Cele monitorowania

Kontrola czasu pracy urządzeń, otwarcia bram i drzwi, włączenia światła może być bardzo przydatna do wykrycia czy jałowa praca urządzeń lub inne zdarzenia nie powodują zbędnego zużycia energii. Rejestratory zapisują zdarzenia polegające na włączeniu lub wyłączeniu urządzenia, otwarciu lub zamknięciu bramy, włączeniu lub wyłączeniu oświetlenia czy pracy urządzeń klimatyzacyjnych. Ma to szczególne znaczenie gdy te zdarzenia są obsługiwane ręcznie, a niestaranność obsługi np. w formie pozostawienia włączonego światła, otwartej bramy lub pracującej niepotrzebnie maszyny może powodować straty ekonomiczne.Przykład: rejestracja czasu pracy silnika

Rejestracja czasu pracy silnika

Instalacja rejestratora nie wymaga połączeń kablowych. Rejestrator wykrywa zmienne pole magnetyczne, obecne na obudowie silnika w czasie gdy jest on włączony.

Zarejestrowane przebiegi zawierają informacje o czasie włączeń i wyłączeń silnika, sumarycznym czasie pracy silnika w okresie rejestracji i procencie czasu pracy silnika w okresie rejestracji.

Kontrola zużycia mediów oraz działania urządzeń klimatyzacyjnych może wskazać możliwości zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektu. Zużycie mediów (wody ciepłej i zimnej, sprężonego powietrza, gazów przemysłowych) może być kontrolowane przez czujniki przepływu współpracujące z rejestratorami. Kontrola temperatury wody przepływającej w rurociągach pozwala wykryć straty energii zużywanej na utrzymywanie zbyt wysokiej temperatury wody.Przykład: rejestracja temperatury wody

Rejestracja temperatury wody

Rejestrator współpracuje z czujnikami temperatury zamocowanymi na rurociągach. Zarejestrowane przebiegi mają formę wykresów temperatury w funkcji czasu.

Kontrola działania urządzeń klimatyzacyjnych może być dokonana przez rejestratory temperatury i wilgotności powietrza oraz zawartości dwutlenku węgla. Rejestratory temperatury i wilgotności powietrza są wyposażone we wbudowane czujniki tych parametrów lub czujniki w formie sondy kablowej.Przykład: rejestrator temperatury i wilgotności powietrza z wbudowanymi czujnikami

Rejestrator temperatury i wilgotności ux100-001

Dostęp powietrza do czujnika wilgotności jest możliwy dzięki żeberkowym szczelinom w obudowie rejestratora.Działanie rejestratorów

Rejestratory zapisują każde zdarzenie w wewnętrznej pamięci elektronicznej. Każdemu zdarzeniu przypisana jest chwila w której ono zaszło (w formacie rok/ miesiąc/ dzień/ godzina/ minuta/ sekunda). Zapisywany jest także rodzaj zdarzenia (włączenie lub wyłączenie). Tak więc tabela wyników ma dwie kolumny, gdzie w pierwszej zapisany jest czas zajścia zdarzenia, a w drugiej jego rodzaj. Wyniki mogą być także przedstawione w formie wykresu czasowego o dwóch wartościach: ON (włączony) i OFF (wyłączony).

Przed włączeniem rejestratora do pracy należy ustawić jego funkcje za pomocą oprogramowania i komputera. Można np. ustawić wyświetlanie sumarycznego czasu włączenia monitorowanego urządzenia od początku rejestracji do chwili obecnej. Można wybrać wyświetlanie w formie procentowej jako stosunek czasu włączenia do całkowitego czasu, jaki upłynął od początku rejestracji. Można wybrać stan logiczny wejścia (napięcie lub zwarty styk) który będzie interpretowany przez rejestrator jako stan włączenia urządzenia.

Po okresie rejestracji (który może wynosić od kilku minut do kilku miesięcy) należy sczytać wyniki z rejestratora za pomocą kabla USB i oprogramowania HOBOware zainstalowanego na komputerze. Oprogramowanie ma bogate funkcje użytkowe, pozwalające wyliczać np. względny czas pracy urządzenia w okresie od-do, oraz wyświetlanie danych pomiarowych w wybranych jednostkach i skali. Można także eksportować wyniki do arkusza kalkulacyjnego (Excel), jeśli zachodzi potrzeba bardziej zaawansowanej ich obróbki.

