Przewodowy system pomiarowy Comet MS6D
Schemat komunikacji systemu pomiarowego Comet
System monitorowania Comet MS6D
Przewodowy system pomiarowy Comet MS6D
Schemat komunikacji systemu pomiarowego Comet
System monitorowania Comet MS6D

System monitorowania Comet MS6D

MS6D
"unavailable" ""
4 971,25 zł netto
6 114,64 zł brutto

System monitorowania temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych parametrów. Zapisywanie wartości pomiarowych z 16-programowalnych kanałów wejściowych.

System monitorowania temperatury, wilgotności i innych parametrów COMET MS6D. Przetwarza sygnały elektryczne wolno zmienne (>1 sek.) na różne wielkości fizyczne.

Parametry wejściowe są definiowane przez rodzaje zainstalowanych kanałów wejściowych (1 do 16). Dane przesyłane są do komputera przy pomocy interfejsu USB, RS232, RS485, Ethernet'u, lub modemu GSM. Analizę danych na komputerze umożliwia dostarczone razem z systemem oprogramowanie.

Oprogramowanie dla komputera współpracującego z systemem MSS5D

Ustawienia wszystkich parametrów systemu, rejestracja i przetwarzanie danych wykonywane są poprzez oprogramowanie PC dla Windows.

Oprogramowanie bezpłatne
Program umożliwia komunikację z rejestratorem poprzez łącze RS232, sieć RS485 (większe odległości lub kilka rejestratorów połączonych w sieć), port USB, modem (przewodowo lub GSM) albo przez opcjonalny interfejs Ethernet.

Pozwala na konfigurację rejestratorów, odczyt danych i wyświetlanie aktualnych wartości wejść. Możliwe jest również wyświetlanie i wydruk wartości w postaci numerycznej, eksport do formatu dbf, co umożliwia analizę i przetwarzanie danych np. w MS Excel.

Oprogramowanie płatne dla Windows. Zawiera wszystkie funkcje oprogramowania bezpłatnego. Dodatkowo umożliwia:

 • graficzne przetwarzanie danych z możliwością powiększenia w każdej osi (zoom)
 • graficzną wizualizację on-line z ustawianym i odświeżanym przedziałem czasowym - tryb wyświetlania
 • komunikację przez internet lub sieć lokalną - "Distance Display Mode"
 • bezpośredni zapis wyświetlanych wartości na komputerze
 • automatyczne przekazywanie danych do komputera we wcześniej ustalonym przedziale czasowym
 • automatyczny eksport danych do komputera we wcześniej ustalonym przedziale czasowym w formacie dbf
 • przekazywanie danych w sieci
 • funkcje administracyjne i konta użytkownika
 • inne funkcje

Funkcje/cechy:

 • zbieranie danych poprzez wejście Ethernet i program DBM
 • przesłanie za pomocą GSM SMS zawierającego aktualne wartości pomiarowe, alarmy, stan pamięci itp.
 • indywidualne konfigurowanie każdego kanału wejściowego do pobierania wartości pomiarów, alarmów i przerw między zapisamiDane techniczne:

Pamięć: wewnętrzna SRAM, zabezpieczona przez baterię Litową
Pojemność pamięci: 2 MB (do 480 tysięcy zapisów wartości)
Tryby zapisu: niecykliczny: zatrzymanie zapisu danych po zapełnieniu pamięci
cykliczny: nadpisywanie danych po zapełnieniu pamięci
Przedział rejestracji: ustawiany indywidualnie dla każdego z kanałów wejściowych w zakresie od 1 sek. do 24h
Zegar czasu rzeczywistego: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda, zabezpieczony przez baterię Litową
Wejścia: 16 programowalnych wejść
Maks. mierzone natężenie DC: 20 mA DC
Maks. mierzone napięcie DC: 10 VDC
Najbardziej wrażliwy zakres pomiaru napięcia DC: 18 mV DC
Galwanicznie izolowane wejścia: tylko RS485IN
Konwerter AD (kanały analogowe): 16 bitów, przetwarzanie uśrednione czasowo 60ms/kanał
Interfejsy do komunikacji z komputerem: RS232 (RxD, TxD, RTS, CTS, GND), dołączony kabel do 15 m. Dostępne bezpośrednie połączenie z komputerem przez modem lub GSM
USB - dołączony
RS485 - dołączony kabel do 1200 m, izolowany galwanicznie, możliwość podłączenia kilkunastu rejestratorów do jednej linii komunikacyjnej
Ethernet (komunikacja poprzez: www, XML, SNMP, SOAP, www, ModbusTCP, e-mail, Syslog) - opcjonalny, monitoring z rejestratora online jest możliwy poprze komunikaty
SOAP i oprogramowanie DBM
Prędkości komunikacji: 9600, 19200, 57600, 115200, 230400* Bd (* dostępne poprzez USB, Ethernet)
Zakres temperatury pracy: 0 ... 50°C
Zasilanie: 24 VDC (zużycie przez rejestrator ok. 80 mA)
Wymiary: 215 x 225 x 44 mm
Waga: 800 g
Stopień ochrony: IP 20
Producent: Comet
Kraj pochodzenia: Czechy
Gwarancja: 36 miesięcy

