Nasi dostawcy

Nasi dostawcy kierują swoją aparaturę pomiarową i systemy monitorowania do szeregu różnorodnych odbiorców, w tym w szczególności:

• dla uniwersytetów i jednostek naukowo-badawczych prowadzących m.in. badania środowiskowe, w tym także badania zmian środowiska spowodowanych przez człowieka przy zastosowaniu rejestracji zmian parametrów w długich okresach czasu.

• dla budownictwa do pomiaru wielu wartości pomocniczych takich jak: wilgotność materiałów, odległość czy temperatura powierzchni;

• dla farmacji i służby zdrowia przy produkcji leków i szczepionek, gdzie wymagane jest kontrolowanie i monitorowanie warunków ich wytwarzania, przechowywania oraz podczas transportu

• dla inspektoratów i instytucji rządowych do monitorowania prawidłowości procesów, określania warunków środowiskowych i wielu innych badań

• dla firm z branży klimatyzacji, wentylacji i ciepłownictwa do kontroli i monitorowania zużycia energii systemów HVAC oraz ocenie jakości powietrza w pomieszczeniach.

• dla rolnictwa i meteorologii do wyznaczania aktualnych trendów pogodowych, mających zasadniczy wpływ na produkcję rolniczą oraz działalność ośrodków sportowo-rekreacyjnych czy lotnisk

• dla służb utrzymania ruchu, w których gestii są działania prewencyjne mające na celu niedopuszczenie do pogorszenia się stanu technicznego urządzeń oraz ich diagnostyka, a także kontrola parametrów środowiska pracy i warunków przechowywania produktów i materiałów

• dla sektora spożywczego do systematycznej obserwacji, pomiarze i zapisie mierzonych wartości, wykorzystywanych do weryfikacji systemu HACCP.

• dla branży transportowej do pomiaru i monitorowania temperatury podczas przechowywania i transportu produktów spożywczych oraz szczepionek i leków.

Comet System

Czechy, 1991

Zobacz produkty

Davis Instruments

USA, 1981

Zobacz produkty

Delta OHM

Włochy, 1981

Zobacz produkty

ETI

Wlk. Brytania, 1981

Zobacz produkty

Eureka Water Probes

USA, 2002

Zobacz produkty

Hanna Instruments

USA, 1978

Zobacz produkty

InfraTec GmbH

Niemcy, 1991

Zobacz produkty

Kisters

Niemcy, 1963

Zobacz produkty

Laserliner

Niemcy

Zobacz produkty

NexSens Technology

USA

Zobacz produkty

Onset Computer Corporation

USA, 1981

Zobacz produkty

Optris GmbH

Niemcy, 2003

Zobacz produkty

SAF Tehnika JSC

Łotwa, 1999

Zobacz produkty

Swoffer Instrument

USA, 1959

Zobacz produkty

Tecnosoft

Włochy, 1989

Zobacz produkty

Testo

Niemcy, 1957

Zobacz produkty

Produkt dodany do porównania

  Strona używa plików cookies.