co to jest jakość powietrza_1
Istnieje opowieść o młodym mnichu uczącym się medytacji, który narzekał, że „tylko oddychanie” jest nudne. Jego nauczyciel poprosi go, aby włożył głowę do wiadra z wodą i trzymał ją tam przez 5 minut. Młodzieniec poniósł porażkę, ale otrzymał nową lekcję jak ważne jest oddychanie.

Oddychanie może być czynnością przyziemną, o ile oddychamy czystym powietrzem. Profesjonalna stacja do pomiaru jakości powietrza AirLink firmy Davis Instruments pomoże nam dowiedzieć się, czy powietrze, którym oddychamy, jest bezpieczne.

Oddychanie łatwo zignorować. Robimy to ponad 23 000 razy dziennie, nawet głęboko śpiąc. A to czym oddychamy? Niewidzialne powietrze, które bezmyślnie wciągamy do płuc? To też możemy zignorować, prawda?

Tak, dopóki nie będziemy mogli oddychać. Jeśli nasza głowa znajdzie się w metaforycznym wiadrze z wodą, albo mamy astmę lub inną chorobę układu oddechowego, nie przyjmiemy czynności oddychania za coś pewnego. Jeśli powietrze, którym musimy oddychać, nawet mając zdrowe płuca, pachnie dymem lub zaciemnia horyzont na szaro, nie uważamy też oddychania czystym powietrzem za pewnik.

co to jest jakość powietrza_2

Streszczenie:

 • Wszyscy musimy oddychać, ale nie kontrolujemy tego, co jest w powietrzu.
 • Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może być szkodliwe dla zdrowia.

Zanieczyszczenie powietrza występuje zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.

co to jest jakość powietrza_6

W związku z tym, że zanieczyszczone powietrze może wyglądać, smakować, a nawet często pachnieć jak czyste powietrze, jak możemy zbadać jakość powietrza, którym oddychamy?

Powietrze w naszym oddechu, który wzięliśmy, nie było nawet w większości tlenem. Gdyby tak było, mielibyśmy kłopoty w przypadku oddychania nim zbyt długo. Nasz oddech zawierał około 78% azotu; tlen stanowił tylko 21%. Ale wdychaliśmy również argon, wodę, dwutlenek węgla, ozon, metan, hel, wodór i wiele innych gazów, chemikaliów i cząstek stałych.

Wraz z tlenem i azotem, z każdym oddechem wdychamy cząsteczki kurzu, dymu, brudu, pyłków, martwych komórek skóry i zarazków z powietrza, takich jak bakterie, grzyby, pleśnie i wirusy. Podczas oddychania w pomieszczeniach znajdują się LZO (lotne związki organiczne), które mogą być wytworzone przez człowieka lub być naturalne, a także podtlenek azotu z gazowych płyt kuchennych, piekarników i grzejników. Na zewnątrz możemy wdychać sadzę, dym, popiół, metale i inne zanieczyszczenia, takie jak tlenek węgla pochodzący z samochodów i przemysłu, benzen, czarny węgiel, azbest, amoniak i dwutlenek siarki.

Chociaż wszystkie te elementy składają się na „zanieczyszczenie powietrza”, jakość powietrza można mierzyć stężeniem cząstek stałych (aerozoli) w powietrzu, ponieważ stanowią one największe zagrożenie dla zdrowia.

Niektóre większe cząstki są łatwo odfiltrowywane przez nos, zatoki, tchawicę i oskrzela. Ale przez wszystkie te filtry mogą przedostać się bardzo małe cząsteczki. W płucach oskrzela rozgałęziają się na coraz to mniejsze rurki. Najmniejsze rurki, oskrzeliki, kończą się w pęcherzykach płucnych, gdzie tlen jest dyfundowany do krwiobiegu, a dwutlenek węgla dostaje się z powrotem do płuc w celu jego wydychania. Cząsteczki, które są tak małe, że docierają w głąb labiryntu oskrzeli, a nawet do krwiobiegu to te z zakresu PM2,5 i mniejszych rozmiarów. Podczas gdy cząsteczki o wielkości do 10 mikrometrów mogą być wdychane, te mniejsze niż 2,5 mikrometra (1/30 wielkości ludzkiego włosa) są najbardziej niebezpieczne.

Streszczenie:

 • Tlen to tylko niewielka część powietrza, którym oddychamy

 • Drobne cząsteczki (PM2,5) w powietrzu mogą być wdychane głęboko do płuc, a nawet dostać się do krwiobiegu.

A co z dymem pochodzącym z pożarów lasów?

