Monitorowanie temperatury w pszczelarstwie

Wprowadzenie

Pszczoły miodne są owadami o dużej wartości ekonomicznej, ponieważ spełniają istotną rolę w rolnictwie, polegającą na zapylaniu różnych roślin. Ponadto pszczoły dostarczają nam wielu cennych produktów, takich jak miód, wosk pszczeli, propolis, jad pszczeli itp.

Najnowsze postępy w technologii monitorowania temperatury doprowadziły do ich ekonomicznego zastosowania w pszczelarstwie. Stałe gromadzenie danych i ich analiza mogą być wykorzystane do monitorowania poszczególnych uli.

Użytkownik

Naukowcy z Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego, Wydział Technologii Informacyjnych, badają obecnie nowe technologie pszczelarskie. W ramach tego projektu przetestowali bezprzewodowe czujniki temperatury T-sondy Aranet za pomocą stacji bazowej Aranet MINI do monitorowania temperatury wewnętrznej gniazda lęgowego.

Projekt ma na celu zdefiniowanie praktycznych aspektów hodowli pszczół i stworzenie strategii zarządzania opartej na zbieraniu danych w czasie rzeczywistym o cechach i trendach rozwoju poszczególnych uli. Pomogłoby to pszczelarzom zminimalizować zasoby ula, jednocześnie zwiększając jego wydajność.

Opis procesu testowania

Temperatura kolonii jest istotnym czynnikiem i jest kontrolowana z dużą precyzją. W okresie letnim pszczoły miodne utrzymują temperaturę gniazda lęgowego pomiędzy 32°C i optymalnie 35°C, aby lęg rozwijał się normalnie.

Badania wykazały, że nawet niewielkie odchylenia (o więcej niż 2°C) od optymalnych temperatur czerwiu mają znaczący wpływ na rozwój lęgu i zdrowie dorosłych pszczół.

Naukowcy umieścili sondy bezprzewodowych czujników Aranet wewnątrz gniazda czerwiu, aby zdalnie monitorować temperaturę i aktywność uli za pomocą Aranet MINI. Zwykle dostęp do ula zakłóca pracę kolonii, co może wpływać na jej aktywność i znacznie zmniejszyć produkcję miodu. Wykorzystanie sondy eliminuje wszelkie te niedogodności.

Monitorowanie temperatury w pszczelarstwie_2

Bezprzewodowy system monitorowania Aranet oferuje:

• Bezprzewodowy monitoring temperatury, wilgotności i CO2 na dużych obszarach, z jedną stacją bazową, która może obsługiwać 1-100 czujników bezprzewodowych w zasięg 3 km;

• Odbieranie powiadomień przez telefon lub e-mail o krytycznych odczytach czujników;

• Prosta i łatwa instalacja;

• Ekonomiczne rozwiązania z dołączonym oprogramowaniem do analizy danych;

• Zoptymalizowany UI/UX do użytku stacjonarnego i mobilnego;

• Działa jako bezpieczna, prywatna sieć z wbudowanym lokalnym serwerem internetowym, który nie jest zależny od żadnego zewnętrznego dostawcy usług.

Wyniki

Korzystając z bezprzewodowych systemów monitorowania Aranet, naukowcy zyskali cenne dane w czasie rzeczywistym dotyczące temperatury gniazda czerwiu, ich ogólnego stanu zdrowia i rozwoju pszczół. Scentralizowana agregacja danych podczas procesu testowania pomogła naukowcom zaoszczędzić czas i zasoby, ponieważ mogli jednocześnie wyświetlać dane z różnych uli.

Ponadto badanie danych historycznych pomogło pszczelarzom w optymalizacji procesów i poprawie produktywności pszczół.

„Dzięki instalacji bezprzewodowej sondy temperatury Aranet uniknęliśmy dodatkowych uciążliwości dla ula i utraty cennego ciepła w gnieździe czerwiu. Ponadto systemy Aranet dostarczyły nam cennych danych niezbędnych do monitorowania uli przez 24/7.”- powiedział jeden z naukowców.

Źródło: SAF Tehnika JSC