Parametry środowiskowe mające niekorzystny wpływ na eksponaty muzealne. Zalecane wartości.1.Temperatura
Wysoka temperatura wpływa destrukcyjnie na obiekty muzealne. Ekstremalnie niska temperatura zwiększa kruchość materiału a w konsekwencji zwiększa ryzyko mechanicznego uszkodzenia. Największym jednak wpływem temperatury jest jej wpływ na wilgotność- co opisane jest w następnym punkcie oraz cykle zmian temperatury i wilgotności, które nawet przy niewielkiej amplitudzie ale dużej częstotliwości mogą negatywnie wpłynąć na przechowywane zbiory.

Rodzaj obiektu: Maksymalna temperatura wystawienia:
Bursztyn, książki, przedmioty etnograficzne, fotografie, malowidła, grafiki, ceramika, wyroby metalowe 20ºC
Kość słoniowa, rogi, poroża pancerze 18ºC
Fotografie (warunki idealne) 15°C

2. Wilgotność
Niska wilgotność względna powietrza powoduje wysychanie klejów, pękanie skóry, kurczenie się płótna i pergaminu. Wysoka wilgotność powoduje rozpulchnienie klejów w oprawach książek oraz przenikanie barwników z opraw i ilustracji na sąsiednie karty, deformowanie okładek. W przypadku wilgotności przekraczającej 70% i przy niskiej temperaturze bardzo prawdopodobny jest rozwój mikroorganizmów - bakterii i grzybów.

Rodzaj obiektu: Zalecany zakres wilgotności:
Obrazy na płótnie 40-55%
Obrazy na deskach, rzeźba polichromowa 45-60%
Papier 50-55%
Tkaniny, ubiory 50-60%
Szkło 40-50%
Metal, broń, numizmaty 15-40%
Meble drewniane, instrumenty muzyczne 45-60%

 

3. Promieniowanie nadfioletowe (UV)
Promieniowanie UV niesie energie która zapoczątkowuje reakcje fotochemiczne w eksponatach. Efektem są. m.in. zmiana barwy oraz widoczne pęknięcia. Promieniowanie UV nie jest widoczne dla człowieka, także należy starać się je eliminować gdyż wpływa na przedwczesne starzenie wszystkich obiektów.

Rodzaj obiektu: Dopuszczalne promieniowanie
Wszystkie obiekty 75μW/lm, 20mW/m²


4. Natężenie światła widzialnego (VIS)
 

Światło widzialne jest wykorzystywane do oświetlania ekspozycji, niemniej jednak w nadmiernej ilości może być szkodliwe. Czasami dopuszcza się do zwiększenia intensywności oświetlenie ale przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu ekspozycji na nie.

Rodzaj obiektu: Dopuszczalne natężenie i czas oświetlenia:
Metal, kamień, minerały, szkło, porcelana, ceramika 300-500 lx bez ograniczeń czasu ekspozycji
Drewno, obrazy olejne, tempera, niemalowana skóra, rogi, kości 150-200 lx przez nie więcej niż 3000 godzin w ciągu roku
Papier, tkaniny, pastele, rysunki, listy, mapy, zdjęcia i inne obiekty z papieru, malowana skóra, preparaty biologiczne, obiekty etnograficzne 50 lx przez nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku

 

5. Promieniowanie podczerwone (IR)
Niewidoczne promieniowanie podczerwone powoduje nagrzewanie się obiektów i podobnie jak przy promieniowaniu UV dostarczenie dużej ilości energii. W zależności od współczynnika emisyjności przedmioty mniej lub bardziej się nagrzewają.

Promieniowanie podczerwone można mierzyć specjalnym miernikiem lub zwykłym termometrem mierząc temperaturę powierzchni obiektu. Z racji tego, że każdy przedmiot ma inny współczynnik emisyjności (ciemniejsze przedmioty lepiej pochłaniają promieniowanie podczerwone i w efekcie szybciej się nagrzewają) oraz inną wrażliwość na wysoką temperaturę - nie ma określonych dopuszczalnych dawek promieniowania podczerwonego.

 

6. Pozostałe parametry (m.in przepływ powietrza, poziom dźwięku, lotne związki organiczne i zanieczyszczenie powietrza).
Oprócz parametrów wymienionych powyżej istnieje szereg innych wielkości, które można monitorować i które mogą mieć wpływ na trwałość ekspozycji. W większości przypadków parametry te z powodu ograniczeń budżetowych nie są w Polskich muzeach monitorowane. Wiadomo jednak, że obrazy olejne, papier, papirus, pergamin, manuskrypty, materiały tkane, stroje, arrasy, skóry, zamsz, futra, minerały , alabaster są wrażliwe na zanieczyszczenia pyłowe. Wrażliwe natomiast na zanieczyszczenia gazowe są tkaniny pochodzenia roślinnego, minerały (zwłaszcza piryt).

