Spis treści:

1. Wprowadzenie

2. Rejestrator danych - podstawowe informacje

3. Dlaczego należy używać rejestratorów danych?

4. Typowe zastosowania rejestratorów danych

5. Budowa rejestratora danych

6. Użycie rejestratorów danych

7. Uwagi dotyczące oceny rejestratorów danychWprowadzenie

W dzisiejszym świecie satelitów, sieci bezprzewodowych i Internetu opartym na danych, powszechnie słyszy się terminy "rejestracja danych" i "rejestratory danych". Jednocześnie nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, czym one są w rzeczywistości.

Większość osób uważa, że rejestracja danych polega na elektronicznym gromadzeniu informacji o stanie określonych wielkości w środowisku, takich jak temperatura, wilgotność względna lub zużycie energii. Mają oni rację, ale to tylko niewielka część tego, czym jest rejestracja danych.

W sektorze wydajności budynków i badań środowiskowych każdy wydaje się korzystać z rejestratorów danych. Ale czym one są i dlaczego są przydatne?

Niniejszy przewodnik ułatwi zapoznanie się ze światem elektronicznych rejestratorów danych i rejestrowania danych, a także pomoże ugruntować wiedzę na ich temat. Na kolejnych stronach omówione zostaną podstawy o rejestratorze danych (co, gdzie i dlaczego); wyjaśnione zostaną etapy związane z używaniem rejestratora danych; zarysowane zostaną ważne kwestie, o których należy pamiętać przy wyborze rejestratorów danych; a na końcu przedstawione zostaną prawdziwe przykładach rejestratorów danych wykorzystywanych przez specjalistów w dziedzinach od efektywności energetycznej budynków do zarządzania jakością wody po podstawowe badania naukowe.

Znajdą się tu przykłady, zasoby i przydatne informacje, które można wykorzystać do oceny i wyboru rejestratorów danych. Również będzie można zrozumieć, dlaczego profesjonaliści na całym świecie bardziej niż kiedykolwiek polegają na elektronicznych rejestratorach danych w swoich zestawach narzędzi.Rejestrator danych - podstawowe informacje

Czym jest rejestrator danych?

Rejestrator danych to elektroniczny przyrząd, który rejestruje pomiary w ustalonych odstępach czasu w pewnym okresie czasu. W zależności od konkretnego rejestratora danych, pomiary takie mogą obejmować:

 • temperaturę powietrza

 • wilgotność względną

 • prąd i napięcie AC / DC

 • różnicę ciśnień

 • czas użytkowania (światła, silnika itp.)

 • natężenie światła

 • temperaturę wody

 • rozpuszczony tlen

 • wilgotność gleby

 • opady deszczu

 • prędkość i kierunek wiatru

 • wilgotność liści

 • sygnały impulsowe

 • obłożenie pokoju

 • podłączenie obciążenia

i wiele innych.

Rejestratory danych są zwykle kompaktowymi, zasilanymi bateryjnie urządzeniami, wyposażonymi w wewnętrzny mikroprocesor, pamięć danych i jeden lub więcej czujników. Mogą być one stosowane w pomieszczeniach zamkniętych, na zewnątrz i pod wodą, a także mogą rejestrować dane przez kilka miesięcy bez nadzoru. Rejestrator danych może być jednostanowiskowym, samodzielnym urządzeniem z wewnętrznymi czujnikami, które mieści się w dłoni lub może być wielokanałowym przyrządem do gromadzenia danych, wyposażonym w jeden lub więcej zewnętrznych czujników.Dlaczego należy używać rejestratorów danych?

Rejestratory danych są cennym narzędziem dla każdego, kto chce stale monitorować określone warunki, bez konieczności przebywania na miejscu. Konsultanci ds. środowiska, zarządcy budynków, audytorzy energetyczni, naukowcy i wielu innych specjalistów polega na rejestratorach danych z kilku powodów:

Niskie koszty

Cena rejestratorów danych spadła w ostatnich latach wraz z postępem technicznym w produkcji mikroprocesorów, a pojedynczy rejestrator z jednym czujnikiem może kosztować mniej niż 100 USD. Użytkownicy mogą oszczędzić czas i pieniądze, uruchamiając i pozostawiając rejestrator bez nadzoru, aby wykonał pomiary w postaci znaczników czasu i nie muszą być przy tym na miejscu pomiarów. Niski koszt rejestratorów danych pozwala również na wdrażanie wielu rejestratorów jednocześnie, w niektórych przypadkach zmniejszając długość projektu i zwiększając objętość danych dostępnych do analizy.