Prezentowane w poradniku rejestratory są zasilane z wewnętrznej baterii, wymienialnej przez użytkownika. Zasilanie z baterii zapewnia niezależność pracy rejestratora od napięcia sieciowego. Bateria wystarcza na rok pracy rejestratora bez wymiany. Stan baterii jest sygnalizowany na wyświetlaczu, więc informacja o ewentualnej potrzebie wymiany baterii jest stale dostępna.Rejestrator do monitorowania czasu pracy urządzeń i zużycia energii

Rejestrator UX90-001 jest wyposażony we wbudowany kontaktron, który może być włączany przez zbliżenie magnesu. Magnes montuje się na ruchomym elemencie monitorowanego urządzenia.

Alternatywnie, jeśli monitorowane urządzenie ma wolny styk lub jest uruchamiane przez włączenie napięcia, można użyć tych sygnałów do sterowania rejestratorem.

Przy rejestracji zużycia energii elektrycznej, wody i gazu wykorzystuje się przetworniki z sygnałem wyjściowym impulsowym, np. 1 impuls/ kWh lub 1 impuls/m3. Wyjście impulsowe przetwornika (stykowe lub napięciowe) dołącza się do wejścia rejestratora.

Wyniki prezentowane w komputerze będą pokazywane w odpowiednich jednostkach, bez potrzeby przeliczania. Współczynnik skali i jednostki ustawia się w oprogramowaniu HOBOware.

Rejestrator UX90-001

Rejestrator ux90-001

 • czujnik: wbudowany kontaktron
 • wejście zewnętrzne: stykowe lub napięciowe
 • tryby pracy: rejestracja stanów, czasu włączenia, zliczanie impulsów i zdarzeń
 • rozdzielczość czasowa: 1 sekunda
 • maksymalna częstotliwość impulsów: 50 Hz
 • pamięć: 84 650 pomiarów (wersja 001) i 346 795 pomiarów (wersja 001M)
 • zasilanie: bateria 3V typ CR2032
 • czas pracy baterii: 1 rok

więcejRejestrator czasu pracy silników i urządzeń elektrycznych

Rejestrator UX90-004 jest wyposażony we wbudowany czujnik zmiennego pola magnetycznego. Jeśli rejestrator zostanie umieszczony na obudowie silnika lub w jego bezpośredniej bliskości, będzie on rejestrował stan włączenia silnika, gdyż wówczas pojawia się pole magnetyczne. Funkcja automatycznej kalibracji umożliwia łatwe ustawienie czułości (progu detekcji pola) w miejscu zainstalowania rejestratora.

Alternatywnie, jeśli monitorowane urządzenie ma wolny styk lub jest uruchamiane przez włączenie napięcia, można użyć tych sygnałów do sterowania rejestratorem.

Rejestrator UX90-004

Rejestrator czasu pracy silnika ux90--004

 • wbudowany czujnik zmiennego pola magnetycznego z funkcją kalibracji
 • wejście zewnętrzne: stykowe lub napięciowe
 • tryby pracy: rejestracja zmian stanu, czasu włączenia, zliczanie impulsów i zdarzeń
 • rozdzielczość czasowa: 1 sekunda
 • maksymalna częstotliwość impulsów: 1 Hz
 • pamięć: 84 650 pomiarów (wersja 004) i 346 795 pomiarów (wersja 004M)
 • zasilanie: bateria 3V typ CR2032
 • czas pracy baterii: 1 rok

Rejestrator czasu pracy silnika
Rejestrator jest wyposażony w cztery magnesy wbudowane w tylną ściankę obudowy. Magnesy zapewniają trwałe zamocowanie do obudowy silnika. Detekcja stanu pracy silnika odbywa się za pomocą wbudowanego czujnika zmiennego pola magnetycznego.

więcejPrzemysłowy czterokanałowy rejestrator czasu pracy urządzeń i zużycia energii

Rejestrator UX120-017 ma cztery wejścia, do których można doprowadzić sygnały dwustanowe (włączony/wyłączony). Mogą to być sygnały stykowe lub napięciowe (maksymalnie 24V). Każdemu z wejść można przypisać jeden z czterech trybów rejestracji: zmian stanu, czasu włączenia, liczby impulsów i zdarzeń. Można wybrać jaki stan wejścia będzie interpretowany jako aktywny (włączenie).

