Wprowadzenie

Rejestratory temperatury zasilane bateryjnie są szeroko stosowane przez budowniczych, techników serwisowych i inżynierów odpowiedzialnych za monitorowanie warunków środowiskowych w pomieszczeniach, regulowanie problemów temperaturowych i ocenę systemów HVAC/R (ogrzewanie / wentylacja / klimatyzacja / chłodzenie). Rejestratory danych temperatury są również wykorzystywane przez naukowców, ekologów i hydrologów, którzy chcą stale monitorować temperaturę gleby, powietrza i wody bez konieczności przebywania na miejscu pomiaru.

Rejestratory danych w większości przypadków są łatwe do wdrożenia i mogą być używane jako samodzielne urządzenia bez dołączania dodatkowego komputera. Co ważne, dokładność pomiarów oferowana przez dzisiejsze najbardziej zaawansowane rejestratory danych konkuruje z wydajnością wielu droższych, komputerowych systemów zbierania danych.

Jednak nie wszystkie rejestratory danych temperatury są sobie równe, a przy tak wielu opcjach dostępnych na rynku, wybór odpowiedniego narzędzia dla naszych zastosowań może stanowić nie lada wyzwanie. Czy musimy dokonać pomiaru szeregu warunków, czy tylko pojedynczego parametru? Czy wymagamy powiadomienia o alarmie, gdy warunki wykraczają poza określony próg? Czy rejestrator danych będzie działał w trudnych warunkach? Czy musi być pogodoodporny lub wodoodporny? Jak często będziemy chcieli pobierać od niego dane? Czy będziemy przeglądać zebrane dane na komputerze lub urządzeniu mobilnym?

Niezależnie od tego, czy jesteśmy doświadczonymi użytkownikami rejestratorów danych, czy dopiero zaczynamy, artykuł ten pomoże nam podczas procesu wyboru rejestratora temperatury. Pokazuje on niektóre z najważniejszych czynników, o których należy pamiętać i oferuje wskazówki dotyczące wybranych funkcji.

                         1. Określenie wymagań dotyczących dokładności

Niezależnie od tego, co chcemy zmierzyć, niezbędne jest pełne zrozumienie wymagań dotyczących dokładności pomiaru. Na przykład, jeśli monitorujemy temperaturę klimatyzacji w przestrzeni biurowej, powinniśmy wymagać tylko dokładności pomiaru temperatury +/- 1 ° C, podczas, gdy warunki monitorowania w laboratorium badawczym mogą wymagać dużo większej dokładności. Lub, na przykład, monitorowanie strumieni rzecznych pod względem przydatności dla pewnych gatunków ryb, zwykle wymaga dokładności rzędu 0,2 ° C.

Specyfikacje dotyczące dokładności różnią się znacznie w zależności od różnych typów rejestratorów danych, a właściwe zrozumienie konkretnych wymagań dotyczących dokładności pomoże uniknąć płacenia za dokładność, której nie potrzebujemy. Patrząc na specyfikacje dokładności dla danego rejestratora danych, należy szukać wykresów wskazujących dokładność w całym zakresie pomiarowym, a nie tylko jednej wartości. Dokładność, jaką rejestrator danych może osiągnąć na wysokim lub niskim końcu danego zakresu, może znacznie różnić się od dokładności w środku zakresu.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest rozdzielczość rejestratora danych; to jest liczba przyrostów wartości, które może rejestrować rejestrator danych. Na przykład rejestrator danych z 12-bitową rozdzielczością może wyświetlić 4096 wartości w danym zakresie temperatur. Chociaż 16-bitowy rejestrator danych może oferować większą rozdzielczość niż model 12-bitowy, należy pamiętać, że wyższa rozdzielczość niekoniecznie oznacza lepsze pomiary.

Jeśli nie mamy pewności co do dokładności i rozdzielczości rejestratora danych do naszych zastosowań, doświadczony dostawca rejestratorów danych powinien być w stanie pomóc nam określić, który produkt najlepiej spełnia nasze potrzeby.2. Określanie potrzeb dostępu do zebranych danych

Dzięki najprostszym autonomicznym rejestratorom dane temperatury są bezpośrednio przesyłane do komputera przez interfejs USB. Jednak w wielu przypadkach nie jest możliwe zabieranie komputera ze sobą, ani też nie jest wygodnie przenoszenie rejestratora danych do komputera biurowego. W takich przypadkach pobieranie danych z autonomicznych rejestratorów można szybko i łatwo przeprowadzić za pomocą urządzenia kieszonkowego zwanego przenośnikiem danych z funkcją interfejsu. Dzięki takiemu przenośnikowi danych (lub wodoodpornemu przenośnikowi) możemy pobierać i przechowywać zebrane dane bez przerywania pracy lub przenoszenia rejestratora, a następnie połączyć przenośnik danych z komputerem w celu pobrania i przeanalizowania danych.

