Projekt włoskiej firmy SITIP – włoskiego partnera SAF Tehnika JSC

Hodowla świń jest jednym z największych źródeł amoniaku (NH3). Stanowi jedną czwartą wszystkich emisji NH3 całego inwentarzu żywego w Europie. Zwiększony poziom amoniaku stwarza wiele zagrożeń, zarówno dla zdrowia rolników, jak i samych zwierząt. Wdychanie NH3 może powodować podrażnienie oczu i dróg oddechowych, utraty apetytu i ogólne znużenie. Gdy NH3 dostaje się do atmosfery, reaguje ze związkami kwaśnymi i powoduje zanieczyszczenie drobnymi cząstkami stałymi o średnicy poniżej 2,5 mikrona (PM2,5). Może mieć to katastrofalne skutki dla zdrowia ludzkiego, ponieważ wnikają głęboko w płuca i upośledzają ich funkcję. Narażenie na zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym w powietrzu przyczynia się do zwiększenia śmiertelności ludzi, w szczególności z powodu chorób układu krążenia.¹ Dlatego tak istotne jest kontrolowanie NH3 poprzez monitorowanie oraz zapewnienie, że nie przekraczamy wyznaczonych normy.

"Wprowadzanie tego rodzaju systemów przebiega bardzo powoli, ale uważamy, że krok po kroku pokazując korzyści i zwroty na zaoszczędzonym czasie, możemy przekonać rynek do nowych technologii. Wierzymy w postęp techniczny” - mówi Marco Franchi, dyrektor techniczny SITIP.

Zalety bezprzewodowego monitorowania

Firma SITIP jest partnerem integracji komunikacji bezprzewodowej firmy SAF Tehnika we Włoszech. Ich specjalnością jest oferowanie innowacyjnych i dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań. Wdrożyli rozwiązania Aranet w wielu projektach przemysłowych i rolniczych. W rolnictwie koncentrują się na monitorowaniu środowiska w zastosowaniach hodowlanych.

Wprowadzenie nowych technologii w segmencie rolniczym jest we Włoszech dużym wyzwaniem. Rolnicy są konserwatywni i generalnie bardziej sceptyczni wobec nowych technologii. W związku z tym, wykazanie jasnych i namacalnych korzyści ma nadrzędne znaczenie dla pozyskania pewności siebie rolników i uzyskanie zielonego światła dla wdrożenia projektu.

"Wprowadzanie tego rodzaju systemów przebiega bardzo powoli, ale uważamy, że krok po kroku pokazując korzyści i zwroty na zaoszczędzonym czasie, możemy przekonać rynek do nowych technologii. Wierzymy w postęp techniczny” - mówi Marco Franchi, dyrektor techniczny SITIP.

SITIP miał okazję odebrać i przetestować w terenie pierwszy czujnik Aranet Amoniak (NH3). Kompletne rozwiązanie składa się ze stacji bazowej Aranet PRO oraz czujników do monitorować poziomy amoniaku (NH3), dwutlenek węgla (CO2), temperatury i wilgotności względnej. Proces instalacji przebiegł szybko i bez wysiłku - wszystko zostało skonfigurowane w kilka godzin i po prostu zadziałało.

"Poprzez badanie rynku odkryliśmy, że jedynym naprawdę gotowym do użycia i kompletnym rozwiązaniem naszego problemu był system Aranet - czujniki, podstawa stacja i oprogramowanie. Szukaliśmy innych potencjalnych rozwiązań, ale wszystkim w jakiś sposób czegoś brakowało. Nie były „gotowe do użycia”. To jest główna powód, dla którego wybraliśmy Aranet”, wyjaśnia Marco Franchi.

System Aranet umożliwia rozwiązanie problemu ręcznego gromadzenia danych. Do chwili obecnej rolnicy byli przyzwyczajeni do robienia wszystkiego, łącznie z regularnym gromadzeniem danych o temperaturze na kartce papieru. Można sobie tylko wyobrazić, ile czasu to zajmuje, zwłaszcza mając fermę liczącą 19 000 świń. Teraz wszystkie dane są zbierane automatycznie. Kolejną korzyścią jest ciągłe gromadzenie danych, co oznacza, że rolnicy mają teraz dostęp do danych historycznych umożliwiających analizę, śledzenie trendów i przewidywań na przyszłość. Farma ma teraz pełny obraz tego, co jest dzieje się w danym momencie i co należy zrobić, aby uniknąć robienia błędów w przyszłości. Można tylko ulepszyć to, co można zmierzyć. Dotyczy to rolników, których biznes jest teraz znacznie udoskonalony.

Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, Marco Franchi poleca: "Sugerowalibyśmy Aranet innym, ponieważ jest to kompletny system, który jest łatwy do zainstalowani i z intuicyjnym interfejsem użytkownika. Nie jest drogi, a do małych instalacji oprogramowanie stacji bazowej jest bezpłatne - nie ma powtarzających się opłat licencyjnych, co jest dużą zaletą dla każdego rolnika. System Aranet jest również stale rozwijany - nowe czujniki, nowe pomysły. Zawsze pojawiają się jakieś nowości w systemie.”

Źródło: SAF Tehnika JSC