Stacje meteorologiczne dla szkół

Właściwa stacja meteorologiczna może być cenna pomocą dydaktyczną w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej. Zjawiska atmosferyczne są interesujące dla uczniów ponieważ, w przeciwieństwie do niektórych procesów zachodzących w naturze pogoda jest czymś namacalnym, czymś z czym ma się na co dzień do czynienia. Możliwość prowadzenia obserwacji pogody, wyciągania wniosków na bazie danych z najbliższego otoczenia, zwiększa szanse i możliwości zainteresowania uczniów procesami jakie zachodzą w atmosferze.

Istnieje gotowy program GLOBE działający na podstawie umowy zawartej 22 kwietnia 1997 roku między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Urzędem do Spraw Atmosferycznych i Oceanicznych USA. Program GLOBE skupia uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów z całego świata. Szkoły te prowadzą obserwacje pogody, a zebrane lokalnie dane służą pogłębieniu wiedzy na temat problemów środowiska naturalnego, interakcji miedzy atmosferą, biosferą i geosferą. Dane publikowane są na specjalnym portalu i wykorzystywane są przez naukowców, a sam program wpisuje się w idee rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła”.

Zajęcia w ramach programu GLOBE mogą być prowadzone w ramach nauk przyrodniczych i informatycznych, a współpraca ze szkołami z całego świata pozwala dodatkowo rozwijać uczniom zdolności językowe. Aby wziąć udział programie szkoła powinna być wyposażona w stację meteorologiczną umożliwiającą prowadzenie wysyłanie specjalnych depesz pogodowych w formacie GLOBE. Poniżej prezentujemy trzy najpopularniejsze zestawy stacji, oferowane szkołom które te warunki spełniają.

Przed wybraniem właściwego zestawu należy się zastanowić czy dane ze stacji będą wykorzystywane przez jedną grupę uczniów naraz, czy szkoło oprócz uczestnictwa w programie GLOBE chciałaby udostępniać dane w innych miejscach (np. na stronie internetowej szkoły) oraz czy oprócz podstawowych parametrów pogodowych (temperatura, wilgotność, ciśnienie, prędkość i kierunek wiatru, opady) będzie istniała potrzeba rozbudowy stacji o dodatkowe czujniki: nasłonecznienia, UV, temperatury i wilgotności gleby, zwilżenia liścia.Zestaw 1: Stacja meteorologiczna Vantage Vue

Zestaw składa się ze stacji Vantage Vue, która bezprzewodowo (na odległość do 300 metrów) przesyła dane do konsoli- wyświetlacza, na którym wyświetlane są aktualne parametry pogodowe, masztu oraz rejestratora z oprogramowaniem WeatherLink. Konsola umieszczana jest w pracowni informatycznej lub przyrodniczej, do środka włożony jest rejestrator, a całość podłączona jest do komputera.

Dane rejestrowane są w rejestratorze niezależnie od tego czy komputer jest włączony. Uczniowie mogą dane oglądać na ekranie komputera w czasie rzeczywistym oraz mogą sporządzać wykresy z danymi historycznymi lub eksportować poszczególne wyniki w formie tabeli. Możliwy jest oczywiście eksport danych do Excela oraz eksport do specjalnego formatu programu GLOBE. Ponadto gdyby zaszła taka potrzeba można dokupić dodatkowe konsole i rejestratory- wtedy kilka zespołów uczniów może jednocześnie pracować z i korzystać z danych z jednej stacji.Zestaw 2: Stacja meteorologiczna Vantage Pro2

Davis Vantage Pro2

Zestaw składa się ze stacji Vantage Pro2, masztu oraz oprogramowania WeatherLink USB. Tak jak w poprzednim zestawie jest możliwość rejestracji danych oraz tworzenia specjalnych depesz w formacie GLOBE. Pojawia się natomiast możliwość rozbudowy stacji o układ podgrzewający deszczomierz oraz dodatkowe czujniki:- nasłonecznienia, UV, temperatury i wilgotności gleby oraz dodatkowej temperatury i wilgotności powietrza.Zestaw 3: Stacja meteorologiczna Vantage Pro2 Plus