Wartość mierzona Zakres Dokładność
Natężenie DC 4 ... 20 mA ±0.1% FS (±0.02 mA)
istnieje możliwość podłączenia biernego czujnika (zasilany przez system monitorowania) lub aktywnego czujnika z własnym zasilaniem.
Rezystancja wejścia ok. 110 Ohm
NapięcieDC


-10 V ... +10 V ±0.1% FS (±10 mV)
-1 V ... +1 V ±0.1% FS (±1 mV)
-100 mV ... +100 mV ±0.1% FS (±100 uV)
-18 mV ... +18 mV ±0.1% FS (±18 uV)
Rezystancja wejścia ok. 10 MOhm
Rezystancja Pomiar dwu przewodowy rezystancji 0 ... 300 Ohms ±0.1% FS (±0.3 Ohm)
0 ... 3000 Ohms ±0.1% FS (±3 Ohm)
-100mV ... +100mV ±0.1% FS (±10 Ohm)
pomiar natężenia ok. 0.8 mA @50 ms impuls
pomiar natężenia ok. 0.5 mA @50 ms impuls
pomiar natężenia ok. 0.1 mA @50 ms impuls
Sondy temperatury Pt i Ni Ni1000 -50°C ... +250°C ±0.2°C (-50°C ... 100°C)
±0.2% MH (100°C ... 250°C)
Ni1000/6180 ppm, połączenie dwu-przewodowe
pomiar natężenia ok. 0.5 mA @ 50 ms impuls
Pt100 -200°C ... +600°C ±0.2°C (-200°C ... +100°C)
±0.2% MH (+100°C ... 600°C)
Pt100/3850 ppm, połączenie dwu-przewodowe
pomiar natężenia ok. 0.8 mA @ 50 ms impuls
Pt1000 -200°C ... +600°C ±0.2°C (-200°C ... +100°C)
±0.2% MH (+100°C ... 600°C)
Pt1000/3850 ppm,, połączenie dwu-przewodowe
pomiar natężenia ok. 0.5 mA @ 50 ms impuls
Termistor NTC z wyborem formuły do maks. rezystancji termistora 11000 Ohm zależy od używanego zakresu rezystancji (patrz pomiar rezystancji)
charakterystyka taka sama dla wszystkich dołączonych czujników NTC
wartości domyślne: R25=2252 ?, R80=282.7 ?
Termopara
K (NiCr-Ni) -200°C ... +1300°C ±0.3%MH + 1.5°C
T (Cu-CuNi) -200°C ... +400°C
J (Fe-Co) -200°C ... +750°C
S (Pt10%Rh-Pt) 0°C ... +1700°C
N (NiCrSi-NiSiMg) -200°C ... +1300°C
linearyzacja, z kompensacją zimnej spoiny, rejestrator musi być umieszczony w rekomendowanym miejscu
B (Pt30%Rh-Pt) 100°C ... +1800°C ±0.3%MH+1.0°C (300°C ... 1800°C)
linearyzacja bez kompensacji zimnej spoiny

Sygnał binarny

Styki bezpotencjałowe sygnał binarny
Otwarty kolektor
Poziomy napięcia
wejście napięciowe dla stanu "L" (IN-COM) <0.8 V
wejście napięciowe dla stanu "H" (IN-COM) >2 V
rezystancja kontaktu zamkniętego dla stanu "L" (IN-COM)  <1 kOhm
rezystancja kontaktu zamkniętego dla stanu "H" (IN-COM) >10 kOhm
min. czas impulsu 200 ms
RS485 wejście dla sygnału RS485 na żądanie
dla urządzeń opartych na protokole Modbus RTU lub Advantech
podłączenie innych terminali dla kanału 15 i 16
wejście może pracować z 16 urządzeniami
galwanicznie izolowany

