Aranet4

Radiowy system pomiaru jakości powietrza

Jak długo koronawirus utrzymuje się w powietrzu?

Wpływ wentylacji na ilość zarażeń SARS-Cov-2

Jak zwiększyć bezpieczeństwo miejsca pracy?

Aranet - Covid19
  • Wiele badań wskazuje, że COVID-19 może się rozprzestrzeniać za pomocą aerozoli
  • Prawidłowa wentylacja może zmniejszyć ryzyko zarażenia się COVID-19
  • Stężenie CO2 może być stosowane jako wskaźnik jakości powietrza i może być monitorowane za pomocą takich czujników jak Aranet4
  • Aranet4 ostrzega, gdy jakość powietrza staje się niezdrowa i gdy należy zadbać o przepływ powietrza w pomieszczeniu
Liczne materiały dowodowe1 2 wskazują, że jedną z możliwych dróg przenoszenia się koronawirusa są aerozole. Są to niewielkie kropelki o średniej wielkości około 5 μm, które uwalniają się podczas mówienia, śpiewania, kaszlu i kichania. Wykazano, że cząsteczki te mogą zawierać wirusa SARS-CoV-23, który może pozostać zakaźny przez okres do 3 godzin.4

Główne niebezpieczeństwo wynika z tego, że ze względu na swoje niewielkie rozmiary aerozole te mogą pozostawać w powietrzu nawet do 9 minut. Wykazano, że prawidłowa wentylacja może skrócić czas usuwania większości niewielkich kropel do 30 sekund1, co sprawia, że pomieszczenia wewnętrzne stają się bezpieczniejsze.

Europejska Federacja Stowarzyszeń Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji (REHVA) zaleca stosowanie urządzeń pomiarowych CO2 w pomieszczeniach w celu oceny ryzyka przenoszenia wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem aerozoli1 2. CO2 jest gazem powstającym podczas oddychania, a poziom jego stężenia może być dobrym wskaźnikiem niewystarczającej wentylacji pomieszczenia.

Aranet4 to proste w obsłudze urządzenie monitorujące emisję CO2, które od razu informuje, czy obecna wentylacja jest wystarczająca i czy istnieje podwyższone ryzyko zarażenia się koronawirusem za pośrednictwem aerozoli. Kolorowe wskaźniki oraz alarm dźwiękowy poinformują Cię o konieczności podjęcia działań, takich jak otwarcie okien, włączenie wentylacji lub opuszczenie pomieszczenia.

Możesz poprawić tylko to, co wcześniej zmierzyłeś. Niech Aranet4 uczyni Twoje pomieszczenia bezpieczniejszymi!

Aranet - Covid-19_3