Ze względu na długą żywotność baterii wiele przenośnych rejestratorów danych, może być wykorzystywana przez dłuższy okres czasu, co oznacza mniej czasu spędzonego na podróżowaniu do i od rejestratora w celu pobrania danych. W przypadku zdalnie umieszczanych rejestratorów lub w sytuacjach, w których używa się wielu rejestratorów, może to być ogromna oszczędność czasu i pieniędzy.

Łatwość użycia

Rejestratory danych są wykorzystywane przez inżynierów i techników badawczych, ale również przez uczniów szkół technicznych w projektach naukowych. Często potrzeba zaledwie 15 minut od otwarcia skrzynki do wdrożenia działania rejestratora danych; w przypadku niektórych modeli wystarczy podłączyć rejestrator do komputera, użyć oprogramowania rejestratora danych do skonfigurowania częstotliwości próbkowania i czasów rozpoczęcia/zakończenia pracy. Loggery obsługujące technologię Bluetooth Low Energy (BLE) nie wymagają nawet komputera, tylko urządzenia mobilnego i aplikacji.

Pobieranie danych jest również proste i można je łatwo analizować, obrabiać i formatować w celu prezentacji lub eksportu do innych aplikacji. Omówione to zostanie bardziej szczegółowo w innej sekcji.

Niezawodność

Po skonfigurowaniu i uruchomieniu urządzenia, można polegać na rejestratorze danych zasilanym bateriami, aby zbierał potrzebne informacje tak długo, jak tego potrzebujemy. Żadne błędy ludzkie, konflikt harmonogramów, niepogoda, złe pismo odręczne lub błędy wprowadzania danych nie będą miały wpływu na gromadzenie danych. Niezależnie od tego, czy są to pomieszczenia wewnętrzne czy zewnętrzne, rejestratory danych są wytrzymałymi przyrządami zaprojektowanymi do pracy w szerokim zakresie warunków środowiskowych, w tym słonej wody, chłodzenia, silnych wiatrów i stałego światła słonecznego.

Dane ze znacznikiem czasu

Gromadzenie danych jest, oczywiście, podstawową rolą tych urządzeń, a ich celem jest dostarczanie obiektywnych, potwierdzonych czasem dowodów na warunki w określonym czasie, które mogą być wykorzystane do testowania teorii, potwierdzania operacji, dostarczania danych dla nadzorców lub agencji regulacyjnych oraz dostarczać informacji decydentom. Dane, które gromadzą, pozwalają na lepsze interpretacje i wybory, a na dłuższą metę mogą zaoszczędzić czas i pieniądze.

Gdzie są używane rejestratory danych?

Rejestratory danych są używane w szerokiej gamie środowisk wewnętrznych, zewnętrznych i podwodnych, od wysokich budynków po głęboko w ziemi pomieszczenia - w zasadzie wszędzie potrzebne są dane i preferowane jest wygodne zasilanie bateryjne.Typowe zastosowania rejestratorów danych

 • Śledzenie zużycia energii w budynku, w celu zrozumienia jego profilu energetycznego i zarządzanie zapotrzebowaniem szczytowym na energię.

 • Weryfikacja oszczędności energii, w celu określenia ROI nowego sprzętu.

 • Monitoring czasu pracy urządzeń, w celu zapewnienia efektywne ich działania.

 • Monitoring urządzenia pod kątem słabych punktów, aby zmniejszyć nieefektywne zużycie energii.

 • Diagnozowanie przyczyn skarg mieszkańców na zmniejszenie komfortu życia w budynku.

 • Zapewnienie zdrowej jakości powietrza w pomieszczeniach.

 • Zajętość pokoi i sposoby użytkowania światła.

 • Optymalizacja wydajności systemy HVAC.

