Ostatnie lata nie były łatwe dla żadnej z branż czy grup społecznych. Wraz z pracownikami służby zdrowia, rolnicy nie tylko dosłownie utrzymywali nas przy życiu, ale także brali na siebie dodatkowe trudy i poświęcali się dla dobra społeczeństwa.

Wchodząc w 2022 roku z optymizmem myśleli, że najgorsze już za nimi. Niestety spotkali się z gwałtownie rosnącymi kosztami nawozów i wydłużonymi terminami dostaw. Chociaż żaden hodowca nigdy nie chce marnować nawozu, w tym roku presja finansowa, aby nie nadużywać tego drogiego zasobu, przyprawia gospodarstwo o ból głowy. Rolnicy, którzy już zainstalowali EnviroMonitor® mogą spać spokojnie dlatego, że mają cenne narzędzie pomagające upewnić się, że ich praktyki nawadniania są doskonale zbilansowane, aby wykorzystać nawozy w 100 %.

Użycie nawozów w rolnictwie
Nawozy w rolnictwie_2
Przyczyn bolesnego wzrostu kosztów nawozów sztucznych jest kilka. Zaczęły się one już podczas pandemii, ale największe problemy są właśnie teraz. Podczas gdy, Polska Grupa Azoty na rynku europejskim zajmuje drugie miejsce w produkcji nawozów wieloskładnikowych i trzecie w grupie nawozów azotowych, tak składniki do ich produkcji są już importowane. W związku z wojną wzrosły również koszty energii (węgiel i gaz ziemny), które są niezbędne do przekształcenia tych składników w nawóz. Kolejną przyczyną wzrostu cen nawozów mineralnych na krajowym rynku są mniejsze dostawy nawozów. Problem ten uwidocznił się szczególnie w II połowie 2021 r. Import nawozów azotowych zmalał w tym okresie z 715 do 590 tys. ton, a eksport wzrósł z 925 do około 1 mln ton. Dostępność nawozów dla polskiego rolnictwa wyraźnie się zatem pogorszyła już w II połowie 2021 r. Ponadto od wielu miesięcy obowiązują ograniczenia w międzynarodowym handlu nawozami, w szczególności w handlu z Rosją i Białorusią.

Jedną z możliwości jakie mają wszyscy hodowcy jest rozważenie użycia systemu EnviroMonitor z czujnikami wilgotności gleby, aby upewnić się, że nawóz wraz z nawodnieniem trafia do strefy korzeni roślin, a nie do wód gruntowych lub pobliskiego rowu melioracyjnego. Korzystanie z funkcji ochrony przed szkodnikami aplikacji Mobilize może pomóc w utrzymaniu zdrowych roślin, dzięki czemu korzenie i liście mogą efektywnie wykorzystywać nawozy i wodę.

System EnviroMonitor pomoże również sprostać innym wyzwaniom rosnących kosztów. Rolnicy płacą więcej za środki chwastobójcze, nasiona i siłę roboczą. EnviroMonitor pomoże im uniknąć opryskiwania i sadzenia, gdy wiatr jest zbyt silny. Sensory UV oraz temperatury pomogą chronić przed nadmiernym i niebezpiecznym działaniem słońca Ciebie jak i Twoich pracowników. Każdy element tego systemu to krok do lepszej automatyzacji rolnictwa.

Aplikacja Mobilize

Aby uzyskać więcej informacji o systemie EnviroMonitor i stacjach meteorologicznych zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych handlowców.

tel. +22 535 16 65

m.bartyzel@mera-sp.pl