Zbieranie danych ze wszystkich miejscach, które wymagają monitorowania, może być ogromnym wyzwaniem dla sprzedawców, a metody ręcznego zbierania danych mogą być podatne na błędy ludzkie. Niemniej jednak istnieją nowe systemy na rynku pomagające rozwiązać ten problem, a jednym z nich jest system Aranet – bezprzewodowe rozwiązanie monitorujące do scentralizowanego gromadzenia danych.

Wyzwanie

Firma miała problemy z monitorowaniem temperatury w swoich sklepach, w szczególności, w zamrażarkach. Funkcjonujące rozwiązanie do monitorowania temperatury nie było praktyczne, ponieważ wymagało stałej uwagi pracowników, którzy musieli zapisywać dane i przechowywać je w formie papierowej.

Rozwiązanie to było również niepraktyczne w sytuacji, gdy należało wykonać raporty kontroli jakości lub analizę wybranego okresu czasu. Proces monitorowania temperatury przeprowadzano we wszystkich supermarketach osobno, więc nie istniało scentralizowane przechowywanie rekordów. Stwarzało to problemy podczas audytów kontroli jakości i inspekcji.

Rozwiązanie

Firma zdecydowała się na przeprowadzenie testów z jedną stacją bazową Aranet PRO 100 z darmowym oprogramowaniem do analizy danych Aranet SensorHUB oraz 57 czujnikami T/RH Aranet i jednym czujnikiem Aranet PT100. Czujniki bezprzewodowe zostały umieszczone w zamrażarkach w jednym ze sklepów.

System Aranet oferuje szerokopasmową komunikację bezprzewodową, dlatego była potrzebna tylko jedna stacja bazowa do pokrycia magazynu o powierzchni 2000 m². Czujniki są bezprzewodowe i zasilane bateryjnie, więc proces instalacji był łatwy i szybki.

Wkrótce firma dostrzegła zalety tego systemu. „Było to na tyle praktyczne, że mogliśmy wreszcie zobaczyć dane z kilkunastu zamrażarek w jednym miejscu i mieć prosty przegląd wizualny stanu temperatury. Rozwiązanie Aranet było niezawodne i jeśli wystąpiły niepożądane wahania temperatury, system natychmiast wysłał alerty, co pozwoliło nam szybciej reagować i uniknąć zepsucia się produktów spożywczych.”

Monitorowanie temperatury w supermarketach

Czujniki wysyłają dane do stacji bazowej, a osoba odpowiedzialna analizuje te dane na komputerze, tablecie lub smartfonie.

Rezultaty

Oszczędność czasu i zasobów - scentralizowane zbieranie danych oszczędza czas pracowników dzięki automatyzacji ręcznych procesów dokumentacyjnych i uniknięciu błędów ludzkich. Firma może teraz zarządzać kontrolą temperatury przy mniejszej liczbie pracowników odpowiedzialnych za nadzorowanie całej operacji.

Uniknięcie psucia się żywności - dane o temperaturze zbierano 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez żadnych przerw. Pozwoliło to firmie zobaczyć pełny zakres danych dotyczących temperatury i przeanalizować swoje działania w czasie. Jeśli przekroczone zostały żądane progi temperatury, to system automatycznie wysyłał do odpowiedzialnych pracowników powiadomienia SMS i e-mail.

Zgodność z przepisami - prowadzenie zapisów cyfrowych dotyczących warunków, w których przechowywane są produkty spożywcze jest niezbędne do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa żywności. Scentralizowane zbieranie danych umożliwiło firmie zaprzestanie korzystania z przestarzałych raportów papierowych.Źródło: SAF Tehnika JSC