W wielu częściach świata wybucha coraz większa liczba pożarów. Na przykład w zachodniej części Stanów Zjednoczonych w momencie pisania tego tekstu (sierpień 2021 r.) jest obecnie 107 dużych, aktywnych pożarów w 13 zachodnich stanach i na Alasce. Według National Interagency Fire Center poziom gotowości narodowej Stanów Zjednoczonych wynosi 5 (w skali od 1 do 5). Kolejnych około 300 pożarów płonie w Kolumbii Brytyjskiej. Niestety, obecny 2021 rok jest kontynuacją minionych lat i oczekuje się, że przyszłość przyniesie więcej tego typu pożarów. Dym unoszący się na niebie nad tymi głównie wiejskimi pożarami, ale tam nie pozostaje. Pióropusze dymu wznoszą się na bardzo duże wysokości, gdzie mogą być przenoszone przez tysiące kilometrów i opadają na obszary miejskie, gdzie mieszają się z innymi zanieczyszczeniami i wywołują niebezpieczne poziomy wskaźnika jakości powietrza AQI. Dzisiaj mieszkańcy wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych wdychają powietrze zanieczyszczone dymem z pożarów płonących w zachodnich stanach.

Chociaż ludzie często uważają zapach dymu z pożarów za przyjemny, ich płuca są przeciwnego zdania. Okazuje się, że dym wywołany pożarem lasu jest toksyczny. Niedawne badania powiązały nie tylko astmę z dymem pożarów, ale prawie 7% wzrost liczby zatrzymań krążenia. Obszerne dowody z badań epidemiologicznych skupiających się na ekspozycji na drobne cząstki (PM2,5), takie jak te wytwarzane przez pożary, wykazują zwiększone ryzyko wizyt na oddziałach ratunkowych i hospitalizacji z powodu astmy i innych chorób układu oddechowego (U.S. EPA, 2009). Oprócz cząstek stałych taki dym zawiera benzen, tlenek węgla, lotne związki organiczne, formaldehyd, akroleinę i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Dym, który unosi się w powietrzu, również „starze się”: światło słoneczne i substancje chemiczne w powietrzu czynią go jeszcze bardziej toksycznym.

Ostatnie badania wykazały, że dym z pożarów jest poważnym czynnikiem przyczyniającym się do infekcji i zgonów na COVID-19. Ta informacja prawdopodobnie nie powinna nas zaskoczyć. Z wieloletnich badań nad wpływem palenia papierosów jasno wynika, że PM2,5 może zwiększać podatność na wszelkie infekcje dróg oddechowych, ponieważ osłabia odpowiedź immunologiczną płuc. Jeśli nasze płuca zużywają wszystkie zasoby odporności na walkę z drobnymi cząsteczkami, zwalczanie infekcji może być czymś, z czym mogą sobie nie poradzić. Ponadto COVID jest szczególnie wspomagany przez dym, ponieważ może zwiększać ekspresję cząsteczki COVID-19, z którą wiąże się receptor ACE2 w komórkach oddechowych. Jedno badanie przeprowadzone przez Daniela Kisera i in., przeprowadzone w Reno w stanie Nevada podczas pożarów w 2020 r., wykazało, że „wzrost o 10 µg/m3 7-dniowego średniego stężenia PM2,5 był związany z względnym wzrostem SARS o 6,3% -Odsetek pozytywnych testów CoV-2… Odpowiada to szacunkowemu 17,7% (CI: 14,4–20,1%) wzrostowi liczby przypadków w okresie najbardziej dotkniętym dymem z pożaru, od 16 sierpnia do 10 października”.

Jeśli już zmagamy się z astmą lub chorobą serca, dym może być dla nas śmiertelny. Dla każdego dym z pożarów nie jest czymś, czego pragniemy w powietrzu, którym oddychamy.

co to jest jakość powietrza_5

Streszczenie:

 • Dym pożarów jest bardziej toksyczny niż inne formy zanieczyszczenia.
 • Dym może zwiększać podatność na infekcje dróg oddechowych, w tym na COVID-19.

Co to jest AQI?

wskaźnik AQI

Wskaźnik jakości powietrza lub AQI to ocena powietrza, którym oddychamy, oparta na stężeniu niebezpiecznych cząstek o średnicy 2,5 mikrometra lub mniejszej (PM2,5). Profesjonalna stacja do pomiaru jakości powietrza AirLink firmy Davis Instruments mierzy cząstki stałe (PM) w pomieszczeniach i na zewnątrz. Mierzy nie tylko cząstki PM2,5, ale także większe (poniżej 10 mikrometrów, PM10) i mniejsze (poniżej 1 mikrometra, PM1).

Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) ustanowiła w 1997 r. krajowe normy powietrza atmosferycznego dla PM2,5 (zaktualizowane w 2006 i 2012 r.). Te normy bezpieczeństwa oparte są na krótkoterminowej (24-godzinnej) średniej wynoszącej 35 mikrogramów na metr sześcienny powietrza i długoterminowej (rocznej) średniej wynoszącej 12 mikrogramów na metr sześcienny powietrza.