Bezprzewodowe rejestratory temperatury mogą przesyłać w czasie rzeczywistym dane o temperaturze/wilgotności względnej (RH) z wielu punktów do centralnej lokalizacji. Dzięki układowi sieciowemu wyeliminowano konieczność ręcznego ściągania danych z poszczególnych rejestratorów.

Rejestratory danych wykorzystujące technologię Bluetooth Low Energy (BLE) mierzą i bezprzewodowo przesyłają dane o temperaturze do urządzeń mobilnych o zasięgu ponad 300 m. Jest to szczególnie przydatne w zastosowaniach, w których rejestratory danych muszą być montowane w trudno dostępnych miejscach lub w obszarach o ograniczonym dostępie w obrębie obiektu.3. Funkcje rejestratorów oszczędzające czas obsługującemu

Czas to pieniądz, więc musimy się upewnić, że wybrany rejestrator temperatury ma zestaw funkcji, który sprawi, że proces wdrożenia w terenie będzie prosty i niezawodny. Oto kilka funkcji, które warto zwrócić uwagę:

 • Pojemność pamięci – należy się upewnić, iż rejestrator ma wystarczającą ilość pamięci, aby umożliwić dłuższą pracę przy mniejszej liczbie wizyt w miejscu pomiarów. Tanie rejestratory mogą przechowywać 6000 pomiarów, co wystarcza w przypadku tylko niektórych zastosowań. W przypadku dłuższych wdrożeń lub częstszego rejestrowania danych są dostępne rejestratory o pojemnościach przekraczających 1 milion pomiarów.

 • Elastyczność wdrażania - ponieważ rejestratory temperatury są zwykle wdrażane w wielu środowiskach i różnorodnym otoczeniu, często trzeba je montować na różne sposoby. Należy szukać opcji, takich jak uchwyty montażowe, magnesy i paski, aby usprawnić proces montażu i zapewnić niezawodne wdrażanie.

 • Trwałość – należy wybierać niezawodne rejestratory, które mogą wytrzymać długą pracę w trudnych warunkach otoczenia, w tym ekstremalne warunki pogodowe lub zanurzenie w świeżej lub słonej wodzie, jeśli jest to wymagane.

 • Wyświetlacz - rejestratory temperatury z wyświetlaczami LCD umożliwiają wizualne potwierdzenie działania rejestratora i stanu akumulatora w terenie, eliminując konieczność podłączania rejestratora do komputera w celu wyświetlenia takich informacji.

 • Przyciski Start & Stop - rejestrator temperatury, którego można uruchomić, zatrzymać lub wznowić jego pracę za pomocą jednego naciśnięcia przycisku, może ułatwić nam pracę.

 • Aktualizacje oprogramowania - rejestrator temperatury z oprogramowaniem sprzętowym, które można uaktualnić z miejsca jego pracy, zapewnia znacznie większą wygodę niż takim, który wymaga wysyłania do producenta w celu jego aktualizacji.

Warto również szukać funkcji, które mogą zaoszczędzić czas przy odczytywaniu i analizowaniu danych. Niektóre rejestratory temperatury mogą na przykład działać w trybie rejestrowania statystyk, w którym stale obliczają i wyświetlają minimalne, maksymalne, średnie i standardowe odchylenia dla pomiarów podczas ich rejestrowania. Eliminuje to potrzebę przetwarzania danych po procesie, w celu generowania takich statystyk.

Rejestratory danych BLE nie wymagają dedykowanego sprzętu poza smartfonem lub tabletem do konfiguracji rejestratora i odczytu danych, oszczędzając nasz czas i pieniądze.4. Uwaga na oprogramowanie

Tak jak istnieje wiele różnych typów rejestratorów temperatury, istnieje również wiele różnych rodzajów pakietów graficznych i oprogramowania do analizy danych. Ogólnie rzecz biorąc, należy szukać oprogramowania opartego na systemie Windows lub na komputerze Macintosh, w zależności od wymagań musi być wysoce intuicyjny, aby krzywa uczenia się była minimalna. Oprogramowanie powinno umożliwiać szybkie i łatwe wykonywanie zadań, takich jak konfigurowanie parametrów, uruchamianie rejestratora i pobieranie danych, z prostotą obsługi jednym kliknięciem. Niektóre pakiety oprogramowania umożliwiają szybkie skonfigurowanie i odczytanie danych z setek rejestratorów.

Pakiet oprogramowania do rejestrowania danych powinien również oferować wiele możliwości drukowania danych, z możliwością łatwego scalania, dołączania i przycinania danych, a także umożliwiać łatwe eksportowanie danych do innych programów, takich jak Microsoft Excel, w celu ich analizy.

