Tlenomierze

Tlenomierze - Przenośne • Laboratoryjne | MERA Sp. z o.o.

Tlenomierz to urządzenie mierzące ilość tlenu rozpuszczonego w cieczy. Najczęściej pomiary wykonuje się w wodzie przy użyciu sondy i miernika, który wykorzystuje prawo Henry'ego. Prawo mówi, że cząstkowe ciśnienie lotnego składnika roztworu jest wprost proporcjonalnego do jego ilości w tym roztworze.

  Strona używa plików cookies.