 • Lepsze zarządzanie szczytowym zapotrzebowaniem na energię.

Badania środowiskowe

 • Przeprowadzanie badań ekologicznych, zapewniających szczegółowy obraz siedliska.

 • Przeprowadzanie badań rolniczych, pokazujących możliwości poprawy wydajności.

 • Przygotowanie badań, które sprawdzają wpływ klimatu na gatunki zwierząt.

 • Wykonanie badań gleby, w celu zrozumienia wpływ klimatu na jakość gleby.

 • Zbieranie niezbędnych danych, aby efektywniej gospodarować wodą deszczową.

 • Wykonywanie szczegółowych badań jakości wody.

 • Przeprowadzanie rygorystycznych badań oceanograficznych.

 • Prowadzenie długoterminowych badań zmian klimatycznych.

 • Badanie i pomiar wpływu na środowisko.

 • Przeprowadzanie dogłębnych badań hydrologicznych, które ujawnią ruch, dystrybucję i jakość wody - nawet na dużym obszarze.Budowa rejestratora danych

Rejestrator danych, w najprostszym przypadku, jest małym urządzeniem z wewnętrznym mikroprocesorem, pamięcią danych i jednym lub większą liczbą czujników, z których wszystkie mieszczą się w twardej plastikowej obudowie odpornej na warunki atmosferyczne i / lub zabezpieczonej przed manipulacją wewnątrz, w zależności od modelu. Kiedy większość osób używa terminu "rejestrator danych", zwykle odnoszą się one do całego urządzenia, które składa się z rejestratora danych, zbierającego dane, oraz czujników mierzących określone parametry. Czujnik lub czujniki mogą być umieszczone w obudowie rejestratora danych lub mogą być podłączone do portów czujników rejestratora za pomocą kabla. Rejestratory danych mają również port kablowy lub czujnik optyczny, przez który dane mogą być przesyłane do użytkownika. Wreszcie, niektóre modele mają ekrany LCD, które dostarczają informacji operacyjnych, podczas gdy inne mają proste wskaźniki świetlne. Wszystkie rejestratory danych posiadają te same podstawowe części i cechy; różnią się tym, w jaki sposób dane mogą być pobierane przez użytkownika. W związku z tym, dostępne są 3 główne typy rejestratorów danych: autonomiczne rejestratory danych USB, sieciowe systemy rejestrowania danych i rejestratory danych Bluetooth Low Energy. Samodzielne rejestratory danych USB są to kompaktowe i przenośne urządzenia wielokrotnego użytku, oferujące niski koszt i łatwą konfigurację i wdrożenie. Modele z wewnętrznym czujnikiem są używane do monitorowania otoczenia w lokalizacji rejestratora, podczas gdy modele z czujnikiem zewnętrznym (z elastycznymi kanałami wejściowymi dla szeregu czujników zewnętrznych) mogą być używane do monitorowania w pewnej odległości od rejestratora. Większość samodzielnych rejestratorów komunikuje się z komputerem za pośrednictwem interfejsu USB. Dla większej wygody np. pendrive może być użyty do pobrania danych z rejestratora i przeniesienia do komputera. Internetowe systemy rejestrowania danych umożliwiają zdalny i całodobowy dostęp do danych poprzez sieć GSM, Wi-Fi lub Ethernet. Systemy te można konfigurować za pomocą różnych zewnętrznych czujników wtykowych i przekazywać zebrane dane do bezpiecznego serwera internetowego w celu uzyskania dostępu do danych. Rejestratory danych wykorzystujące technologię Bluetooth Low Energy (BLE) mierzą i przesyłają dane o temperaturze i wilgotności względnej bezprzewodowo do urządzeń mobilnych oddalonych o ponad 30 metrów. W zależności od zakresu potrzeb związanych z rejestrowaniem danych, budżetu, odległości i czasu dostępu do witryn można wybrać jeden z czterech typów systemów rejestrowania danych.Użycie rejestratorów danych

Dzisiejsze rejestratory są łatwe w użyciu i wymagają tylko komputera z portem USB do konfiguracji i uruchomienia, lub urządzenia mobilnego i aplikacji, a także kilku prostych narzędzi ręcznych do zabezpieczania urządzenia na miejscu.