MS6D
Wzorcowanie temperatury w 3-ech punktach, z akredytacją PCA
Dostępny
Z akredytacją PCA

Wzorcowanie temperatury w 3 punktach, z akredytacją PCA

SW1-A
250,00 zł
Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury w 3 dowolnych punktach z zakresu: -30 ... 80°C - temperatura powietrza, -50 ... 200°C - temperatura cieczy, w laboratorium z akredytacją PCA.
Zanurzeniowa sonda temperatury SN104
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury zanurzeniowa SN104

Comet System
SN104
121,25 zł
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TG8/0-1m, IP67, zakres: -80 ... +200°C, ⌀=5,7 mm, L=40 mm, kabel: 1 m, t63 &lt;10 sek., t99 &lt;150 sek.
Zanurzeniowa sonda temperatury SN105
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury zanurzeniowa SN105

Comet System
SN105
130,95 zł
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TG8/0-2m, IP67, zakres: -80 ... +200°C, ⌀=5,7 mm, L=40 mm, kabel: 2 m, t65 &lt;10 sek., t99 &lt;150 sek.
Zanurzeniowa sonda temperatury SN108
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury zanurzeniowa SN108

Comet System
SN108
164,90 zł
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TG8/0-5m, IP67, zakres: -80 ... +200°C, ⌀=5,7 mm, L=40 mm, kabel: 5 m, t65 &lt;10 sek., t99 &lt;150 sek.
Zanurzeniowa sonda temperatury SN113
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury zanurzeniowa SN113

Comet System
SN113
227,95 zł
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TG8/0-10m, IP67, zakres: -80 ... +200°C, ⌀=5,7 mm, L=40 mm, kabel: 10 m, t65 &lt;10 sek., t99 &lt;150 sek.
Sonda temperatury Pt1000 SN132
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury Pt1000 SN132

Comet System
SN132
255,88 zł
Sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR050/0-1m, IP67, zakres: 0 ... +350°C, kabel: 1 m.
Sonda temperatury Pt1000 SN133
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury Pt1000 SN133

Comet System
SN133
292,96 zł
Sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR050/0-2m, IP67, zakres: 0 ... +350°C, kabel: 2 m.
Sonda temperatury Pt1000 SN136
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury Pt1000 SN136

Comet System
SN136
407,92 zł
Sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR050/0-5m, IP67, zakres: 0 ... +350°C, kabel: 5 m.
Sonda temperatury Pt1000 SN141
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury Pt1000 SN141

Comet System
SN141
598,90 zł
Sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR050/0-10m, IP67, zakres: 0 ... +350°C, kabel: 10 m.
Sonda temperatury powierzchni SN164
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury powierzchni SN164

Comet System
SN164
184,30 zł
Sonda temperatury powierzchni Pt1000TG7/0-1m, zakres: -30 ... +200°C, ⌀=18 mm, L=6,5 mm, kabel: 1 m.
Sonda temperatury powierzchni SN165
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury powierzchni SN165

Comet System
SN165
198,85 zł
Sonda temperatury powierzchni Pt1000TG7/0-2m, zakres: -30 ... +200°C, ⌀=18 mm, L=6,5 mm, kabel: 2 m.
Sonda temperatury powierzchni SN166
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury powierzchni SN166

Comet System
SN166
223,10 zł
Sonda temperatury powierzchni Pt1000TG7/0-5m, zakres: -30 ... +200°C, ⌀=18 mm, L=6,5 mm, kabel: 5 m.
Sonda temperatury powierzchni SN167
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury powierzchni SN167

Comet System
SN167
271,60 zł
Sonda temperatury powierzchni Pt1000TG7/0-10m, zakres: -30 ... +200°C, ⌀=18 mm, L=6,5 mm, kabel: 10 m.
Sonda penetracyjna SN168
Dostępny
Akcesoria

Sonda penetracyjna SN168

Comet System
SN168
378,30 zł
Sonda penetracyjna Pt1000 2301-220/0-1m, zakres: -30 ... +220°C, kabel: 1 m, t63 &lt;10 sek., t99 &lt;30 sek.
Sonda penetracyjna SN169
Dostępny
Akcesoria