W przypadku rejestratorów danych BLE, będziemy potrzebowali aplikacji, która umożliwia konfigurowanie rejestratorów, przeglądanie danych na wykresach, udostępnianie plików danych do analizy w Excelu i innych aplikacjach oraz przechowywanie danych w chmurze.5. Kwestie zasilania

Ogólnie rzecz biorąc, rejestratory danych są urządzeniami o bardzo małej mocy. Ponieważ jednak są używane w różnych warunkach środowiskowych i pobierają próbki z różną szybkością, żywotność baterii może się znacznie różnić. Jako ogólna zasada, należy się upewnić, iż wybrany rejestrator danych ma żywotność baterii co najmniej jednego roku przy wymaganej szybkości rejestrowania. W przypadku niektórych sytuacji zdalnych warto sprawdzić, czy dostępna jest opcja zasilana energią słoneczną.

Powinniśmy również sprawdzić, czy baterie rejestratora są wymienialne. Baterie nadające się do wymienienia przez użytkownika są najwygodniejsze, ponieważ może to wyeliminować czas i koszty związane z koniecznością wysłania rejestratora do producenta w celu wymiany baterii. Rejestratory danych, które pracują na standardowych akumulatorach powszechnego użytku, oferują większą wygodę niż te, które wymagają specjalistycznych baterii.

Baterie w niektórych rejestratorach są niewymienialne; w takim przypadku rejestrator musi zostać zastąpiony nowym, gdy baterie się wyczerpią.Przykłady zastosowań rejestratorów temperaturyOchrona w muzeum

Wyzwanie:

 • Zapobiegnięcie pogorszeniu się stanu bezcennych zbiorów muzeum historii naturalnej.

 • Przestrzeganie ograniczeń związanych z zabytkami historycznymi.

 • Monitoring i utrzymanie stałej temperatury / wilgotności względnej przez cały czas we wszystkich pomieszczeniach muzeum.

Rozwiązanie:

 • Kilka/kilkanaście bezprzewodowych rejestratorów danych ze zintegrowanymi czujnikami temperatury i wilgotności względnej.

 • Dyskretne rozmieszczenie węzłów danych za pomocą nieoznakowanych pasków samoprzylepnych.

 • Dane w czasie rzeczywistym, natychmiastowy system powiadamiania i wbudowana pamięć buforowa, aby zabezpieczyć się przed utratą danych.

Wyniki:

 • Wygodne odczytywanie danych z wielu lokalizacji.

 • Szybka identyfikacja, diagnoza i rozwiązywanie problemów z urządzeniami HVAC.Monitoring klimatu

Wyzwanie:

 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie związanym z pogodą i szkodnikami; minimalizacja stosowania pestycydów.

 • Wykorzystanie w pełni mocy modeli pogodowych.

 • Zapewnienie przyjaznego dla użytkownika narzędzia wspomagania decyzji, które nie będzie wymagać dodatkowej pracy dla hodowców.

Rozwiązanie:

 • Wdrożenie internetowych stacji pogodowych.

 • Przesyłanie danych o pogodzie na żywo do Internetu za pośrednictwem zintegrowanych modułów komunikacyjnych Wi-Fi.

Wyniki:

 • Dostępne, dokładne dane pogodowe dla poszczególnych gospodarstw.

 • Informacje pomagają hodowcom w podejmowaniu decyzji dotyczących zwalczania szkodników.Monitorowanie temperatury w chłodniach

Wyzwanie:

 • Utrzymanie wysokich standardów jakości/bezpieczeństwa w firmie produkującej żywność.

 • Wdrożenie niezawodnego systemu monitorowania temperatury w chłodniach.

Rozwiązanie:

 • Kilka rejestratorów temperatury.

 • Temperatura rejestrowana w pięciominutowych odstępach, przez całą dobę.

 • Dane analizowane w miarę potrzeb, z weryfikacją co najmniej raz w miesiącu.

Wyniki:

 • Korelacja alarmów systemu automatyki budynkowej z odczytywanymi czasowo danymi z rejestratorów danych.

 • Drugi poziom zapewnienia, że w chłodni utrzymywane są właściwe temperatury.

 • Dane temperatury w czasie rzeczywistym na czytelnym ekranie LCD.Monitorowanie wody

Wyzwanie:

 • Przywrócenie i zachowanie ekosystemu słodkowodnego.

 • Zmniejszenie temperatury strumienia, w celu zwiększenia siedliska basenu dla rodzimych ryb.

 • Wspieranie zdrowszych populacji ryb i większej populacji bobrów.

Rozwiązanie:

 • Tworzenie aktywnych połączeń pomiędzy trzema naturalnymi źródłami a potokiem, w celu zapewnienia nowego źródła zimnej wody i dodatkowego strumienia jej przepływu.

 • Instalacja rejestratorów temperatury wody powyżej i poniżej każdego połączenia źródła z potokiem, w celu zebrania danych o temperaturze strumienia przed i po projekcie.

Wyniki:

 • Wykresy z informacjami o przepływie i temperaturze z danych zebranych w odstępach 30-minutowych i pobieranie około czterech razy w roku za pośrednictwem przenośnika danych HOBO Waterproof Shuttle.

 • Dane pomagają określić, w jakim stopniu połączenie źródła z potokiem było skuteczne w obniżaniu temperatury strumienia.Źródło: materiały firmy Onset Computer Corporation