Amerykański indeks EPA AQ przypisuje wartość indeksu od 0 do 500 w oparciu o stężenie PM2,5. Wartości indeksu są podzielone na kategorie i oznaczone kolorami, aby umożliwić użytkownikom szybką ocenę jakości powietrza.

Inne kraje stosują własne AQI z nieco innymi zakresami i opisami. AirLink umożliwia każdemu użytkownikowi wybór AQI z rosnącej listy:

Wskaźnik jakości powietrza w Stanach Zjednoczonych (z NowCast, standardem EPA odzwierciedlającym szybko zmieniającą się jakość powietrza)

Wskaźnik Zdrowia Jakości Powietrza (Kanada)

Metropolitan Index of Air Quality Index (Meksyk)

Wspólny Indeks Jakości Powietrza (UE)

Dzienny wskaźnik jakości powietrza w Wielkiej Brytanii

Indeks jakości powietrza w Indiach

Indywidualny wskaźnik jakości powietrza w Chinach

AIRKOREA (Korea Południowa)

Australijski wskaźnik jakości powietrza

Streszczenie:

 • Wskaźnik AQI zapewnia szybką, wizualną ocenę jakości powietrza, którym oddychamy.

 • Różne kraje używają różnych indeksów.

Jak działa stacja do pomiaru jakości powietrza AirLink?

Cząsteczki w powietrzu rozpraszają światło. AirLink wykorzystuje to rozpraszanie światła do pomiaru wielkości i liczby cząstek w powietrzu. Wentylator wysyła kontrolowaną ilość powietrza przez czujnik, gdzie pada na niego laser. Fotodetektor wykrywa światło rozproszone przez cząstkę i przekształca je w impuls, który można następnie przeanalizować w celu określenia wielkości cząstek i ich liczby w próbce.

AirLink określa wielkość cząstek i zwraca dane o stężeniu cząstek od 0,3 µm do 10 µm.

AirLink zawiera również czujnik temperatury i wilgotności.

co to jest jakość powietrza_3

Streszczenie:

 • Światło przechodzące przez próbkę powietrza jest rozpraszane przez cząstki, dzięki czemu czujnik może mierzyć stężenie i rozmiar cząstek.

 • AirLink mierzy cząstki o wielkości od 0,3 µm do 10 µm.

Co możemy zrobić, aby ochronić nasz dom, szkołę lub firmę?

Oddychanie czystym powietrzem jest ważne dla zdrowia każdego człowieka. Ale jest to szczególnie ważne dla osób młodych lub najstarszych, osób z problemami układu oddechowego, takich jak astma lub choroby sercowo-naczyniowe, oraz kobiet w ciąży. Wraz z nową normą dotyczącą pożarów lasów i innych źródeł zanieczyszczenia powietrza, wiedza o tym, czym oddychamy ma kluczowe znaczenie.

Kiedy wskaźnik AQI wzrośnie, możemy podjąć kroki, aby zminimalizować niebezpieczeństwo. Możemy na przykład pozostać w domu z zamkniętymi oknami lub uruchomić oczyszczacz powietrza. Możemy ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach z pieców gazowych lub opalanych drewnem, kominków, świec, papierosów i odkurzania. Jeśli musimy przebywać na zewnątrz, powinnismy unikać ćwiczeń i, w uzasadnionych przypadkach, nosić maseczkę.

Zainstalowanie AirLink w pomieszczeniu lub na zewnątrz gwarantuje, że wiemy, kiedy podjąć te kroki. Zainstalowanie dwóch, jednego na zewnątrz i jednego wewnątrz, pozwoli nam zobaczyć, w jaki sposób podjęte kroki pomagają złagodzić zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach.

Zainstalowanie AirLink na zewnątrz zapewnia również ochronę społeczności, umożliwiając nam dostęp do wskaźnika AQI społeczności na mapie jakości powietrza WeatherLink.com.

jakość powietrza_5

Streszczenie:

 • Kiedy wskaźnik AQI na zewnątrz jest zły, pozostań w domu.

 • Zmniejsz zanieczyszczenie powietrza w swoim domu.
 • Zainstaluj AirLink na zewnątrz i/lub w domu.

Wiedz, czym oddychasz.

Wiedza o tym, czym oddychamy, nigdy nie była tak ważna. Na szczęście jest przystępna cenowo, a przy tym niezawodna. Zainstalowanie stacji do pomiaru jakości powietrza AirLink Professional może pomóc w zapewnieniu zdrowego środowiska w naszym domu, pracy lub szkole.