Sonda penetracyjna SN169

Comet System
SN169
611,10 zł
Sonda penetracyjna Pt1000 2021-150/0-1m, zakres: -30 ... +150°C, kabel: 1 m.
Sonda opaskowa do rur SN170
Dostępny
Akcesoria

Sonda opaskowa do rur SN170

Comet System
SN170
194,00 zł
Sonda opaskowa do rur Pt1000 PTS350A-2/0, IP65, zakres: -30 ... +130°C, kabel: 2 m.
Sonda temperatury powierzchni SN175
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury powierzchni SN175

Comet System
SN175
354,05 zł
Sonda temperatury powierzchni Pt1000 2031-150/0-1m, zakres: -30 ... +150°C, kabel: 1m
Sonda penetracyjna SN178
Dostępny
Akcesoria

Sonda penetracyjna SN178

Comet System
SN178
436,50 zł
Sonda penetracyjna Pt1000 2061-200/0-1m, IP67, zakres: -30 ... +200°C, kabel: 1 m, t63 &lt;10 sek., t95 &lt;15 sek.
Sonda penetracyjna SN179
Dostępny
Akcesoria

Sonda penetracyjna SN179

Comet System
SN179
451,05 zł
Sonda penetracyjna Pt1000 2061-200/0-2m, IP67, zakres: -30 ... +200°C, kabel: 2 m, t63 &lt;10 sek., t95 &lt;15 sek.
Sonda penetracyjna SN180
Dostępny
Akcesoria

Sonda penetracyjna SN180

Comet System
SN180
489,85 zł
Sonda penetracyjna Pt1000 2061-200/0-5m, IP67, zakres: -30 ... +200°C, kabel: 5 m, t63 &lt;10 sek., t95 &lt;15 sek.
Sonda penetracyjna SN181
Dostępny
Akcesoria

Sonda penetracyjna SN181

Comet System
SN181
552,90 zł
Sonda penetracyjna Pt1000 2061-200/0-10m, IP67, zakres: -30 ... +200°C, kabel: 10 m, t63 &lt;10 sek., t95 &lt;15 sek.
Sonda opaskowa do rur SN182
Dostępny
Akcesoria

Sonda opaskowa do rur SN182

Comet System
SN182
218,25 zł
Sonda opaskowa do rur Pt1000 PTS350A-5/0, IP65, zakres: -30 ... +130°C, kabel: 5 m.
Sonda opaskowa do rur SN183
Dostępny
Akcesoria

Sonda opaskowa do rur SN183

Comet System
SN183
266,75 zł
Sonda opaskowa do rur Pt1000 PTS350A-10/0, IP65, zakres: -30 ... +130°C, kabel: 10 m.
Zanurzeniowa sonda temperatury SN185
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury zanurzeniowa SN185

Comet System
SN185
106,70 zł
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TGL40/0-1m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, ⌀=5,7 mm, L=40 mm, kabel: 1 m, t63 &lt;10 sek., t99 &lt;30 sek.
Zanurzeniowa sonda temperatury SN186
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury zanurzeniowa SN186

Comet System
SN186
116,40 zł
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TGL40/0-2m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, ⌀=5,7 mm, L=40 mm, kabel: 2 m, t63 &lt;10 sek., t99 &lt;30 sek.
Zanurzeniowa sonda temperatury SN187
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury zanurzeniowa SN187

Comet System
SN187
130,95 zł
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TGL40/0-5m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, ?=5,7 mm, L=40 mm, kabel: 5 m, t63 &lt;10 sek., t99 &lt;30 sek.
Zanurzeniowa sonda temperatury SN188
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury zanurzeniowa SN188

Comet System
SN188
164,90 zł
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TGL40/0-10m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, ⌀=5,7 mm, L=40 mm, kabel: 10 m, t63 &lt;10 sek., t99 &lt;30 sek.
Zanurzeniowa sonda temperatury SN199
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury zanurzeniowa SN199

Comet System
SN199
87,30 zł
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR160/0-1m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, ⌀=6 mm, L=20 mm, kabel: 1 m, t63 &lt;10 sek., t99 &lt;30 sek.
Zanurzeniowa sonda temperatury SN200
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury zanurzeniowa SN200