1. Konfiguracja i uruchomienie - najpierw należy podłączyć rejestrator danych do komputera za pomocą interfejsu USB. Następnie trzeba użyć dołączone oprogramowanie do rejestrowania danych, aby wybrać parametry rejestrowania (interwały próbkowania, czas rozpoczęcia itp.) Na koniec należy aktywować program rejestrujący. Niektóre oprogramowanie pozwala na konfigurowanie dużej liczby rejestratorów danych w tym samym czasie, co może być dużą oszczędnością czasu. (Rejestratory danych BLE można skonfigurować i uruchomić bezprzewodowo po wdrożeniu).

2. Zabezpieczenie na miejscu - następnie należy uruchomić rejestrator w wybranej lokalizacji. Zabezpieczenie go na miejscu może być tak proste, jak użycie magnesu, śruby lub smyczy do przymocowania go do ściany. W innych przypadkach instalacja może być bardziej skomplikowana, szczególnie w przypadku wielokanałowych systemów rejestrowania danych, takich jak stacja pogodowa, gdzie użytkownik musi zamontować i zabezpieczyć statyw stacji pogodowej, rozmieścić i chronić czujniki przed żywiołami i zwierzętami oraz podłączyć wszystko.

3. Pobieranielub uzyskaniedostępudo danych - po pożądanym okresie monitorowania należy podłączyć ponownie rejestrator danych do komputera i uruchomić oprogramowanie, aby odczytać zebrane dane. W przypadku internetowych systemów rejestrowania dane są przekazywane do Internetu w celu uzyskania dostępu; a dzięki rejestratorom BLE dane są pobierane bezpośrednio na urządzenie mobilne.

4. Przetwarzanie / analizowanie / prezentowanie danych - oprogramowanie rejestratora danych umożliwia łączenie i porównywanie danych oraz wyświetlanie pomiarów na wykresach pokazujących profile w czasie. Alternatywnie dane tabelaryczne można również wyświetlać lub eksportować do arkusza kalkulacyjnego w celu dalszej obróbki.Uwagi dotyczące oceny rejestratorów danych

Teraz, gdy mamy już wiedzę tego, czym są rejestratory danych i jak działają, można dokonać świadomych wyborów dotyczących ich konkretnego zastosowania. Zanim zaczniemy się rozglądać lub kontaktować z producentami rejestratorów danych, dobrze jest mieć przeanalizowane swoje wymagania i preferencje. Oto kilka pytań, które należy rozważyć:

 • Co należy zmierzyć? Gdzie? Jak długo? Pomoże to zidentyfikować potrzebne czujniki, a także typ obudowy, której wymaga rejestrator.

 • Czy to jednorazowa rejestracja danych, czy będzie częścią trwającego projektu lub zestawu narzędzi? Dzięki temu możemy zdecydować, czy wybieramy rejestratory danych z wewnętrznymi, podłączonymi przewodowo czujnikami lub bardziej elastycznymi rejestratorami wielokanałowymi, które mogą pracować z kilkoma czujnikami.

 • Jak często chcemy mieć dostęp do danych? Czy zabieramy rejestrator i podłączamy go do laptopa, czy raczej oszczędzamy czas i koszty podróży i uzyskujemy dostęp do danych w Internecie, lub decydujemy się na wygodę pobierania danych bezpośrednio na urządzenie mobilne?

Pytania omówione zostaną bardziej szczegółowo poniżej, ale posiadanie odpowiedzi na nie pomoże zawęzić wybór.

Dokładność pomiarów

Niezależnie od tego, co należy zmierzyć, niezbędne jest zrozumienie wymagań dotyczących dokładności pomiaru. Na przykład, jeśli monitorujemy temperaturę klimatyzacji w przestrzeni biurowej, możemy wymagać dokładności pomiaru temperatury +/- 2 stopnie, podczas gdy warunki monitorowania w laboratorium badawczym mogą wymagać dużo większej dokładności. Lub, na przykład, monitorowanie strumieni pod względem przydatności dla pewnych gatunków ryb, zwykle wymaga dokładności rzędu 0,2 ° C.

