Niezawodna i wydajna infrastruktura data center jest kluczowym elementem ogólnej infrastruktury biznesowej firm działających w branżach IT&C, bankowość, handel detaliczny czy sektorów produkcyjnych. Czas pracy serwerów, bezpieczna komunikacja i ogólna ciągłość biznesowa jest istotną kwestią każdego dyrektora generalnego.

Monitorowanie temperatury: wspólne wyzwanie dla wielu firm

Większość klientów stoi przed wyzwaniami związanymi z instalacją dodatkowych serwerów, przełączaniem urządzeń lub pojemnością pamięci, gdy istniejące szafy i przestrzeń w serwerowni są ograniczone. Oprócz dostępnej przestrzeni fizycznej, moc, chłodzenie i wentylacja są najczęstszymi czynnikami ograniczającymi pojemność centrum danych. Zazwyczaj kierownik data center oszacowuje wpływ dodania nowego sprzętu na rezerwę mocy chłodzenia, przy pomocy ręcznych obliczeń lub za pomocą oprogramowania DCIM. Analizowane są nominalne obciążenia mocy, rozpraszanie ciepła, pojemność BTU i parametry rozpraszania ciepła w pomieszczeniu, a model teoretyczny może być symulowany. W scenariuszu rzeczywistym fizyczna dystrybucja sprzętu IT w szafach, korytkach kablowych, różnych modelach szaf i rozmieszczenie urządzeń chłodzących spowoduje nierównomierny rozkład temperatury w pionie i poziomie, czyli powstanie obszarów bardzo zimnych lub bardzo gorących.

Konsekwencją takiej sytuacji są następujące problemy:

• niektóre urządzenia będą miały znacznie krótszą żywotność działania z powodu bardzo wysokiej temperatury otoczenia

• wydajność chłodnicza jest marnowana w niektórych zimnych obszarach, co prowadzi do trwonienia cennych zasobów

• układ chłodzenia będzie pracował prawie z pełną mocą, gdy nie ma takiej potrzeby, wymagając przy tym częstszych konserwacji

• nieprawidłowa ocena montażu nowego sprzętu pod względem dostępnej powierzchni, wielkości lub miejsca instalacji.

Monitorowanie wilgotności w celu ochrony sprzętu

Wilgotność jest kolejnym istotnym parametrem przy szacowaniu obciążenia cieplnego przepływającej masy powietrza w pomieszczeniu data center, zwłaszcza w przypadku użycia systemów swobodnego chłodzenia lub wentylacji powietrzem zewnętrznym.

Menedżerowie data center nie polegają już na pojedynczym pomiarze temperatury lub jednym punkcie pomiaru wilgotności. Czujniki tradycyjnie używane są czujnikami przewodowymi, umieszczonymi na ścianach. W niektórych przypadkach czujniki będą miały wyświetlacz do ręcznego odczytu parametrów, a czasami będą miały alarm styku beznapięciowego, gdy temperatura lub wilgotność jest powyżej / poniżej określonego progu. Najnowsze czujniki posiadają interfejs Ethernet, a odczyt z nich odbywa się za pomocą ręcznego logowania się do interfejsu internetowego czujników lub na odebraniu automatycznego wysyłanego e-maila z wiadomością z czujników. Niektórzy klienci, którzy rozumieli znaczenie rozproszonych pomiarów temperatury i wilgotności w data center, zainwestowali w sieć czujników.

Jednak takie sieci są drogie w instalacji, zajmują porty Ethernet w każdej szafie, potrzebują lokalnego zasilania i trudno jest je wymienić lub przenieść. Istniejące rozwiązania przewodowe mają ograniczoną liczbę czujników i zazwyczaj są rozmieszczane w pojedynczej warstwie 2D. Jest wiele przewodowych czujników zazwyczaj niezintegrowanych z platformą centralną, a ich pomiary nie są skorelowane z wzorcami zużycia energii lub z obciążeniami klimatyzacji. Dlatego operator data center nie jest w stanie łatwo przewidzieć sytuacji nadmiernego gromadzenia ciepła ani automatycznie poprawić efektywności wykorzystania mocy centrum danych.