Przy rejestracji zużycia energii elektrycznej, wody i gazu wykorzystuje się przetworniki z sygnałem wyjściowym impulsowym, np. 1 impuls/kWh lub 1 impuls/m3. Wyjście impulsowe przetwornika (stykowe lub napięciowe) dołącza się do wejścia rejestratora. Wyniki prezentowane w komputerze będą pokazywane w odpowiednich jednostkach, bez potrzeby przeliczania. Współczynnik skali i jednostki ustawia się w oprogramowaniu HOBOware.

Rejestrator UX120-017

Rejestrator ux90-004

 • cztery wejścia sygnałów dwustanowych
 • przyłącza: listwa zaciskowa
 • wejścia: stykowe lub napięciowe
 • sygnalizacja stanu wejść diodami LED
 • tryby pracy: rejestracja zmian stanu, czasu włączenia, zliczanie impulsów i zdarzeń
 • rozdzielczość czasowa: 1 sekunda
 • maksymalna częstotliwość impulsów: 120 Hz
 • pamięć: 520 tys. pomiarów (wersja 017), 4 miliony pomiarów (017M)
 • zasilanie: dwie baterie alkaliczne typ AA
 • czas pracy baterii: 1 rok

  więcejCzujnik przepływu prądu zmiennego

Czujnik przepływu prądu zmiennego z wyjściem stykowym CSV-A8

Czujnik CSV-A8 jest zakładany na izolowany przewód, przez który przepływa prąd zmienny. Montaż odbywa się przez otwarcie klamry czujnika i zamknięcie jej po założeniu na przewód. Próg detekcji prądu można ustawić za pomocą potencjometru w zakresie od 0,5 A do 175 A. Czujnik nadaje się do instalacji jednofazowych i trójfazowych (zakładany jest wtedy na jeden z trzech przewodów). Detekcja przepływu prądu jest sygnalizowana diodami LED.

Czujnik współpracuje z rejestratorami UX90-001, UX90-004 i UX120-017.

 • regulowany próg przełączania: 0,5 - 175 A
 • montaż na przewodzie bez potrzeby rozłączania obwodu
 • sygnalizacja przepływu prądu diodą LED
 • nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania
 • wyjście stykowe.Rejestrator czasu włączania światła

Rejestrator UX90-002 jest wyposażony we wbudowany czujnik optyczny, który wykrywa włączenie światła w pomieszczeniu. Funkcja kalibracji umożliwia łatwe ustawienie czułości (progu detekcji światła) w miejscu zainstalowania rejestratora.

Wyposażenie dodatkowe stanowi światłowód o długości 33 cm, który można skierować w stronę źródła światła niezależnie od umiejscowienia rejestratora.

Rejestrator UX90-002

Rejestrator czasu włączania światła

 • wbudowany czujnik światła z funkcją kalibracji
 • opcjonalny światłowód o długości 33 cm
 • tryby pracy: rejestracja włączeń i wyłączeń oraz czasu włączenia światła
 • rozdzielczość czasowa: 1 sekunda
 • pamięć: 84 650 pomiarów (wersja 002) i 346 795 pomiarów (wersja 002M)
 • zasilanie: bateria 3V typ CR2032
 • czas pracy baterii: 1 rok

więcejWodoodporny rejestrator impulsów (licznik)

Rejestrator UX90-002 jest wyposażony we wbudowany czujnik optyczny, który wykrywa włączenie światła w pomieszczeniu. Funkcja kalibracji umożliwia łatwe ustawienie czułości (progu detekcji światła) w miejscu zainstalowania rejestratora.

Wyposażenie dodatkowe stanowi światłowód o długości 33 cm, który można skierować w stronę źródła światła niezależnie od umiejscowienia rejestratora.