Specyfikacje dotyczące dokładności różnią się znacznie w zależności od różnych typów rejestratorów danych, a właściwe zrozumienie konkretnych wymagań dotyczących dokładności pomoże uniknąć płacenia za dokładność, której nie potrzebujemy. Patrząc na specyfikacje dokładności dla danego rejestratora danych, należy szukać wykresów wskazujących dokładność w całym zakresie pomiarowym, a nie tylko jednej wartości. Dokładność, jaką rejestrator danych może osiągnąć na wysokim lub niskim końcu danego zakresu, może znacznie różnić się od dokładności w środku zakresu.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest rozdzielczość rejestratora danych; to jest liczba przyrostów wartości, które może rejestrować rejestrator danych. Na przykład rejestrator danych z 12-bitową rozdzielczością może zgłosić 4096 wartości w danym zakresie temperatur. Chociaż 12-bitowy rejestrator danych może oferować większą rozdzielczość niż model 8-bitowy, należy pamiętać, że wyższa rozdzielczość niekoniecznie oznacza lepsze pomiary.

Jeśli nie masz pewności co do dokładności i rozdzielczości pomiarów rejestratora danych w określonym zastosowaniu, doświadczony dostawca rejestratorów powinien być w stanie wskazać, który produkt najlepiej spełnia określone potrzeby.

Opcje dostępu do danych

Dzięki najprostszym, autonomicznym rejestratorom dane są bezpośrednio przesyłane do komputera przez interfejs USB. W wielu przypadkach nie jest jednak praktyczne, aby zabierać komputer do określonej lokalizacji, a także nie zawsze wygodnie jest przynoszenie rejestratora danych z powrotem do biura. W takich przypadkach odzyskiwanie danych z autonomicznych rejestratorów może być szybko i łatwo zrealizowane za pomocą urządzenia kieszonkowego zwanego urządzeniem przenoszenia danych. Za pomocą takiego urządzenia można pobierać i przechowywać zebrane dane bez przerywania pracy lub przenoszenia rejestratora, a następnie połączyć go z komputerem w celu pobrania i przeanalizowania danych.

Internetowe systemy rejestrowania danych mogą być używane zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Umożliwiają zdalny dostęp w czasie rzeczywistym do danych przez sieć GSM, Wi-Fi lub Ethernet i mogą być konfigurowane z szeroką gamą czujników plug-and-play do monitorowania wszystkiego, od warunków pogodowych po zużycie energii w budynku. Dostęp do danych można łatwo uzyskać za pośrednictwem bezpiecznej witryny internetowej lub zintegrować z niestandardowymi systemami za pomocą stosunkowo prostego zestawu usług internetowych.

Rejestratory danych BLE, które bezprzewodowo mierzą i przesyłają dane o temperaturze i wilgotności względnej do urządzeń mobilnych o zasięgu ponad 30 metrów, są szczególnie przydatne w zastosowaniach, w których rejestratory muszą być zainstalowane w trudno dostępnych miejscach lub w obszarach o ograniczonym dostępie wewnątrz obiektu.

Możliwości oprogramowania

Tak jak istnieje wiele różnych typów rejestratorów danych, istnieje również wiele różnych typów pakietów oprogramowania do tworzenia wykresów i analiz danych. Ogólnie rzecz biorąc, należy szukać oprogramowania, które jest oparte na systemie Windows lub Mac, w zależności od wymagań i jest wysoce intuicyjne, więc krzywa uczenia się jest minimalna. Oprogramowanie powinno umożliwiać szybkie i łatwe wykonywanie zadań, takich jak konfigurowanie parametrów, uruchamianie rejestratora danych i pobieranie danych, z prostotą "wskaż i kliknij". Niektóre pakiety umożliwiają szybkie skonfigurowanie i odczytanie danych z setek rejestratorów.Pakiet oprogramowania do rejestrowania danych powinien również zapewniać różne możliwości drukowania danych, z możliwością łatwego ich scalania, łączenia i wycinania, a także umożliwiać łatwe eksportowanie danych do innych programów, takich jak Microsoft® Excel®, w celu analizy.