Zalecenia z "2011 HVAC Application,ASHRAE Handbook,Chapter 23, Museums, Libriares and Archives, Atlanta 2003" nie występujące w polskich normach
Prędkość przepływu powietrza 0,13m/s
Poziom dźwięku NC35Miernik, rejestrator czy system pomiarowy?

W celu zapewnienia prawidłowych warunków środowiskowych w muzeum lub archiwum można stosować mierniki, rejestratory lub systemy rejestracji. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety, także przed zakupem należy zastanowić się co jest dla nas najważniejsze. Mierniki po prostu wyświetlą nam aktualną mierzoną wartość (większość też zapamięta wartość maksymalną i minimalną jaka wystąpiła), rejestratory pozwolą sprawdzić jak zmieniały się wartości w funkcji czasu, natomiast najbardziej rozbudowane systemy rejestracji pozwolą śledzić na bieżąco i zdalnie (przez stronę internetową) warunki środowiskowe, dostajemy możliwość alarmowania przez SMS lub email, a także sterowania np. klimatyzacją.

Miernik Rejestrator System pomiarowy
Cena urządzenia Niska Średnia Wysoka
Koszt wdrożenia/ uruchomienia B. niski lub żaden B. niski lub żaden System przewodowy- wysoki
System bezprzewodowy- niski
Możliwość rejestracji danych Nie Tak Tak
Możliwość zdalnego dostępu do danych Nie Nie Tak
Możliwość alarmowania Tylko sygnał audiowizualny Przeważnie tylko sygnał audiowizualny Sygnał audiowizualny, e-mail, SMS
Możliwość sterowania zewnętrznymi urządzeniami Nie Najczęściej nie TakWzorcowanie aparatury pomiarowej?


Każda aparatura pomiarowa, która używana jest do kontroli w i na podstawie jej wskazań podejmowane są określone decyzje powinna być wcześniej sprawdzona pod katem poprawności wskazań. Ponadto raz na jakiś czas (najczęściej raz na rok) miernik powinien być sprawdzony ponownie. Dokumentem, który potwierdza wykonanie takiego badania jest świadectwo wzorcowania. Firma Mera sp z o.o. dysponuje laboratorium. Które może przeprowadzić wzorcowanie:

Punkty pomiarowe Cena netto
Temperatura -25°C, 0°C, +25°C 100zł netto
Temperatura i wilgotność (15°C;50%),(+25°C;30%RH),(+25°C;50%RH),(+25°C;70%RH),(35°C;50%) 120zł nettoOferta firmy MERA Sp. z o.o.

Nazwa: Higrometr 810-170 Uniwersalne mierniki do pomiaru natężenia światła, UV, temperatury i promieniowania cieplnego Elsec 775 Rejestrator temperatury i wilgotności UX100-003 System rejestracji HD35 System monitorowania testo 160
Typ przyrządu: Miernik Miernik (dostępny również w wersji z rejestracją) Rejestrator Bezprzewodowy system rejestracji Bezprzewodowy system pomiarowy
Wyposażenie: - miernik
- instrukcja obsługi
- miernik
- instrukcja obsługi
- rejestrator
- kabel USB
- instrukcja obsługi
- link do oprogramowania do ściągnięcia
- Odbiornik HD35AP
- Czujnik radiowy temperatury i wilgotności HD35ED1NTVI
- oprogramowanie
- rejestrator danych z serii testo 160
- dostęp do Chmury testo
- aplikacja mobilna
- opcjonalna sonda zewnętrzna
Mierzone parametry: Temperatura
Wilgotność
Temperatura
Natężenie oświetlenia
Promieniowanie UV
Promieniowanie cieplne
Temperatura
Wilgotność
Temperatura
Wilgotność
Możliwość rozbudowy o dodatkowe, dowolne parametry
Temperatura
Wilgotność
możliwość rozbudowy o Lux, UV, CO2, ciśnienie
Automatyczna rejestracja danych: NIE Tylko w wersji z rejestracją TAK TAK TAK
Sposób podłączenia do komputera: BRAK Kabel USB (tylko w wersji z rejestracją) Kabel USB Kabel USB (możliwość rozbudowy o Ethernet, WiFi, GSM) WLAN
Alarmowanie: TAK (audiowizualny) NIE TAK (audiowizualny) TAK (audiowizualny z możliwością rozbudowy o email, SMS, zewnętrzne urządzenie) TAK przez email. SMS w opcji licencji Advanced
Możliwość wzorcowania TAK TAK TAK TAK TAK