Elektrody jonoselektywne

Elektrody jonoselektywne (ISE) to narzędzie analizy chemicznej, które mierząc wartość napięcia dostarczają informacji o stężeniu określonych związków chemicznych w próbce. Analizy potencjometryczne jonów za pomocą elektrod jonoselektywnych są wykonywane stosując jedną z trzech metod, z których każda posiada własne zalety: bezpośrednia potencjometria, metody inkrementalne i potencjometryczne miareczkowanie.

Elektrody jonoselektywne (ISE) • MERA Sp. z o.o.

Aktywne filtry

Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4107 - Chlor
Dostępny
Elektrody jonoselektywne

Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4107 - Chlorki

HI4107
4 408,00 zł
Półprzewodnikowa, kombinowana elektroda jonoselektywna (ISE) do oznaczania jonów chloru  (Cl-) w roztworach, obudowa czujnika z polieteroimidu (PEI). Sonda może być wykorzystywana w produkcji żywności i napojów, rolnictwie oraz przy uzdatnianiu wody. Zakres pomiaru: od 50µM (1.8 mg/l) do 1M (35,500 mg/l).
Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4110  do pomiaru wolnych jonów fluorku
Dostępny
Elektrody jonoselektywne

Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4110 - Fluorek

HI4110
3 980,00 zł
Sonda jest przeznaczona do wykrywania jonów fluorkowych w wodzie pitnej, napojach bezalkoholowych, winie, roślinach, emulgowanych produktach spożywczych, kwasach galwanicznych i kwasach do marynowania.
Elektroda jonoselektywna (ISE) Hanna HI 4101 - Amoniak
Dostępny
Elektrody jonoselektywne

Elektroda jonoselektywna (ISE) Hanna HI 4101 - Amoniak

HI4101
3 796,00 zł
Kombinowana elektroda jonoselektywna (ISE) z funkcją wykrywania gazu do oznaczania amoniaku (NH3) w roztworach. Wymienna membrana PTFE umożliwia dyfuzję amoniaku do wewnętrznego elektrolitu. Zakres pomiaru od 1µM (0.02 mg/l), do 1M (17,000 mg/l). Obudowa elektrody z tworzywa Delrin®. Sonda może być stosowana do analizy wody i ścieków oraz w rolnictwie i...
Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4105 - CO2
Dostępny
Elektrody jonoselektywne

Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4105 - CO2

HI4105
4 592,00 zł
Kombinowana elektroda jonoselektywna z funkcją wykrywania  dwutlenku węgla CO2 w roztworach. Wewnętrzne elementy czujnika umieszczone są w trwałym korpusie Delrin®, z elektrolitem zawierającym jony chlorkowe, z membraną wykonaną z politetrafluoroetylenu (PTFE). Zakres pomiaru: od 400 µM (17,6 mg/l) do 0,02 M (880 mg/l). Sonda może być stosowana do...
Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4113 - Azotan
Dostępny
Elektrody jonoselektywne

Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4113 - Azotan

HI4113
3 980,00 zł
Jonoselektywna elektroda membranowa (ISE) do oznaczania azotanów (NO3-) w roztworach. Przeznaczona do pomiarów  w przemyśle spożywczym, rolnictwie (zemulgowane próbki żywności i roślin) oraz do analizy wód naturalnych.
Elektroda jonoselektywana ISE Hanna HI 4102 do oznaczania jonów bromku
Dostępny
Elektrody jonoselektywne

Elektroda jonoselektywana ISE Hanna HI 4102 - Bromek

HI4102
4 408,00 zł
Kombinowana, półprzewodnikowa elektroda jonoselektywna (ISE) do oznaczania bromku (Br-) w roztworze. Zakres pomiaru:  0,08 mg/l do 79 910 mg/l. Sonda przeznaczona do różnych zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach, uzdatnianiu wody pitnej i ścieków, produkcji żywności i napojów.
Kombinowana, jonoselektywna elektroda ISE Hanna HI 4104 do oznaczania wapnia w roztworach
Dostępny
Elektrody jonoselektywne

Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4104 - Wapń

HI4104
4 897,00 zł
Kombinowania elektroda jonoselektywna (ISE) do wykrywana jonów wapnia (Ca2+) w żywności, napojach, wodzie słodkiej i wodzie morskiej. Sonda może wykonywać pomiary w zakresie 3 µM (0.12 mg/l) do 1M (40,080 mg/l).
Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4103  do wykrywania jonów kadmu
Dostępny
Elektrody jonoselektywne

Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4103 - Kadm

HI4103
5 142,00 zł
Kombinowana, ółprzewodnikowa elektroda jonoselektywana (ISE) do oznaczania jonów kadmu (Cd2+) w roztworach. Pomiar jonów kadmu w zakresie  od 0.62 mg/l do 6.200 mg /l. Sonda jest idealna do różnych zastosowań w galwanizacji, budowie akumulatorów oraz w laboratorium.
Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4108 - Miedź
Dostępny
Elektrody jonoselektywne

Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4108 - Miedź

HI4108
5 448,00 zł
Kombinowana, półprzewodnikowa elektroda jonoselktywna (ISE) do oznaczania wolnych jonów miedzi (Cu2+) w roztworze. Membrana z mieszaniny granulatu siarczku miedzi i siarczku srebra. Obudowa z PEI.  Pomiar w zakresie od 1µM (0.065 mg/l) do 0.1M (6,355 mg/l). Sonda idealna do różnych zastosowań w galwanizacji, ściekach i procesach przemysłowych.
Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4115 - Srebro/Siarczek
Dostępny
Elektrody jonoselektywne

Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4115 - Srebro/Siarczek

HI4115
4 592,00 zł
Półprzewodnikowa elektroda jonoselektywna ISE wykorzystywana do oznaczania jonów siarczkowych w wodach, alkoholach papierniczych, wodach naturalnych i glebach.Elektroda może mierzyć zawartość jonów srebra od 1 µM (0,11 mg/l) do 1 M (107,900 mg /l) i siarczków od 0,1µM (0.003 mg/l) do 1M (32,100 mg/l).
Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4109 do oznaczania cyjanku
Dostępny
Elektrody jonoselektywne

Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4109 - Cyjanek

HI4109
4 469,00 zł
Półprzewodnikowa elektroda jonoselektywna (ISE) do oznaczania cyjanku (CN-) w roztworze. Sonda jest przeznaczona do oznaczania wolnych jonów cyjankowych w kąpieli galwanicznej, ściekach oraz w próbkach roślin i gleby.
Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI4111 - Jod
Dostępny
Elektrody jonoselektywne

Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4111 - Jod

HI4111
4 408,00 zł
Półprzewodnikowa, kombinowana elektroda jonoselektywna (ISE)  do oznaczania jonów jodkowych (I-) w roztworze. Sonda może być stosowana do oznaczanie wolnych jonów jodku w zemulgowanych próbkach żywności (jodowana sól kuchenna), roślinach i do miareczkowania. Pomiar  wolnych jonów w zakresie od 0,01 mg/l do 127 000 mg /l.
Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4114 - Potas
Dostępny
Elektrody jonoselektywne

Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4114 - Potas

HI4114
5 204,00 zł
Jonoselektywna, kombinowana elektroda potasowa ISE. Sonda jest przeznaczona do oznaczania zawartości potasu w winie, próbkach wody, gleby i innych roztworach biologicznych.
Elektroda jonoselektywa ISE Hanna HI 4112 - Ołów/Siarczan
Dostępny
Elektrody jonoselektywne