Trwałość

Kupując rejestrator danych, należy się upewnić, iż obudowa produktu jest zaprojektowana tak, aby wytrzymać warunki środowiska, w którym będzie się znajdował. Na przykład, jeśli planujemy prowadzić monitoring w korytarzu biurowym, powinna wystarczyć twarda plastikowa obudowa. Jeśli rejestrator musi działać w środowisku kondensacyjnym, należy wybrać produkt z obudową chroniącą przed wilgocią. Warto również zapytać o dostępność futerałów ochronnych i innych akcesoriów do obudów w sytuacjach, w których może być konieczna zwiększona trwałość i / lub ochrona.

Żywotność baterii

Ogólnie rzecz biorąc, rejestratory danych są urządzeniami o bardzo małej mocy. Ponieważ są używane w różnych warunkach środowiskowych i pobierają próbki z różną szybkością, żywotność baterii może się znacznie różnić. Zgodnie z ogólną zasadą należy upewnić się, że wybrany rejestrator danych ma żywotność baterii co najmniej jednego roku. W przypadku niektórych zastosowań warto sprawdzić, czy dostępna jest opcja zasilana energią słoneczną.

Można również spytać dostawcę o to, czy bateria rejestratora danych może być wymieniana przez użytkownika, ponieważ może to wyeliminować czas i koszty związane z koniecznością wysłania rejestratora do producenta w celu wymiany baterii. Wreszcie, rejestratory danych, które pracują na standardowych akumulatorach domowych, oferują większą wygodę niż te, które wymagają specjalistycznych baterii.

Koszty zakupu i użytkowania

Niższy koszt mikroprocesorów i czujników w ostatnich latach pomógł obniżyć cenę zasilanych bateryjnie rejestratorów danych. Mimo, że wiele produktów z danymi dostępnych obecnie jest atrakcyjnych cenowo, ważne jest, aby dokładnie przyjrzeć się całkowitym kosztom posiadania przed dokonaniem zakupu. Oto kilka pytań, które należy zadać swojemu potencjalnemu dostawcy:

 • Czy rejestrator będzie okresowo kalibrowany przez producenta, a jeśli tak, jakie będą tego koszty finansowe w określonym przedziale czasu?

 • Czy trzeba będzie zainwestować w kosztowny pakiet oprogramowania do analizy zebranych wyników?

 • Czy należy korzystać z baterii AA, czy też rejestrator będzie wymagać własnego lub trudnego do znalezienia źródła zasilania?

 • Czy kable są dołączone do rejestratora?

 • Czy należy kupić pakiet danych dla systemu internetowego, a jeśli tak, jakie rodzaje pakietów są dostępne?

Odpowiedzi na te pytania pomogą poznać prawdziwe koszty posiadania rejestratora danych w długim okresie.

Wsparcie produktu

Ogólnie rzecz biorąc, rejestratory danych powinny być łatwe w użyciu, bez konieczności korzystania z dużej ilości pomocy technicznej, nawet podczas początkowej fazy użytkowania. Niemniej jednak, jak w przypadku każdego produktu high-tech, zawsze pojawią się pytania. Oceniając rejestratory danych, należy szukać dostawcy oferującego szereg usług wsparcia produktu. Usługi te często rozpoczynają się od wstępnej oceny wymagań i powinny obejmować zarówno wsparcie telefoniczne, jak i internetowe zasoby pomocy technicznej.

Dobrym pomysłem jest również dowiedzenie się, czy dostawca ma doświadczenie i stabilność, aby pełnić rolę długoterminowego dostawcy rozwiązań; w końcu te rejestratory danych będą wykorzystywane przez lata. Wtedy można mieć pewność, że firma będzie spełnić przyszłe wymagania dotyczące rejestrowania danych. Na koniec można poprosić dostawcę o uwagi dotyczące wykorzystania i inne spostrzeżenia, aby mieć informację, jak rejestratory danych działały w zastosowaniach podobnych do naszych.Wydajność budynku

Wewnętrzny monitoring środowiska

Wyzwanie:

 • Zapobiegnięcie pogorszeniu się stanu bezcennych zbiorów muzeum historii naturalnej.