Comet System
SN200
92,15 zł
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR160/0-2m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, ⌀=6 mm, L=20 mm, kabel: 2 m, t63 &lt;10 sek., t99 &lt;30 sek.
Zanurzeniowa sonda temperatury SN201
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury zanurzeniowa SN201

Comet System
SN201
106,70 zł
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR160/0-5m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, ⌀=6 mm, L=20 mm, kabel: 5 m, t63 &lt;10 sek., t99 &lt;30 sek.
Zanurzeniowa sonda temperatury SN202
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury zanurzeniowa SN202

Comet System
SN202
130,95 zł
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR160/0-10m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, ⌀=6 mm, L=20 mm, kabel: 10 m, t63 &lt;10 sek., t99 &lt;30 sek.
Zanurzeniowa sonda temperatury SN203
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury zanurzeniowa SN203

Comet System
SN203
179,45 zł
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR160/0-15m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, ⌀=6 mm, L=20 mm, kabel: 15 m, t63 &lt;10 sek., t99 &lt;30 sek.
Zanurzeniowa sonda temperatury SN204
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury zanurzeniowa SN204

Comet System
SN204
203,70 zł
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR160/0-20m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, ⌀=6 mm, L=20 mm, kabel: 20 m, t63 &lt;10 sek., t99 &lt;30 sek.
Sonda temperatury SN205
Dostępny
Akcesoria

Sonda temperatury SN205

Comet System
SN205
295,85 zł
Sonda temperatury Pt1000 z głowicą przyłączeniową PTS380K, IP67, zakres: -30 ... +200°C, ⌀=6 mm, L=120 mm.
Sonda penetracyjna SN210
Dostępny
Akcesoria

Sonda penetracyjna SN210

Comet System
SN210
475,30 zł
Sonda penetracyjna Pt1000 w kształcie litery T 2091-200/0-1m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, kabel: 1 m.
Sonda penetracyjna SN211
Dostępny
Akcesoria

Sonda penetracyjna SN211

Comet System
SN211
509,25 zł
Sonda penetracyjna Pt1000 w kształcie litery T 2091-200/0-2m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, kabel: 2 m.
Sonda penetracyjna SN212
Dostępny
Akcesoria

Sonda penetracyjna SN212

Comet System
SN212
620,80 zł
Sonda penetracyjna Pt1000 w kształcie litery T 2091-200/0-5m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, kabel: 5 m.
Sonda penetracyjna SN213
Dostępny
Akcesoria

Sonda penetracyjna SN213

Comet System
SN213
809,95 zł
Sonda penetracyjna Pt1000 w kształcie litery T 2091-200/0-10m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, kabel: 10 m.
Sonda korkociągowa SN214
Dostępny
Akcesoria

Sonda korkociągowa SN214

Comet System
SN214
746,90 zł
Sonda korkociągowa Pt1000 w kształcie litery T 2071-030/01m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, kabel: 1 m.
Oprogramowanie Comet Database
Dostępny
Akcesoria

Oprogramowanie Comet Database

Comet System
CDB
2 153,40 zł
Oprogramowanie Comet Database do obsługi, zarządzania i sczytywania danych z wielu czujników.
Oprogramowanie Database Viewer
Dostępny
Akcesoria

Oprogramowanie Database Viewer

Comet System
DBV
334,65 zł
Oprogramowanie do wyświetlania danych z czujników, zapisanych w bazie MySQL.
Konwerter z RS485 na USB MP022
Dostępny
Akcesoria

Konwerter z RS485 na USB MP022

Comet System
MP022
367,39 zł
Konwerter z RS485 na USB, możliwość obsługi do 32 rejestratorów.
Kontaktron SA200A
Dostępny
Akcesoria

Kontaktron SA200A

Comet System
SA200A
33,95 zł
Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi (kontaktron).
Kontaktron SA200A-10
Dostępny
Akcesoria

Kontaktron SA200A-10

Comet System
SA200A-10
87,30 zł
Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi (kontaktron), przewód 10 m.
Kontaktron SA200A-20
Dostępny
Akcesoria

Kontaktron SA200A-20

Comet System
SA200A-20
140,65 zł
Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi (kontaktron), przewód 20 m.
Kontaktron SA200A-2
Dostępny
Akcesoria

Kontaktron SA200A-2

Comet System
SA200A-2
43,65 zł
Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi (kontaktron), przewód 2 m.
Kontaktron SA200A-30
Dostępny
Akcesoria

