Eureka Water Probes

USA, 2002

Firma Eureka Water Probes, założona w 2002 roku, jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji wieloparametrowych sond jakości wody. Eureka oferuje największy w branży wybór technologii czujników do wielosond. Oprócz najnowszej technologii pomiaru typowych parametrów w terenie, takich jak temperatura, pH, przewodność, rozpuszczony tlen, zmętnienie i głębokość, Eureka oferuje specjalistyczne czujniki, takie jak PAR, całkowity rozpuszczony gaz, a także długą listę fluorometrów – na przykład te wykorzystywane do wczesnego wykrywania szkodliwych zakwitów glonów lub do badań śladowych barwników.

Mniej

Lista produktów marki Eureka Water Probes

  Strona używa plików cookies.