 • Przestrzeganie ograniczeń związanych z zabytkami historycznymi.

 • Monitoring i utrzymanie stałej temperatury / wilgotności względnej przez cały czas we wszystkich pomieszczeniach muzeum.

Rozwiązanie:

 • Kilka / kilkanaście bezprzewodowych rejestratorów danych ze zintegrowanymi czujnikami temperatury i wilgotności względnej.

 • Dyskretne rozmieszczenie węzłów danych za pomocą nieoznakowanych pasków samoprzylepnych.

 • Dane w czasie rzeczywistym, natychmiastowy system powiadamiania i wbudowana pamięć buforowa, aby zabezpieczyć się przed utratą danych.

Wyniki:

 • Wygodne odczytywanie danych z wielu lokalizacji.

 • Szybka identyfikacja, diagnoza i rozwiązywanie problemów z urządzeniami HVAC.Monitorowanie zużycia energii

Wyzwanie:

 • Obniżenie kosztów energii związanych z urządzeniami, które generują rocznie ogromne rachunki za media i zmniejszenie ich śladu węglowego.

 • Określenie, który sprzęt energooszczędny najlepiej pasuje do potrzeb obiektu.

 • Obliczenie potencjalnego zwrot z inwestycji w nowy sprzęt.

Rozwiązanie:

 • Podejście oparte na danych, obejmujące wdrożenie przenośnych rejestratorów danych w całym obiekcie.

 • Zbieranie dużych ilości różnorodnych danych w krótkim czasie.

 • Rejestratory danych włączania / wyłączania silnika uruchamiane bezpośrednio na silnikach pętlowych.

 • Rejestratory danych temperatury rozmieszczone dyskretnie w obszarach biurowych, w celu rejestrowania temperatury w określonych strefach.

Wyniki:

 • Na podstawie analizy danych, zalecenie działań w celu zainstalowania nowych elementów sterujących HVAC i systemu z obsługą sieci do scentralizowanej / automatycznej kontroli systemu HVAC, zainstalowania systemu wentylacji odzyskującej energię, zainstalowanie rozwiązania energii fotowoltaicznej z energii słonecznej i wdrożenia ulepszeń powłoki budynku.Badania środowiskowe

Monitoring klimatu

Wyzwanie:

 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie związanym z pogodą i szkodnikami; minimalizacja stosowania pestycydów.

 • Wykorzystanie w pełni mocy modeli pogodowych.

 • Zapewnienie przyjaznego dla użytkownika narzędzia wspomagania decyzji, które nie będzie wymagać dodatkowej pracy dla hodowców.

Rozwiązanie:

 • Wdrożenie internetowych stacji pogodowych.

 • Przesyłanie danych o pogodzie na żywo do Internetu za pośrednictwem zintegrowanych modułów komunikacyjnych Wi-Fi.

Wyniki:

 • Dostępne, dokładne dane pogodowe dla poszczególnych gospodarstw.

 • Informacje pomagają hodowcom w podejmowaniu decyzji dotyczących zwalczania szkodników.Monitorowanie wody

Wyzwanie:

 • Przywrócenie i zachowanie ekosystemu słodkowodnego.

 • Zmniejszenie temperatury strumienia, w celu zwiększenia siedliska basenu dla rodzimych ryb.

 • Wspieranie zdrowszych populacji ryb i większej populacji bobrów.

Rozwiązanie:

 • Tworzenie aktywnych połączeń pomiędzy trzema naturalnymi źródłami a potokiem, w celu zapewnienia nowego źródła zimnej wody i dodatkowego strumienia przepływu.

 • Instalacja rejestratorów temperatury wody powyżej i poniżej każdego połączenia źródła z potokiem, w celu zebrania danych o temperaturze strumienia przed i po projekcie.

Wyniki:

 • Wykresy z informacjami o przepływie i temperaturze z danych zebranych w odstępach 30-minutowych i pobieranie około czterech razy w roku za pośrednictwem HOBO Waterproof Shuttle.

 • Dane pomagają określić, w jakim stopniu połączenie źródła z potokiem było skuteczne w obniżaniu temperatury strumienia.Źródło: materiały firmy Onset Computer Corporation