różnicę między dwoma dowolnymi ciśnieniami).

  Strona używa plików cookies.