Nasi dostawcy

MERA Sp. z o.o. od wielu lat współpracuje z producentami profesjonalnych urządzeń pomiarowych i systemów monitorowania z całego świata

Nasi dostawcy kierują swoją ofertę do szerokiej grupy odbiorców, w tym w szczególności:

  • uniwersytetów i jednostek naukowo-badawczych prowadzących m.in. badania środowiskowe, w tym także badania zmian środowiska spowodowanych przez człowieka przy zastosowaniu rejestracji zmian parametrów w długich okresach czasu.
  • budownictwa do pomiaru wielu wartości pomocniczych takich jak: wilgotność materiałów, odległość czy temperatura powierzchni;
  • farmacji i służby zdrowia przy produkcji leków i szczepionek, gdzie wymagane jest kontrolowanie i monitorowanie warunków ich wytwarzania, przechowywania oraz podczas transportu
  • inspektoratów i instytucji rządowych do monitorowania prawidłowości procesów, określania warunków środowiskowych i wielu innych badań
  • firm z branży klimatyzacji, wentylacji i ciepłownictwa do kontroli i monitorowania zużycia energii systemów HVAC oraz ocenie jakości powietrza w pomieszczeniach.
  • rolnictwa i meteorologii do wyznaczania aktualnych trendów pogodowych, mających zasadniczy wpływ na produkcję rolniczą oraz działalność ośrodków sportowo-rekreacyjnych czy lotnisk
  • służb utrzymania ruchu, w których gestii są działania prewencyjne mające na celu niedopuszczenie do pogorszenia się stanu technicznego urządzeń oraz ich diagnostyka, a także kontrola parametrów środowiska pracy i warunków przechowywania produktów i materiałów
  • sektora spożywczego do systematycznej obserwacji, pomiarze i zapisie mierzonych wartości, wykorzystywanych do weryfikacji systemu HACCP.
  • branży transportowej do pomiaru i monitorowania temperatury podczas przechowywania i transportu produktów spożywczych oraz szczepionek i leków.

  Strona używa plików cookies.