Rejestrator UX90-002

Wodoodporny rejestrator impulsów

 • wbudowany czujnik światła z funkcją kalibracji
 • opcjonalny światłowód o długości 33 cm
 • tryby pracy: rejestracja włączeń i wyłączeń oraz czasu włączenia światła
 • rozdzielczość czasowa: 1 sekunda
 • pamięć: 84 650 pomiarów (wersja 002) i 346 795 pomiarów (wersja 002M)
 • zasilanie: bateria 3V typ CR2032
 • czas pracy baterii: 1 rok

więcejOprogramowanie ułatwiające szybką pracę

Kiedy decydujesz się na wybór rejestratora stanów i zdarzeń, istotny jest nie tylko sam rejestrator, ale również jego oprogramowanie. Powinno ono umożliwiać szybką i łatwą obsługę rejestratorów, od przygotowania ich do pracy aż do późniejszej analizy danych.

 • Grupowe konfigurowanie i odczyt – aktualne oprogramowanie pozwala na dokonywanie tych czynności na grupach rejestratorów, co nie było możliwe w poprzednich wersjach oprogramowania. Ta funkcja zapewnia dużą oszczędność czasu przy obsłudze dziesiątek lub setek rejestratorów.
 • Filtrowanie i skalowanie przed rozpoczęciem rejestracji - ta funkcja powoduje że wczytane dane będą wyświetlane w formie czasu włączenia w ciągu doby lub godziny, skala będzie automatycznie dostosowywana i jednostki będą wyświetlane zgodnie z dokonanym wcześniej wyborem.
 • Grupowy eksport – zapewnia szybki i łatwy eksport zbiorów danych do formatu tekstowego, umożliwiającego ich użycie w programach Excel i innych. Grupowy eksport automatyzuje nazywanie zbiorów i zarządzanie nimi w procesie eksportu, co zapewnia istotną oszczędność czasu.

Wskazówka:
Oprogramowanie – sprawdź czy masz aktualną wersję oprogramowania i systemu operacyjnego, zarówno na platformach PC i Mac.

Zestawy z wodoodpornym rejestratorem impulsów (liczników)

Oferowane poniżej zestawy zawierają:

 • rejestratory (od 1 do 3 szt.) z osprzętem montażowym
 • stacja dokująca BASE-U-1
 • oprogramowanie HOBOware Lite na płycie CD z kablem USB

Jedno oprogramowanie i stacja dokująca może obsługiwać wiele rejestratorów.

Nazwa UA-003-64
Rejestracja stanów i czasu włączenia NIE
Zliczanie impulsów TAK
Wbudowany czujnik temperatury
Wejście zewnętrzne TAK
Pamięć wyników

23 000
pomiarów

Oprogramowanie w zestawie HOBOware ProZestawy z rejestratorami stanów i zdarzeń

Oferowane poniżej zestawy zawierają:

 • rejestratory (od 1 do 3 szt.) z osprzętem montażowym
 • oprogramowanie HOBOware Lite lub HOBOware Pro na płycie CD z kablem USB Jedno oprogramowanie może obsługiwać wiele rejestratorów.

Opcjonalnie do rejestratorów UX90-002 i UX90-002M można zamówić kable światłowodowe o długości 33 cm. Cena kabla UX90-LIGHT-PIPE-1 wynosi 95 zł netto.

Model UX90-001 UX90-001M
Rejestracja stanów i czasu włączenia TAK
Zliczanie impulsów TAK
Wbudowany czujnik kontaktron
Wejście zewnętrzne TAK
Pamięć wyników

84 650
pomiarów

346 795
pomiarów
Oprogramowanie w zestawie HOBOware Pro
Model UX90-004 UX90-004M
Rejestracja stanów i czasu włączenia TAK
Zliczanie impulsów TAK
Wbudowany czujnik hallotron
Wejście zewnętrzne TAK
Pamięć wyników 84 650
pomiarów
346 795
pomiarów
Oprogramowanie w zestawie HOBOware Pro
Model UX90-002 UX90-002M
Rejestracja stanów i czasu włączenia TAK
Zliczanie impulsów NIE
Wbudowany czujnik fotokomórka
Wejście zewnętrzne NIE
Pamięć wyników 84 650
pomiarów
346 795
pomiarów
Oprogramowanie w zestawie HOBOware Lite