Radiowy system zbierania danych pomiarowych HD35 Delta OHM

Radiowy system zbierania danych HD35... umożliwia monitorowanie wielu wielkości fizycznych w różnych zastosowaniach.
System monitoruje różne wielkości tj. temperatura, wilgotność względna, ciśnienie, oświetlenie i promieniowanie UV, CO i CO2 oraz przyspieszenie.
Rejestratory systemu mierzące wilgotność względną i temperaturę mogą także wyliczać wielkości pochodne wilgotności. Zależnie od modelu, mogą to być: temperatura punktu rosy, temperatura mokrego termometru, wilgotność absolutna, współczynnik masowej zawartości wody, ciśnienie pary wodnej.
Rejestratory systemu mogą być stosowane wewnątrz (obudowa IP64) i na zewnątrz pomieszczeń (obudowa IP67).

Zależnie od modelu, zewnętrzne sondy pomiarowe są dołączane do rejestratora za pomocą złącz M12 lub do listwy zaciskowej. Niektóre modele są wyposażone w czujniki wbudowane.

Wersje z listwą zaciskową umożliwiają dołączenie:

  • przetworników z wyjściem 4...20 mA, 0...1 V lub 0...50 mV
  • czujników Pt100/Pt1000 i termopar K, J, T, N, E
  • czujników z wyjściem stykowym (licznikowym) lub potencjometrycznym

Rozszerza to możliwości systemu w zakresie monitorowania innych wielkości fizycznych.

Rejestracja wyników

Każdy z rejestratorów systemu może być skonfigurowany indywidualnie z różnymi interwałami zapisów danych. Dane są okresowo wysyłane do modułu centralnego systemu, co uwalnia miejsce w pamięci rejestratora dla nowych danych. W przypadku zapełnienia pamięci można wybrać tryb zatrzymania rejestracji lub tryb rejestracji cyklicznej, w którym nowe dane są zapisywane, a najstarsze usuwane.

Niezależnie od zapisu danych w pamięci rejestratora, po przesłaniu do modułu centralnego dane są przechowywane w pamięci tego modułu. Dzięki temu system jest wyjątkowo odporny na utratę danych i nie jest konieczne ciągłe utrzymywanie połączenia między komputerem i modułem centralnym. Pamięć modułu centralnego pracuje w trybie cyklicznym.

Oprogramowanie

Oprogramowanie HD35AP-S dostarczone z systemem pozwala:

  • na konfigurację rejestratorów systemu,
  • przeglądanie statusu połączeń transmisyjnych,
  • sprawdzanie poziomu sygnału i stanu baterii w każdym z rejestratorów,
  • przeglądanie wyników pomiarów w formie tabel i wykresów,
  • zbieranie danych z rejestratorów automatycznie w regularnych odstępach czasu lub na żądanie.

Dane pobrane do komputera są zapisywane w bazie danych. Oprogramowanie w wersji HD35AP-PLUS umożliwia dostęp do danych z wielu komputerów przez sieć lokalną.

ELEMENTY BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU POMIAROWEGO HD-35

Konfiguracja

Rejestrator wyposażony w wyświetlacz LCD i klawiaturę może być skonfigurowany za pomocą klawiatury. Dostęp do parametrów konfiguracyjnych z klawiatury jest chroniony hasłem.

Zmiany dokonane z klawiatury są natychmiast widoczne na ekranie komputera. Można też skonfigurować rejestratory zdalnie (przez Internet lub sieć lokalną).

System pomiarowy HD35 Delta OHM

Zegar wewnętrzny

Wewnętrzny zegar każdego rejestratora jest stale synchronizowany z zegarem modułu centralnego. Dzięki temu wszystkie czujniki mają taki sam czas, co jest bardzo użyteczne przy porównywaniu danych zebranych przez rejestratory.

Wskaźniki

Wszystkie urządzenia systemu są wyposażone we wskaźniki LED umieszczone na przedniej ściance, które wskazują status komunikacji: np. problem spowodowany zbyt dużą odległością lub pojawieniem się przeszkód na drodze transmisji radiowej.

Wyświetlany jest też stan naładowania wewnętrznego akumulatora i stany alarmowe.

Modele z wyświetlaczem LCD pokazują te informacje na ekranie, a modele bez wyświetlacza za pomocą diod LED.

Zgodność z normami

Rejestratory spełniają wymagania normy EN 12830 dotyczącej warunków przechowywania i transportu żywności. Oprogramowanie HD35AP-S zostało opracowane zgodnie z zaleceniami FDA 21 CFR część 3: dostęp jest chroniony hasłem i możliwe jest sprawdzenie wszystkich wykonanych operacji.