Proste, bezprzewodowe rozwiązanie dla obu problemów/wyzwań

Klientowi zaleca się wielowarstwową lub wielopoziomową sieć czujników temperatury i wilgotności, przynajmniej w dolnej i górnej części szaf, z kilkoma punktami pomiarowymi wzdłuż wysp regałowych. Rozwiązanie z czujnikami bezprzewodowymi Aranet rozwiązuje problemy, o których wspomniano powyżej, zapewniając do 100 czujników dalekiego zasięgu dla jednej stacji bazowej Aranet Pro. Energooszczędne czujniki są zasilane z wewnętrznych baterii AAA, zapewniając do 10 lat transmisji, z częstotliwością pomiarów co 1, 2, 5 lub 10 minut.

Stacja bazowa gromadzi informacje w zakresie do 3 km i przechowuje dane lokalnie, umożliwiając bezpieczny i ciągły zdalny dostęp do odczytów z dowolnego miejsca. Ponadto zestaw czujników zapewnia wiarygodne odczyty parametrów środowiskowych w centrach danych. Zalety Aranetu to:

• 24/7 monitorowanie i zbieranie danych o znaczeniu krytycznym bez ograniczeń odczytu;

• Systemy Aranet są proste w instalacji i łatwe w obsłudze, nawet bez połączenia z Internetem;

• Rozwiązanie jest łatwo skalowalne, aby obsłużyć setki czujników w wielu lokalizacjach i zapewnia niezbędne integracje z API;

• Bezpłatne oprogramowanie Aranet – SensorHUB, umożliwiające analizę i dostęp do odczytów czujnika za pośrednictwem komputera, smartfona lub tabletu;

• Brak opłat abonamentowych/licencyjnych za przechowywanie danych lokalnie w stacji bazowej, również uaktualnienia oprogramowania są bezpłatne;

• System wykrywa przekroczenie progów alarmowych i przedwcześnie ostrzega za pomocą wiadomości SMS, e-mail lub SNMP, gdy dzieje się coś wymagającego uwagi;

• Raporty podsumowujące (w tym wielkości minimalne/maksymalne/średnie) odczyt można przesyłać pocztą elektroniczną do dalszej dalszej analizy.

Jeden z dużych dostawców usług internetowych z Europy środkowo-wschodniej skorzystał z systemu Aranet w swoim głównym data center. Centrum danych, które jest ulokowane w starym budynku, ma wiele pomieszczeń oddzielonych grubymi żelbetowymi ścianami i jest podzielone korytarzami. System Aranet został zainstalowany w niecałą godzinę, poprzez umieszczenie bezprzewodowych czujników temperatury i wilgotności w wielu miejscach w szafach serwerowych. Stacja bazowa Aranet została podłączona do zabezpieczonej sieci VLAN, a nawet jeśli wykresy można było odczytać bezpośrednio na interfejsie internetowym stacji bazowej, to również była zintegrowana z Systemem Zarządzania Siecią datacenter za pomocą agenta SNMP Aranet.

Klient wdrożył już kompleksowy system pomiaru energii i automatycznego obliczanie PUE dostarczone przez jego dostawcę i wykorzystuje dane Aranet do skorelowania efektywności wykorzystania mocy z temperaturami wewnątrz centrum danych i temperaturami na zewnątrz. Wyodrębniany jest przewidywalny model energii tego centrum danych, a znaczące odchylenia od niego, są śledzone i zgłaszane do dalszej analizy.

Monitorowanie temp w datacenter

Wnioski końcowe

Bezprzewodowy system czujników Aranet jest odpowiednim rozwiązaniem dla małych i dużych centrów danych, ze stacjami bazowymi dostępnymi dla 12, 50 lub 100 czujników. Stacja bazowa ma wbudowaną baterię, która zapewnia około 30 minuty zasilania awaryjnego. Wbudowane oprogramowanie stacji bazowej Aranet zapewnia kilka poziomów dostępu użytkownikom i nowoczesny responsywny interfejs internetowy. Dostępne są również czujniki napięcia, prądu i CO2. Zapraszamy do przetestowania rozwiązania i zbadania zalet najnowszej bezprzewodowej technologii IoT dostarczanej przez Aranet.

Źródło: SAF Tehnika JSC