Kontaktron SA200A-30

Comet System
SA200A-30
198,85 zł
Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi (kontaktron), przewód 30 m.
Kontaktron SA200A-5
Dostępny
Akcesoria

Kontaktron SA200A-5

Comet System
SA200A-5
58,20 zł
Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi (kontaktron), przewód 5 m.
Czujnik ruchu JS20
Dostępny
Akcesoria

Czujnik ruchu JS20

Comet System
JS20
198,85 zł
Czujnik ruchu z wyjściem stykowym.
Detektor zalania LD12
Dostępny
Akcesoria

Detektor zalania LD12

Comet System
LD12
140,65 zł
Detektor zalania pomieszczenia, przewód 2,5 m.
Czujnik dymu SD280
Dostępny
Akcesoria

Czujnik dymu SD280

Comet System
SD280
305,55 zł
Optyczny czujnik dymu w pomieszczeniu.
Zewnętrzny wyświetlacz MP016
Dostępny
Akcesoria

Wyświetlacz zewnętrzny MP016

Comet System
MP016
1 023,35 zł
Zewnętrzny wyświetlacz do rejestratorów MS, do połączenia z rejestratorem wymagany jest przewód MP017.
Wkrętak MP031
Dostępny
Akcesoria

Wkrętak MP031

Comet System
MP031
33,95 zł
Wkrętak do terminali WAGO 3,5 mm.
Zewnętrzny wyświetlacz MP032
Dostępny
Akcesoria

Wyświetlacz zewnętrzny MP032

Comet System
MP032
1 241,60 zł
Zewnętrzny wyświetlacz do rejestratorów MS w obudowie ochronnej, w zestawie z przewodem połączeniowym 2 m.
Konwerter MP021
Dostępny
Akcesoria

Konwerter MP021

Comet System
MP021
550,18 zł
Konwerter z RS232 na RS485 w zestawie z zasilaczem, do rejestratorów MS.
Konwerter MP023
Dostępny
Akcesoria

Konwerter MP023

Comet System
MP023
1 343,45 zł
Konwerter z RS232/422/485 na Ethernet (RJ45) w zestawie z zasilaczem, do rejestratorów MS.
Złącze MP030
Dostępny
Akcesoria

Złącze MP030

Comet System
MP030
47,76 zł
Złącze RS232 z terminalem.
Port Ethernet MP042
Dostępny
Akcesoria

Port Ethernet MP042

Comet System
MP042
620,80 zł
Opcjonalny port komunikacyjny Ethernet do rejestratorów MS6x.
Wejście RS485IN
Dostępny
Akcesoria

Wejście RS485IN

Comet System
RS485IN
358,90 zł
Opcjonalne wejście RS485 do rejestratorów MS6, izolowane galwanicznie, sygnał przypisany do wejścia nr 15 i 16 rejestratora.
Oprogramowanie SWR003
Dostępny
Akcesoria

Oprogramowanie SWR003

Comet System
SWR003
844,87 zł
Oprogramowanie do obsługi rejestratorów MS.
Przewód połączeniowy MP017
Dostępny
Akcesoria

Przewód połączeniowy MP017

Comet System
MP017
92,15 zł
Przewód połączeniowy pomiędzy rejestratorem a zewnętrznym wyświetlaczem lub modułem przekaźnikowym, długość 0,5 m.
Przewód połączeniowy MP017-10
Dostępny
Akcesoria

Przewód połączeniowy MP017-10

Comet System
MP017-10
203,70 zł
Przewód połączeniowy pomiędzy rejestratorem a zewnętrznym wyświetlaczem lub modułem przekaźnikowym, długość 10 m.
Przewód połączeniowy MP017-5
Dostępny
Akcesoria

Przewód połączeniowy MP017-5

Comet System
MP017-5
145,50 zł
Przewód połączeniowy pomiędzy rejestratorem a zewnętrznym wyświetlaczem lub modułem przekaźnikowym, długość 5 m.
Modem GSM KIT-GSM-L
Dostępny
Akcesoria

Modem GSM KIT-GSM-M

Comet System
KIT-GSM-M
824,50 zł
Zestaw umożliwiający powiadamianie użytkownika o przekroczeniu progów alarmowych oraz do wysyłania danych pomiarowych na zewnętrzny serwer Comet.
Router MP052
Dostępny
Akcesoria