Elektroda jonoselektywna ISE Hanna HI 4112 - Ołów/Siarczan

HI4112
5 448,00 zł
Półprzewodnikowa, kombinowana elektroda jonoselektywna (ISE) do oznaczania jonów ołowiu (Pb2+) w roztworach wodnych.Sonda może być stosowana w przemyśle galwanicznym i monitorowaniu środowiska. Pomiar jonów ołowiu w zakresie od 0,21 mg/l do 20,700 mg /l.
Miernik laboratoryjny pH/ISE/ORP/EC/TDS/Zasolenie/Oporność HI 5522 Miernik laboratoryjny pH/ISE/ORP/EC/TDS/Zasolenie/Oporność HI 5522 2
Dostępny
pH-metry

Miernik laboratoryjny Hanna HI 5522

HI5522-02
6 275,00 zł
Laboratoryjny, stacjonarny miernik do pomiaru pH/ISE/ORP/EC/TDS/Zasolenie/Oporność z diagnostycznym systemem kontroli kalibracji CAL CHECK™ w elektrodzie pH.
Miernik pH, mV i ISE Hanna HI 98191 Miernik pH, mV i ISE Hanna HI 98191 2
  • Promocja / -15%
Dostępny
pH-metry

Miernik pH, mV i ISE Hanna HI 98191

HI98191
2 941,35 zł 4 255,80 zł
Profesjonalny, wodoodporny miernik pH, mV i ISE z elektrodą pH z korpusem tytanowym i wewnętrznym czujnikiem temperatury, złącze BNC i kabel 1 m, zapis na żądanie do 300 pomiarów.
Jonoselektywny miernik zasolenia HI 931102
Dostępny
pH-metry

Miernik zasolenia Hanna HI 931102

HI931102
3 582,00 zł
Przenośny, wodoszczelny, jonoselektywny miernik zasolenia Foodcare, zgodny z HACCP. UWAGA! Sondę FC 300B należy zamawiać osobno!
Miernik oznaczania fluoru Hanna HI 98402
Dostępny
Elektrody jonoselektywne

Miernik do oznaczania fluoru Hanna HI 98402

HI98402
2 755,00 zł
Wytrzymały, wodoodporny, przenośny miernik do oznaczania jonów fluoru. Urządzenie jest wyposażone w różne funkcje m.in. automatyczną kalibrację i automatyczną kompensację temperatury oraz instrukcje na ekranie. Do wykonywania pomiarów niezbędna jest elektroda jonoselektywna (ISE) do wykrywania fluoru (F-) HI4010 oraz elektroda odniesienia HI5313 z...
Miernik do oznaczania jonów chlorków sodu  przy wykorzystaniu jonoselektywnej elektrody ISE
Dostępny
Elektrody jonoselektywne

Miernik do oznaczania chlorku sodu Hanna HI 931100

HI931100
3 582,00 zł
Wytrzymały, przenośny miernik do badania zasolenia i zawartości sodu przy wykorzystaniu jonoselektywnej elektrody ISE do pomiaru zasolenia (NaCl). Miernik oferuje wiele funkcji, w tym automatyczną kalibrację, automatyczną kompensację temperatury, automatyczne ustawianie odległości i instrukcje wyświetlane na ekranie. Elektrodę jonoselektywną ISE i...
Przenośny miernik do oznaczania zawartości i aktywności sodu Hanna HI 931101
Dostępny
Elektrody jonoselektywne

Miernik do oznaczania sodu Hanna HI 931101

HI931101
3 582,00 zł
Wytrzymały, wodoodporny miernik zawartości sodu. Miernik oferuje wiele funkcji, w tym automatyczną kalibrację, automatyczną kompensację temperatury i instrukcje wyświetlane na ekranie. Istnieją cztery zakresy pomiaru zawartości sodu, a proste naciśnięcie przycisku MODE umożliwia pomiar aktywności jonów sodu. Uwaga! Elektrodę FC300B i sondę HI7662...

Filtruj według

Cena

Cena

  • 2 071,00 zł - 7 719,00 zł

Dokładność

Dokładność

Zastosowanie

Zastosowanie

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

  Strona używa plików cookies.