Elektrody jonoselektywne

Elektrody jonoselektywne (ISE) • MERA Sp. z o.o.

Elektrody jonoselektywne (ISE) to narzędzie analizy chemicznej, które mierząc wartość napięcia dostarczają informacji o stężeniu określonych związków chemicznych w próbce. Analizy potencjometryczne jonów za pomocą elektrod jonoselektywnych są wykonywane stosując jedną z trzech metod, z których każda posiada własne zalety: bezpośrednia potencjometria, metody inkrementalne i potencjometryczne miareczkowanie.

  Strona używa plików cookies.