Kalibracja pH metru i instrukcja konserwacji elektrody
Kalibracja miernika pH jest niezbędnym krokiem przy pomiarach pH ze względu na to, jak parametry elektrody zmieniają się w czasie. Elektrody pH zostały zaprojektowane do pomiaru na podstawie nachylenia i przesunięcia prostej wykorzystującej równanie Nersta.

Jednak z powodu starzenia się i użytkowania elektrody, jej efektywność odbiega od teoretycznego nachylenia wykresu i z czasem ulega przesunięciu. Regularna kalibracja miernika pH nanosi poprawkę na wszelkie zmiany. Zapewnia dokładny i powtarzalny pomiar.

Przed rozpoczęciem kalibracji upewnij się, że elektroda jest w dobrym stanie. Powinna być czysta, nawodniona i wolna od fizycznych uszkodzeń, typu zadrapania czy pęknięcia. W przypadku gdy elektroda jest uszkodzona należy ja wymienić.

Przechowuj elektrodę w roztworze przechowywania

Jeśli elektroda jest sucha, umieść końcówkę pomiarową w roztworze do przechowywania elektrody na co najmniej godzinę (optymalnie jest umieścić elektrodę w roztworze na cała noc). Przechowywanie elektrody w roztworze poprawia jej żywotność i wydajność.

Przechowywanie elektrody pH w roztworze do tego przeznaczonym zamiast wody jest ważne dla ograniczenia wzrostu drobnoustrojów, zapobiega wyciekaniu elektrolitu referencyjnego i utrzymania czystości złoża. Jeśli brakuje Ci roztworu do przechowywania, możesz w skrajnych przypadkach użyć buforów po pH 4 lub 7.

Czyszczenie elektrody pH

Zanurz elektrodę w roztworze czyszczącym lub na co najmniej 15 min przed kalibracją, w celu rozpuszczenia zanieczyszczeń. Jeśli to możliwe, zalecamy użycie roztworu czyszczącego dedykowanego do tego, jakie medium jest badane. Każde dedykowane rozwiązanie czyszczące jest stworzone w celu skutecznego usuwania określonych rodzajów plam i osadów z próbki np. roztwór czyszczący do produkcji wina, usunie głębokie ślady, które wino może pozostawić.

Po oczyszczeniu przepłucz elektrodę wodą destylowaną lub dejonizowaną, a następnie zanurz elektrodę w roztworze do przechowywania na co najmniej 2 – 3 godziny przed kalibracją. W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy namaczanie elektrody przez noc.

Utrzymanie w czystości buforów kalibracyjnych

W celu zapobiegania zanieczyszczeniu roztworów kalibracyjnych, nigdy nie należy kalibrować elektrody przez bezpośrednie zanurzenie jej w butelce z roztworem. Odlej do zlewki dokładnie taką ilość jaką potrzebujesz do zanurzenia elektrody. Po skończonej kalibracji wylej bufor ale nigdy z powrotem do butelki!

Nasze bufory kalibracyjne zostały zaprojektowane tak, aby miały długi okres trwałości, gdy nieotwarte. Po otwarciu bufor o pH niższym niż 7 będzie trwał około 4-8 tygodni, a bufor o pH powyżej 7 będzie dobry przez około 1-2 tygodnie.

Inne pomocne wskazówki

Jeśli masz elektrodę którą można napełniać, upewnij się że poziom elektrolitu znajduje się co najmniej centymetr od otworu do napełniania lub bliżej. Sprawdź elektrolit czy nie jest zanieczyszczony i uzupełnij go w razie potrzeby.

Inne pomocne wskazówki przy konserwacji elektrod

Używanie mieszadła magnetycznego

Mieszadło magnetyczne

Mieszadło magnetyczne zapewnia całkowite wymieszanie buforu lub analizowanej próbki. W przypadku nie używania mieszadła magnetycznego, podczas pomiarów staraj się delikatnie mieszać próbkę elektrodą.

Przygotowanie do kalibracji

  1.Przygotowanie elektrody pH

   Zdejmij osłonę ochronna z końcówki elektrody i przepłucz elektrodę wodą dejonizowaną w celu usunięcia kryształków soli. Po spłukaniu potrząśnij aby usunąć nadmiar wody (zabronione jest wycieranie końcówki elektrody). Jeśli jest potrzeba uzupełnij elektrolit następnie możesz rozpocząć kalibrację.

   Wskazówka: Tworzenie się kryształów soli na elektrodzie pH jest zjawiskiem normalnym. Dzieje się tak, gdy roztwór do przechowywania odparowuje podczas transportu lub przez długi okres nieużywania.

   2. Przygotowanie roztworów kalibracyjnych

   Do kalibracji zalecamy używać co najmniej dwóch różnych buforów. Tak zwana kalibracja dwupunktowa, polega na kalibracji urządzenia w punktach, jednego powyżej i drugiego poniżej oczekiwanej wartości pH.

   Na przykładzie pomiaru z soku z cytryny, który pH wynosi ok 2, do kalibracji należy zastosować bufory o pH wynoszącym 1,00 i 4,01.

   Roztwory kalibracyjne

   Aby uzyskać jeszcze większą dokładność, można wykonać trzecią kalibrację przy pH 7,01, określając w ten sposób przesunięcie. Kalibracja przy pH 7,01 może wykryć problemy, takie jak skażona lub uszkodzona sonda oraz pomaga uniknąć błędów w pomiarze.

   W celu uzyskania najlepszych wyników zalecamy codzienną kalibrację. Jeśli natomiast dokładność nie jest kluczowa dla Twoich pomiarów, dopuszczalne jest kalibrowanie raz lub dwa razy w tygodniu. Przy kalibracji raz w tygodniu, najlepszym rozwiązaniem są bufory w jednorazowych opakowaniach. Dzięki tym zestawom masz gwarancję, że za każdym razem bufor będzie świeży.

   3. Kalibracja pH metru

   Zacznij od przepłukania elektrody w wodzie dejonizowanej lub destylowanej. W tym celu należy przemyć elektrodę wodą z butelki lub napełnić zlewkę i delikatnie mieszać elektrodą przez ok 5 sekund.

   Następnie umieść elektrodę w pierwszym roztworze kalibracyjnym, pilnując aby całkowicie zanurzyć końcówkę pomiarową i złącze oraz delikatnie wymieszać roztwór. W przypadku użycia mieszadła magnetycznego należy pilnować aby nie wytworzył się wir. Należy poczekać, aż odczyt się ustabilizuje przez co najmniej 3 sekundy i można potwierdzić kalibrację. Powtórz proces dla pozostałych roztworów kalibracyjnych. Teraz można zacząć wykonywać pomiary i mieć pewność swoich wyników.