Rozwiązanie antyporostowe w sondach Manta
Lokalizacja: Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Klient: Gmina Ajman, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Integratorzy: ELARD

Zastosowane produkty: Eureka Manta 35 Sondy z łączem GPRS

Mierzone parametry: pH, rozpuszczony tlen, temperatura, przewodnictwo, zasolenie, suma, rozpuszczone ciała stałe, rafinowany olej, zmętnienie i chlorofil.

Wprowadzenie

Porastanie biologiczne polega na gromadzenie się mikroorganizmów, roślin, alg lub zwierząt na zwilżonych powierzchniach. Osady biologiczne są obecnie kluczowym czynnikiem w określaniu długości czasu, w którym instrument do pomiaru jakości wody może pozostawać w użyciu, szczególnie w przypadku długotrwałego, ciągłego monitorowania. Ochrona przeciwporostowa składa się z specjalnie zaprojektowanych materiałów i powłok do usuwania lub zapobiegania porastaniu przez organizmy na zwilżonych powierzchniach. Zanieczyszczenie biologiczne może wystąpić prawie wszędzie tam, gdzie występuje woda. Stanowi zagrożenie dla wielu różnych elementów pomiarowych, takich jak sondy i membrany monitorujące jakość wody, a także dla całych gałęzi przemysłu, takich jak produkcja papieru, przetwórstwo żywności, budownictwo podwodne i odsalanie rośliny

Przegląd

Gmina Ajman | Departament Środowiska i Ochrony Zasobów Naturalnych Gmina Ajman, Departament Środowiska, Sekcja Ochrony Zasobów Naturalnych, zainstalowała sześć stacji monitorowania jakości wody z ELARD do monitorowania strumieni i powierzchni wody w mieście Ajman w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W celu monitorowania zanieczyszczenia wody i badania zmiennych środowiskowych.

ELARD napotkał wiele problemów związanych z utrzymaniem i eksploatacją stacji monitorowania jakości wody ze względu na intensywny wzrost organizmów biologicznych na sondach wodnych i trudne środowisko. Wartości przewodnictwa osiągną około 70 mS / cm, a zasolenie około 50 pps.Problemy z porastaniem:

Bez żadnych środków zapobiegających porastaniu, sondy zaczęłyby dryfować już w 2 lub 3 tygodniu w tym środowisku. Czujniki zostałyby uszkodzone w ciągu jednego miesiąca z powodu silnego zasolenia i rozległego wzrostu.

Poniższe zdjęcia ilustrują stan sondy bez technik przeciwporostowych.

Rozwiązanie antyporostowe w sondach Manta
Rozwiązanie antyporostowe w sondach Manta
Rozwiązanie antyporostowe w sondach Manta

Rozwiązanie: 

ELARD podjął szereg działań w celu rozwiązania problemów związanych z porostami i ograniczenia wzrostu organizmów biologicznych na urządzeniach.

Siatka miedziana: zestawy przeciwporostowe z gazy miedzianej; 5 "x 30"

Użyta została siatka miedziana do owinięcia wokół osłony czujnika. Dodatkowo sonda została oklejona taśmą do pakowania w celu szybszego usuwania zanieczyszczeń.

Wyniki:

Sondy, które są wyposażone w komponenty przeciwporostowe, działały przez 30 dni i zaobserwowaliśmy, że sonda działała poprawnie, bez żadnych oznak gromadzenia się osadów biologicznych na czujnikach i dryftu wartości. Pomogło nam to zmniejszyć liczbę wizyt na miejscu, wydłużyło żywotność czujników i przyspieszyło czyszczenie sprzętu.

Poniższe zdjęcia ilustrują stan sondy po usunięciu technik przeciwporostowych.

Rozwiązanie antyporostowe w sondach Manta
Rozwiązanie antyporostowe w sondach Manta
Rozwiązanie antyporostowe w sondach Manta
Rozwiązanie antyporostowe w sondach Manta
Rozwiązanie antyporostowe w sondach Manta
Rozwiązanie antyporostowe w sondach Manta