Router MP052

Comet System
MP052
261,66 zł
Router GPRS/EDGE do rejestratorów MS.
Router TL-WA5110G do szybkiego podłączenia przetworników z wyjściem Ethernetowym do sieci
Na zamówienie
Akcesoria

Router TP-LINK-TL

TP-LINK-TL
Router TL-WA5110G do szybkiego podłączenia przetworników z wyjściem ethernetowym do sieci.
Moduł przekaźnikowy MP018
Dostępny
Akcesoria

Moduł przekaźnikowy MP018

Comet System
MP018
1 503,50 zł
Moduł przekaźnikowy do rejestratorów MS, 16 wyjść 250 V/8 A.
Jednostka alarmowa MP026
Dostępny
Akcesoria

Jednostka alarmowa MP026

Comet System
MP026
97,00 zł
Zewnętrzna jednostka alarmowa do rejestratorów MS.
Osłona ochronna MP027
Dostępny
Akcesoria

Osłona ochronna MP027

Comet System
MP027
145,50 zł
Osłona ochrona na terminale rejestratora
Obudowa MP033
Dostępny
Akcesoria

Obudowa MP033

Comet System
MP033
354,05 zł
Obudowa ochronna do rejestratorów MS, IP65, 270 x 570 x 140 mm
Obudowa z wyświetlaczem MP048
Dostępny
Akcesoria

Obudowa z wyświetlaczem MP048

Comet System
MP048
6 411,70 zł
Obudowa ochronna z dodatkowym wyświetlaczem do rejestratorów MS, IP65, 270 x 570 x 140 mm
Uchwyt montażowy MP012
Dostępny
Akcesoria

Uchwyt montażowy MP012

Comet System
MP012
72,75 zł
Uchwyt montażowy na szynę DIN 35 mm do rejestratorów MS.
Uchwyt montażowy MP013
Dostępny
Akcesoria

Uchwyt montażowy MP013

Comet System
MP013
43,65 zł
Naścienny uchwyt montażowy do rejestratorów MS.
Uchwyt montażowy MP019
Dostępny
Akcesoria

Uchwyt montażowy MP019

Comet System
MP019
72,75 zł
Uchwyt montażowy na szynę DIN 35 mm do modułu przekaźnikowego.
Uchwyt montażowy MP020
Dostępny
Akcesoria

Uchwyt montażowy MP020

Comet System
MP020
72,75 zł
Uchwyt montażowy na szynę DIN 35 mm do modułu przekaźnikowego.
Szyna DIN MP035
Dostępny
Akcesoria

Szyna DIN MP035

Comet System
MP035
19,40 zł
Szyna DIN do montażu zasilacza UPS A6963 i baterii A7963 w obudowie ochronnej MP033.
Zasilacz na szynę DIN A5948
Dostępny
Akcesoria

Zasilacz na szynę DIN A5948

Comet System
A5948
407,40 zł
Zasilacz sieciowy 24 VDC/2,5 A do montażu na szynę DIN 35 mm.
Zasilacz awaryjny UPS A6963
Dostępny
Akcesoria

Zasilacz awaryjny UPS A6963

Comet System
A6963
2 303,75 zł
Zasilacz awaryjny UPS do montażu na szynę DIN 35 mm.
Zapasowy akumulator A7963
Dostępny
Akcesoria

Akumulator zapasowy A7963

Comet System
A7963
1 328,90 zł
Zapasowy akumulator do zasilacza UPS A6963.
Zapasowy akumulator A7966
Dostępny
Akcesoria

Zapasowy akumulator A7966

Comet System
A7966
135,80 zł
Zapasowy akumulator 12 V/7,2 Ah do zasilacza UPS A6966.
Sonda kablowa GD1250-1/0
Dostępny
Akcesoria

Sonda kablowa GD1250-1/0

Comet System
GD1250-1/0
135,80 zł
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +980°C, ?=4 mm, przewód: 1 m.
Sonda kablowa GD1250-2/0
Dostępny
Akcesoria

Sonda kablowa GD1250-2/0

Comet System
GD1250-2/0
266,75 zł
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +980°C, ⌀=4 mm, przewód: 2 m.
Sonda kablowa GD1250-3/0
Dostępny
Akcesoria

Sonda kablowa GD1250-3/0

Comet System
GD1250-3/0
392,85 zł
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +980°C, ⌀=4 mm, przewód: 3 m.
Sonda kablowa GD1250-4/0
Dostępny
Akcesoria

