Informacje ogólne

Detektory (wykrywacze) obecności gazów w powietrzu są szeroko wykorzystywane do kontroli stężenia oraz lokalizacji źródeł wycieku rożnego rodzaju związków chemicznych (od najpopularniejszych, jak metan, propan, butan, LPG do mniej powszechnych np. tlenek etylenu, wodór, amoniak itp.).

Jednym z najpopularniejszych obszarów zastosowań detektorów gazów są pomiary instalacji wykonywane na potrzeby budownictwa mieszkalnego i przemysłowego. Nowoczesne wykrywacze nieszczelności pozwalają na łatwą lokalizację wycieków podczas instalacji, przeglądu i konserwacji instalacji gazowej.

Za pomocą ww. urządzeń można dokonać sprawdzenia szczelności:

  • kurków i zaworów głównych
  • kurków odcinających, odwadniaczy, kolanek, złączek, trójników
  • połączeń gwintowanych, spawanych, zgrzewanych i lutowanych
  • odcinków instalacji od pionu do kurka przed gazomierzem
  • odcinków instalacji od gazomierzy do urządzeń gazowych
  • urządzeń zasilanych gazem (kuchenki, piece CO, grzejniki wody przepływowej)

W Polsce obowiązek okresowych przeglądów instalacji gazowych wynika z ustawy o Prawie budowlanym. Jest on nałożony na właścicieli i zarządców budynków, którzy powinni przeprowadzać taki przegląd min. raz w roku, a jeśli powierzchnia zabudowy obiektu przekracza 2000 m2 lub powierzchnia jego dachu przekracza 1000 m2 min. dwa razy w roku. Zasady oraz zakres przeglądów określają normy PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze oraz PN-M-34507:2002 Instalacje gazowe – kontrola okresowa.Oferta firmy MERA

W naszej ofercie znajdą Państwo profesjonalne detektory do lokalizacji wycieku najpopularniejszych paliw gazowych jak metan, propan, butan oraz LPG. Główną zaletą oferowanych przez nas urządzeń jest niezawodność, długa żywotność czujnika oraz możliwość ponownej legalizacji po upływie 12 miesięcy od ostatniego sprawdzenia.

Oferowane przez nas urządzenia dostępne są w dwóch wariantach:

  • z elastycznym, giętkim peszlem o długości ok. 30cm – rozwiązanie idealne do pomiaru w łatwo dostępnych miejscach
  • ze składanym, teleskopowym wysięgnikiem (max. długość ok. 120cm), który pozwala na wykonywanie pomiarów w instalacjach zamocowanych na wysokości (rozpiętość od podłoża do miejsca pomiaru to nawet ok. 3 metry).

Każde z oferowanych przez nas urządzeń posiada świadectwo legalizacji (wzorcowania),
ważne 12 miesięcy od daty ostatniego sprawdzenia.

Po tym czasie istnieje możliwość ponownego sprawdzenia miernika oraz ewentualnej kalibracji sensorów.Detektor z wysięgnikiem teleskopowym

Zdj. 1: Przykład detektora nieszczelności z zastosowanym wysięgnikiem teleskopowym.

Zdj. 2: Przykład detektora z czujnikiem umieszczonym na giętkim peszlu.Porównanie urządzeń

Model: CG-1U CG-1S CG-3 Leakator 10
Wykrywane gazy: metan, propan, izobutan, LPG metan, propan,
butan, tlenek węgla
aceton, acetylen,
amoniak, benzen,
benzyna, chlor,
etanol, gaz ziemny,
heksan, nafta,
siarkowodór, tlenek
etylenu, wodór,
rozcieńczalniki do
farb i lakierów,
rozpuszczalniki
przemysłowe
Wykrywane opary: benzyny, alkoholu, rozpuszczalników
Próg czułości: b.d. ~40 ... 50ppm czułość użyteczna
20ppm (metan)
Zakresy pomiarowe: b.d. I: ~1% DGP
II: ~10% DGP
[lt]2% DGP
w zakresie
do 10% DGP
b.d.
Tryby pracy: b.d. normalny (domyślny)

regulowanej czułości
b.d. b.d.
Sygnalizacja: optyczna
(10 punktowy
wskaźnik LED)
akustyczna
wibracyjna
optyczna
akustyczna
optyczna
(8 punktowa skala)
akustyczna
optyczna
(10 ultra jasnych
czerwonych diod LED)
akustyczna
Zasilanie: 2 baterie LR6 AA
(1,5V)
2 akumulatory LR6 AA (1,2V) – ładowane w
zewnętrznej ładowarce
lub w urządzeniu *
wbudowany zespół
akumulatorów NI-MH
1500mAh
2 baterie LR6 AA
(1,5V)
2 akumulatory LR6 AA (1,2V) – ładowane w
zewnętrznej
ładowarce
lub w urządzeniu *
5 x R14 typ C *
Czas pracy: ok. 11h (akumulatory
Ni-MH 2300mAh)
ok. 6h (baterie
alkaliczne)
ok. 20h (wbudowane
akumulatory)
ok. 10h (wbudowane
akumulatory)
ok. 30 h (baterie
alkaliczne)
Gwarancja: 12 miesięcy
Świadectwo wzorcowania: tak, w cenie
Numer katalogowy: CG-1U CG-1S CG-3 Leakator 10
* akcesoria należy dokupić oddzielnie – nie wchodzą one w skład zestawu