Titratory

Titratory • Przyrządy do automatycznego miareczkowania

Titratory to urządzenia umożliwiające automatyzacje miareczkowania, przeważnie potencjometrycznego. Polega na pomiarze zmian napięcia elektrycznego generowanego przez ogniwo złożone z elektrody wskaźnikowej i elektrody odniesienia w funkcji objętości dodanego titranta. Titratory w naszej ofercie to przyrządy firmy Hanna Instruments, do pomiaru niskich i wysokich poziomów zasadowości i pH wody, do badania kwasowości wody, w celu określenia własności korozyjnych wody oraz wykrywania zanieczyszczenia wody pitnej, ścieków itp., titratory wolumetryczne i kulometryczne.

Produkt dodany do listy życzeń

  Strona używa plików cookies.