Vantage Vue Pro2 Plus

Zestaw składa się ze stacji Vantage Pro2 Plus, masztu oraz oprogramowania WeatherLink IP. Jest to najbardziej rozbudowany zestaw, wyposażony w standardzie w czujniki nasłonecznienia i UV. W odróżnieniu od poprzednich stacji wersja oprogramowania WeatherLink IP umożliwia podłączenie stacji do sieci Internet z pominięciem komputera. Rozwiązanie to umożliwia łatwe łączenie się ze stacją z poziomu różnych komputerów (przykładowo z pracowni przyrodniczej i informatycznej- bez konieczności przenoszenia za każdym razem konsoli). Dane są w tym wypadku bezpiecznie przechowywane na serwerze producenta i możliwe jest ich łatwe umieszczenie na stronie szkoły.Porównanie stacji meteorologicznych Davis

Stacja Vantage Vue

Wyposażenie:

 • Stacja Vantage Vue
 • Rejestrator z oprogramowaniem Weatherlink USB
 • Maszt trójnożny
Bezprzewodowy przesył
danych:
TAK
Mierzone parametry:
 • Temperatura (wew. I zewn.)
 • Wilgotność (wew. I zewn.)
 • Ciśnienie
 • Opady
 • Prędkość i kierunek wiatru
Automatyczna rejestracja
danych:
TAK
Sposób podłączenia do
komputera:
Kabel USB
Automatyczne zapisywanie
danych na serwerze
producenta:
NIE
Możliwość rozbudowy o
dodatkowe czujniki:
NIE
Zgodność z programem
GLOBE wykorzystywanym
w szkołach:
TAK
Możliwość wykorzystania
jednej stacji do
prowadzenia obserwacji
przez kilka zespołów
jednocześnie:
TAK
Możliwość udostępniania
danych na stronie
Internetowej:
TAK
Możliwość rozbudowy o układ
do podgrzewania
deszczomierza:
NIE
Stacja Vantage Pro2
Wyposażenie:
 • Stacja Vantage Pro2
 • Rejestrator z oprogramowaniem Weatherlink USB
 • Maszt trójnożny
Bezprzewodowy przesył
danych:
TAK
Mierzone parametry:
 • Temperatura (wew. I zewn.)
 • Wilgotność (wew. I zewn.)
 • Ciśnienie
 • Opady
 • Prędkość i kierunek wiatru
 • Możliwość rozbudowy o dodatkowe czujniki
Automatyczna rejestracja
danych:
TAK
Sposób podłączenia do
komputera:
Kabel USB
Automatyczne zapisywanie
danych na serwerze
producenta:
NIE
Możliwość rozbudowy o
dodatkowe czujniki:
TAK
Zgodność z programem
GLOBE wykorzystywanym
w szkołach:
TAK
Możliwość wykorzystania
jednej stacji do
prowadzenia obserwacji
przez kilka zespołów
jednocześnie:
TAK
Możliwość udostępniania
danych na stronie
Internetowej:
TAK
Możliwość rozbudowy o układ
do podgrzewania
deszczomierza:
TAK
Stacja Vantage Plus
Wyposażenie:
 • Stacja Vantage Plus
 • Rejestrator z oprogramowaniem Weatherlink IP
 • Maszt trójnożny
Bezprzewodowy przesył
danych:
TAK
Mierzone parametry:
 • Temperatura (wew. I zewn.)
 • Wilgotność (wew. I zewn.)
 • Ciśnienie
 • Opady
 • Prędkość i kierunek wiatru
 • Czujnik nasłonecznienia
 • Czujnik promieniowania UV
 • Możliwość rozbudowy o dodatkowe czujniki
Automatyczna rejestracja
danych:
TAK
Sposób podłączenia do
komputera:
Ethernet
Automatyczne zapisywanie
danych na serwerze
producenta:
TAK
Możliwość rozbudowy o
dodatkowe czujniki:
TAK
Zgodność z programem
GLOBE wykorzystywanym
w szkołach:
TAK
Możliwość wykorzystania
jednej stacji do
prowadzenia obserwacji
przez kilka zespołów
jednocześnie:
TAK
Możliwość udostępniania
danych na stronie
Internetowej:
TAK
Możliwość rozbudowy o układ
do podgrzewania
deszczomierza:
TAK