Sonda kablowa GD1250-4/0

Comet System
GD1250-4/0
523,80 zł
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +980°C, ⌀=4 mm, przewód: 4 m.
Sonda kablowa GD260-1/0
Dostępny
Akcesoria

Sonda kablowa GD260-1/0

Comet System
GD260-1/0
63,05 zł
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +260°C, ?=0,8 mm, przewód: 1 m.
Sonda kablowa GD260-2/0
Dostępny
Akcesoria

Sonda kablowa GD260-2/0

Comet System
GD260-2/0
126,10 zł
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +260°C, ⌀=0,8 mm, przewód: 2 m.
Sonda kablowa GD260-3/0
Dostępny
Akcesoria

Sonda kablowa GD260-3/0

Comet System
GD260-3/0
189,15 zł
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +260°C, ⌀=0,8 mm, przewód: 3 m.
Sonda kablowa GD260-4/0
Dostępny
Akcesoria

Sonda kablowa GD260-4/0

Comet System
GD260-4/0
252,20 zł
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +260°C, ?=0,8 mm, przewód: 4 m.
Sonda kablowa GD700-1/0
Dostępny
Akcesoria

Sonda kablowa GD700-1/0

Comet System
GD700-1/0
63,05 zł
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +700°C, ⌀=2 mm, przewód: 1 m.
Sonda kablowa GD700-2/0
Dostępny
Akcesoria

Sonda kablowa GD700-2/0

Comet System
GD700-2/0
126,10 zł
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +700°C, ⌀=2 mm, przewód: 2 m.
Sonda kablowa GD700-3/0
Dostępny
Akcesoria

Sonda kablowa GD700-3/0

Comet System
GD700-3/0
189,15 zł
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +700°C, ⌀=2 mm, przewód: 3 m.
Sonda kablowa GD700-4/0
Dostępny
Akcesoria

Sonda kablowa GD700-4/0

Comet System
GD700-4/0
252,20 zł
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +700°C, ⌀=2 mm, przewód: 4 m.
Sonda kablowa SNP03/0
Dostępny
Akcesoria

Sonda kablowa SNP03/0

Comet System
SNP03/0
63,05 zł
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 1 m.
Sonda kablowa SNP06/0
Na zamówienie
Akcesoria

Sonda kablowa SNP06/0

Comet System
SNP06/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 2 m.
Sonda kablowa SNP07/0
Na zamówienie
Akcesoria

Sonda kablowa SNP07/0

Comet System
SNP07/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 3 m.
Sonda kablowa SNP08/0
Na zamówienie
Akcesoria

Sonda kablowa SNP08/0

Comet System
SNP08/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 4 m.
Sonda kablowa SNP09/0
Na zamówienie
Akcesoria

Sonda kablowa SNP09/0

Comet System
SNP09/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 5 m.
Sonda kablowa SNP10/0
Na zamówienie
Akcesoria

Sonda kablowa SNP10/0

Comet System
SNP10/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 6 m.
Sonda kablowa SNP11/0
Na zamówienie
Akcesoria

Sonda kablowa SNP11/0

Comet System
SNP11/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 7 m.
Sonda kablowa SNP12/0
Na zamówienie
Akcesoria

Sonda kablowa SNP12/0

Comet System
SNP12/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 8 m.
Sonda kablowa SNP13/0
Na zamówienie
Akcesoria

Sonda kablowa SNP13/0

Comet System
SNP13/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 9 m.
Sonda kablowa SNP14/0
Na zamówienie
Akcesoria

Sonda kablowa SNP14/0

Comet System
SNP14/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 10 m.
Sonda kablowa SNP15/0
Na zamówienie
Akcesoria

Sonda kablowa SNP15/0

Comet System
SNP15/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 11 m.
Sonda kablowa SNP16/0
Na zamówienie
Akcesoria

Sonda kablowa SNP16/0

Comet System
SNP16/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 12 m.
Sonda kablowa SNP17/0
Na zamówienie
Akcesoria

Sonda kablowa SNP17/0

Comet System
SNP17/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 13 m.
Sonda kablowa SNP18/0
Na zamówienie
Akcesoria

Sonda kablowa SNP18/0

Comet System
SNP18/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 14 m.
Sonda kablowa SNP19/0
Na zamówienie
Akcesoria

Sonda kablowa SNP19/0

Comet System
SNP19/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 15 m.
Produkt dodany do porównania

  Strona używa plików cookies.