Wprowadzenie

Badania Agencji Ochrony Środowiska w USA wskazują, że poziomy zanieczyszczeń w pomieszczeniach mogą być nawet pięciokrotnie wyższe niż na zewnątrz. Poza tym większość z nas spędza około 90% swojego czasu w pomieszczeniach z niewystarczającą wymianą powietrza.

Jednym z głównych powodów złego samopoczucia w pomieszczeniach jest wysoka koncentracja dwutlenku węgla (CO2), która sprawia, że ludzie są niespokojni, śpiący i niezdolni do koncentracji.

Obecnie jakość powietrza w pomieszczeniach stanowi poważny problem w wielu szkołach. W związku z tym, aby poprawić jakość powietrza i aby zapewnić dobre samopoczucie dzieciom, bardzo często dyrekcje szkół decydują się na wdrożenie systemu monitorowania Aranet.

Wyzwanie

W jednej ze szkół pracownicy zaobserwowali, że podczas lekcji szkolnych wielu uczniów często wydaje się być zmęczonych i mają problemy z koncentracją. Personel obawiał się, że przyczyną problemu była jakość powietrza w pomieszczeniach i wysoki poziom CO2 w klasach.

Badania dowodzą, że w większości klas szkolnych dopuszczalny limit (1000 ppm) stężenia CO2 zostaje szybko przekroczony, powodując długotrwałe zmęczenie, trudności z koncentracją, ból głowy, duszności, przekrwienie zatok, kaszel, kichanie, zawroty głowy, nudności i podrażnienie oczu, nosa, gardła i skóry. To wszystko z kolei powoduje obniżenie wydolności i jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia ogółu studentów, ponieważ dzieci są bardziej wrażliwe na czynniki środowiskowe.

Głównym celem dyrekcji szkoły było zwiększenie produktywności uczniów, a także poprawa poziomu komfortu w salach lekcyjnych poprzez zmniejszenie stężenia CO2 w pomieszczeniach.

Rezultat

Pracownicy szkoły byli w stanie monitorować jakość powietrza w pomieszczeniach i odpowiednio reagować, gdy należało przewietrzyć sale lekcyjne.

„Wydajność uczniów znacznie się poprawiła i ogólnie są oni znacznie bardziej zadowoleni, gdy sale lekcyjne są wietrzone w odpowiednim momencie. Z systemem Aranetem, jesteśmy teraz w stanie natychmiast zdecydować, kiedy zwiększyć przepływ powietrza do sal, aby powietrze było świeże. Dzięki rozwiązaniu Aranet możemy teraz przeglądać dane w czasie rzeczywistym i otrzymywać powiadomienia, jeśli odczyty przekroczą określony próg.” - mówi jeden z pracowników szkoły.

Najłatwiejszym i najszybszym sposobem rozpoczęcia monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach jest zainstalowanie czujników bezprzewodowych systemów monitorowania, takich jak Aranet. System Aranet jest szybki do wdrożenia, łatwy w obsłudze i zapewnia alerty, gdy poziom CO2 przekroczyły określone progi, a pomieszczenie potrzebuje wentylacji. Aranet pomaga zwiększyć poziom produktywności, ogólne samopoczucie uczniów i pracowników szkoły.

Zalety systemu Aranet:

• Zasięg odbioru 3 km między stacją bazową a czujnikami;

• 100 czujników na stację bazową;

• Bezpłatne oprogramowanie do analizy danych;

• Szybka i prosta instalacja;

• Powiadomienia SMS i e-mail;

• Monitorowanie bezprzewodowe temperatury, wilgotności i CO2 przez 24/7.Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o zanieczyszczeniu powietrza w pomieszczeniach:

Źródło: SAF Tehnika JSC